Advanced

Sund positionering för IP-telefonioperatörer

Dehlin, Andreas and Wennerström, Albin (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Uppsatsen's titel: Sund positionering för IP-telefonioperatörer
Seminariedatum: 4 juni, 2008
Ämne/Kur's: FEKP01, Examensarbete på magisternivå, 15 poäng
Författare: Andrea's Dehlin, andrea's.dehlin.238@student.lu.se och Albin Wennerström, albin_percy@spray.se
Handledare: Per-Hugo Skärvad
Nyckelord: IP-telefoni, telefonoperatörer, bredbandstelefoni, strategisk marknadsplan, generativa relationer, strategi
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur IP-telefonioperatörer kan positionera sig för att ta sig in på
telefonimarknaden.
Metod: Arbetet kommer att ha både ett induktivt och ett deduktivt
tillvägagångssätt, och vi har genomfört en kvalitativ studie, där
vi med hjälp av semistrukturerade intervjuer undersöker två... (More)
Sammanfattning
Uppsatsen's titel: Sund positionering för IP-telefonioperatörer
Seminariedatum: 4 juni, 2008
Ämne/Kur's: FEKP01, Examensarbete på magisternivå, 15 poäng
Författare: Andrea's Dehlin, andrea's.dehlin.238@student.lu.se och Albin Wennerström, albin_percy@spray.se
Handledare: Per-Hugo Skärvad
Nyckelord: IP-telefoni, telefonoperatörer, bredbandstelefoni, strategisk marknadsplan, generativa relationer, strategi
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur IP-telefonioperatörer kan positionera sig för att ta sig in på
telefonimarknaden.
Metod: Arbetet kommer att ha både ett induktivt och ett deduktivt
tillvägagångssätt, och vi har genomfört en kvalitativ studie, där
vi med hjälp av semistrukturerade intervjuer undersöker två
IP-telefonioperatör.
Teori: Teorin tar sin utgångspunkt i Strategic Marketing Plan,
Innovation Ecosystem, Generative Relation's, The Delta Model
och hur teknologier blir marknaden's standard.
Empiri: Det empiriska materialet är insamlat genom intervjuer med
företag verksamma inom IP-telefonimarknaden och en
branschexpert. Även rapporter från Post & telestyrelsen har
använt's som sekundärdata.
Resultat: Våra resultat visar att IP-telefonioperatörerna har goda
förutsättningar att lycka's, men det kräv's att de blir bättre på
att utnyttja sina kundrelationer, att de bygger generativa
relationer med andra företag, att de utnyttjar sin höga kunskap
inom IP-teknologi och att de även undersöker alternativa
strategier som kan vara användbara om marknaden skiftar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dehlin, Andreas and Wennerström, Albin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
IP-telefoni, telefonoperatörer, bredbandstelefoni, strategisk marknadsplan, generativa relationer, strategi, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342115
date added to LUP
2008-06-04
date last changed
2012-04-02 17:02:47
@misc{1342115,
 abstract   = {Sammanfattning
Uppsatsen's titel: Sund positionering för IP-telefonioperatörer
Seminariedatum: 4 juni, 2008
Ämne/Kur's: FEKP01, Examensarbete på magisternivå, 15 poäng
Författare: Andrea's Dehlin, andrea's.dehlin.238@student.lu.se och Albin Wennerström, albin_percy@spray.se
Handledare: Per-Hugo Skärvad
Nyckelord: IP-telefoni, telefonoperatörer, bredbandstelefoni, strategisk marknadsplan, generativa relationer, strategi
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur IP-telefonioperatörer kan positionera sig för att ta sig in på
telefonimarknaden.
Metod: Arbetet kommer att ha både ett induktivt och ett deduktivt
tillvägagångssätt, och vi har genomfört en kvalitativ studie, där
vi med hjälp av semistrukturerade intervjuer undersöker två
IP-telefonioperatör.
Teori: Teorin tar sin utgångspunkt i Strategic Marketing Plan,
Innovation Ecosystem, Generative Relation's, The Delta Model
och hur teknologier blir marknaden's standard.
Empiri: Det empiriska materialet är insamlat genom intervjuer med
företag verksamma inom IP-telefonimarknaden och en
branschexpert. Även rapporter från Post & telestyrelsen har
använt's som sekundärdata.
Resultat: Våra resultat visar att IP-telefonioperatörerna har goda
förutsättningar att lycka's, men det kräv's att de blir bättre på
att utnyttja sina kundrelationer, att de bygger generativa
relationer med andra företag, att de utnyttjar sin höga kunskap
inom IP-teknologi och att de även undersöker alternativa
strategier som kan vara användbara om marknaden skiftar.},
 author    = {Dehlin, Andreas and Wennerström, Albin},
 keyword   = {IP-telefoni,telefonoperatörer,bredbandstelefoni,strategisk marknadsplan,generativa relationer,strategi,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sund positionering för IP-telefonioperatörer},
 year     = {2008},
}