Advanced

Identitetsskapande processer vid integration - en fusion mellan två konsultbolag

Holmberg, David and Axelsson, Caroline (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problemområde: Vi kan idag se en tydlig tendens att många företag går samman i nära samarbete eller fusioneras. Det är också många av dessa fusioner som misslyckas. Ett vanligt argument för att förklara ett misslyckande är den integrationsproblematik som uppstår efter en fusion. Vi har intresserat oss för vad som döljer sig bakom denna problematik och hur man på ett bättre sätt ska kunna förstå integrationen mellan två kunskapsföretag. Syfte: Hur tar sig identitetsskapande hos medarbetarna i CBAH i uttryck vid integrationsprocessen med BAH? Metod: Vi har utgått från ett uttolkande paradigm där forskningsdesignen varit kvalitativ med ett aktörs- och förståelseinriktat synsätt. För att uppnå vårt syfte har en fallstudie gjorts där... (More)
Problemområde: Vi kan idag se en tydlig tendens att många företag går samman i nära samarbete eller fusioneras. Det är också många av dessa fusioner som misslyckas. Ett vanligt argument för att förklara ett misslyckande är den integrationsproblematik som uppstår efter en fusion. Vi har intresserat oss för vad som döljer sig bakom denna problematik och hur man på ett bättre sätt ska kunna förstå integrationen mellan två kunskapsföretag. Syfte: Hur tar sig identitetsskapande hos medarbetarna i CBAH i uttryck vid integrationsprocessen med BAH? Metod: Vi har utgått från ett uttolkande paradigm där forskningsdesignen varit kvalitativ med ett aktörs- och förståelseinriktat synsätt. För att uppnå vårt syfte har en fallstudie gjorts där semistrukturerade intervjuer med medarbetare i CBAH varit den främsta empiriska källan. Bidrag: Uppsatsen bidrar med en ökad förståelse för vikten av identitetssskapande processer vid förändringsarbeten i allmänhet och integration mellan CBAH och BAH i synnerhet. I vår studie har vi erhållit en fragmenterad syn på de identitetsskapande processer som pågår i CBAH, vilket innebär att de enskilda individerna, beroende på frågeställning, uppvisar olika identitetstillhörigheter. Ur detta mönster har tre typer eller grupper av medarbetare lyfts fram vilka får känneteckna olika tillhörigheter i integrationsprocessen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmberg, David and Axelsson, Caroline
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Fusion, förvärv, kultur, identitet, yrkesidentitet, social identitet, integration, kunskapsföretag, Carta, Booz-Allen & Hamilton, kommunikation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342125
date added to LUP
2001-09-26 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:13:18
@misc{1342125,
 abstract   = {Problemområde: Vi kan idag se en tydlig tendens att många företag går samman i nära samarbete eller fusioneras. Det är också många av dessa fusioner som misslyckas. Ett vanligt argument för att förklara ett misslyckande är den integrationsproblematik som uppstår efter en fusion. Vi har intresserat oss för vad som döljer sig bakom denna problematik och hur man på ett bättre sätt ska kunna förstå integrationen mellan två kunskapsföretag. Syfte: Hur tar sig identitetsskapande hos medarbetarna i CBAH i uttryck vid integrationsprocessen med BAH? Metod: Vi har utgått från ett uttolkande paradigm där forskningsdesignen varit kvalitativ med ett aktörs- och förståelseinriktat synsätt. För att uppnå vårt syfte har en fallstudie gjorts där semistrukturerade intervjuer med medarbetare i CBAH varit den främsta empiriska källan. Bidrag: Uppsatsen bidrar med en ökad förståelse för vikten av identitetssskapande processer vid förändringsarbeten i allmänhet och integration mellan CBAH och BAH i synnerhet. I vår studie har vi erhållit en fragmenterad syn på de identitetsskapande processer som pågår i CBAH, vilket innebär att de enskilda individerna, beroende på frågeställning, uppvisar olika identitetstillhörigheter. Ur detta mönster har tre typer eller grupper av medarbetare lyfts fram vilka får känneteckna olika tillhörigheter i integrationsprocessen.},
 author    = {Holmberg, David and Axelsson, Caroline},
 keyword   = {Fusion,förvärv,kultur,identitet,yrkesidentitet,social identitet,integration,kunskapsföretag,Carta,Booz-Allen & Hamilton,kommunikation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Identitetsskapande processer vid integration - en fusion mellan två konsultbolag},
 year     = {2001},
}