Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vägval vid offentliga upphandlingar av komplexa tjänster

Lindberg, Mats ; Strand, Elinor and Persson, Ola (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Inledning: Offentliga organisationers upphandlingar är ett ämne som är intressant både ur ett rent företagsekonomiskt perspektiv och ur ett medborgerligt perspektiv. Dels på grund av att den offentliga sektorn utgör en viktig del av den svenska ekonomin och dels för att dessa upphandlingar regleras i den omskrivna och omdebatterade lagstiftning Lagen om offentlig upphandling (LOU). Till detta kan läggas de problem och svårigheter som existerar vid inköp av komplexa tjänster. Syfte: Att analysera hur offentliga organisationer hanterar sina leverantörsrelationer i upphandlingsprocessen för att säkerställa en god tjänstekvalitet, vid inköp av komplexa tjänster, med perspektiv på fri konkurrens och nära relationer. Disposition: Vi har valt att... (More)
Inledning: Offentliga organisationers upphandlingar är ett ämne som är intressant både ur ett rent företagsekonomiskt perspektiv och ur ett medborgerligt perspektiv. Dels på grund av att den offentliga sektorn utgör en viktig del av den svenska ekonomin och dels för att dessa upphandlingar regleras i den omskrivna och omdebatterade lagstiftning Lagen om offentlig upphandling (LOU). Till detta kan läggas de problem och svårigheter som existerar vid inköp av komplexa tjänster. Syfte: Att analysera hur offentliga organisationer hanterar sina leverantörsrelationer i upphandlingsprocessen för att säkerställa en god tjänstekvalitet, vid inköp av komplexa tjänster, med perspektiv på fri konkurrens och nära relationer. Disposition: Vi har valt att disponera vår uppsats som en vandring offentliga organisationer vandrar för att nå sitt mål som vi definierar som god tjänstekvalitet. Vi har därför tagit vår utgångspunkt i offentliga organisationers inköp av komplexa tjänster och därefter visat målet för vandringen, god tjänstekvalitet. Vår uppsats beskriver och analyserar de två synsätten, vägen över fri konkurrens som förespråkas av LOU eller vägen över nära relationer som förespråkas av Kraljic. Metod: För att kunna studera detta i verkligheten har vi gjort en kvalitativ fallstudie över Vellinge kommuns förvaltning för vård och omsorgs upphandlingsprocess av äldreomsorg. Slutsats: I vår slutsats kommer vi fram till att förvaltningen har valt en hybrid lösning. De genomför upphandlingsprocessen inom LOU:s ramar men försöker att vara så oprecisa som möjligt i de avtal de skriver med leverantörerna. De bygger istället upp nära relationer med sina leverantörer som grundas bl.a. på förtroende och samarbete. De skapar på så sätt det utrymme för diskussion och flexibilitet som behövs för att kunna tillgodose vårdtagarnas svårdefinierade, specifika och föränderliga behov. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindberg, Mats ; Strand, Elinor and Persson, Ola
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Offentlig upphandling, relationer, konkurrens, LOU, äldreomsorg, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342135
date added to LUP
2003-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:29:43
@misc{1342135,
 abstract   = {Inledning: Offentliga organisationers upphandlingar är ett ämne som är intressant både ur ett rent företagsekonomiskt perspektiv och ur ett medborgerligt perspektiv. Dels på grund av att den offentliga sektorn utgör en viktig del av den svenska ekonomin och dels för att dessa upphandlingar regleras i den omskrivna och omdebatterade lagstiftning Lagen om offentlig upphandling (LOU). Till detta kan läggas de problem och svårigheter som existerar vid inköp av komplexa tjänster. Syfte: Att analysera hur offentliga organisationer hanterar sina leverantörsrelationer i upphandlingsprocessen för att säkerställa en god tjänstekvalitet, vid inköp av komplexa tjänster, med perspektiv på fri konkurrens och nära relationer. Disposition:	Vi har valt att disponera vår uppsats som en vandring offentliga organisationer vandrar för att nå sitt mål som vi definierar som god tjänstekvalitet. Vi har därför tagit vår utgångspunkt i offentliga organisationers inköp av komplexa tjänster och därefter visat målet för vandringen, god tjänstekvalitet. Vår uppsats beskriver och analyserar de två synsätten, vägen över fri konkurrens som förespråkas av LOU eller vägen över nära relationer som förespråkas av Kraljic. Metod:	För att kunna studera detta i verkligheten har vi gjort en kvalitativ fallstudie över Vellinge kommuns förvaltning för vård och omsorgs upphandlingsprocess av äldreomsorg. Slutsats:	I vår slutsats kommer vi fram till att förvaltningen har valt en hybrid lösning. De genomför upphandlingsprocessen inom LOU:s ramar men försöker att vara så oprecisa som möjligt i de avtal de skriver med leverantörerna. De bygger istället upp nära relationer med sina leverantörer som grundas bl.a. på förtroende och samarbete. De skapar på så sätt det utrymme för diskussion och flexibilitet som behövs för att kunna tillgodose vårdtagarnas svårdefinierade, specifika och föränderliga behov.},
 author    = {Lindberg, Mats and Strand, Elinor and Persson, Ola},
 keyword   = {Offentlig upphandling,relationer,konkurrens,LOU,äldreomsorg,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vägval vid offentliga upphandlingar av komplexa tjänster},
 year     = {2003},
}