Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svenska miljöfonders utveckling - med beaktande av risk, avkastning och miljöomtanke

Jönsson, Mårten and Larsson, Per (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte är att studera och jämföra den riskjusterade avkastningen för miljöfonder. Detta för att undersöka om miljöfonder ger en bättre eller sämre avkastning än marknadsindex. Vi beaktar även om det förekommer skillnader mellan olika miljöfonders avkastning och risk med hänsyn till fondernas placeringsinriktningar. Metodmässigt bygger vårt arbete på en kvantitativ metod, där den riskjusterade avkastningen nämligen Sharpe, Treynor och Jensens avkastningsmått studeras för respektive miljöfond, utifrån de totalt sätt 11 stycken miljöfonderna, som finns på den svenska fondmarknaden. Som jämförelseindex används för övrigt SIX Avkastningsindex. Två studier med olika tidsperioder undersöks, dels miljöfondernas utveckling från dess start fram... (More)
Vårt syfte är att studera och jämföra den riskjusterade avkastningen för miljöfonder. Detta för att undersöka om miljöfonder ger en bättre eller sämre avkastning än marknadsindex. Vi beaktar även om det förekommer skillnader mellan olika miljöfonders avkastning och risk med hänsyn till fondernas placeringsinriktningar. Metodmässigt bygger vårt arbete på en kvantitativ metod, där den riskjusterade avkastningen nämligen Sharpe, Treynor och Jensens avkastningsmått studeras för respektive miljöfond, utifrån de totalt sätt 11 stycken miljöfonderna, som finns på den svenska fondmarknaden. Som jämförelseindex används för övrigt SIX Avkastningsindex. Två studier med olika tidsperioder undersöks, dels miljöfondernas utveckling från dess start fram till 2002-10-31 och dels en treårsperiod mellan 1999-11-01 – 2002-10-31. Undersökningen visar att flertalet miljöfonder presterar sämre än marknadsindex, då dessa har en lägre riskjusterad avkastning för båda studierna. Tidsaspekten avseende när en fond introduceras på marknaden verkar kunna inverka på fondens prestation, liksom förvaltarens kompetens. Resultatet indikerar även att detta fondsegment är förenat med en låg risknivå. Det relativt låga betavärdet innebär att placerare kan erhålla en jämnare avkastning samt en viss riskreduktion genom att investera i miljöfonder. Slutligen tenderar de ideella miljöfonderna att prestera bättre än marknaden för studie 1, medan de hållbara fonderna tenderar att prestera bättre än både index samt de övriga miljöfondkategorierna i samband med studie 2. Valet av miljöfond som placeraren väljer bör slutligen enligt vår mening grunda sig på en avvägning mellan miljö, risk och avkastning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Mårten and Larsson, Per
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
miljöfonder, riskjusterad avkastning, Sharpe, Treynor, Jensen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342149
date added to LUP
2003-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:27:46
@misc{1342149,
 abstract   = {Vårt syfte är att studera och jämföra den riskjusterade avkastningen för miljöfonder. Detta för att undersöka om miljöfonder ger en bättre eller sämre avkastning än marknadsindex. Vi beaktar även om det förekommer skillnader mellan olika miljöfonders avkastning och risk med hänsyn till fondernas placeringsinriktningar. Metodmässigt bygger vårt arbete på en kvantitativ metod, där den riskjusterade avkastningen nämligen Sharpe, Treynor och Jensens avkastningsmått studeras för respektive miljöfond, utifrån de totalt sätt 11 stycken miljöfonderna, som finns på den svenska fondmarknaden. Som jämförelseindex används för övrigt SIX Avkastningsindex. Två studier med olika tidsperioder undersöks, dels miljöfondernas utveckling från dess start fram till 2002-10-31 och dels en treårsperiod mellan 1999-11-01 – 2002-10-31. Undersökningen visar att flertalet miljöfonder presterar sämre än marknadsindex, då dessa har en lägre riskjusterad avkastning för båda studierna. Tidsaspekten avseende när en fond introduceras på marknaden verkar kunna inverka på fondens prestation, liksom förvaltarens kompetens. Resultatet indikerar även att detta fondsegment är förenat med en låg risknivå. Det relativt låga betavärdet innebär att placerare kan erhålla en jämnare avkastning samt en viss riskreduktion genom att investera i miljöfonder. Slutligen tenderar de ideella miljöfonderna att prestera bättre än marknaden för studie 1, medan de hållbara fonderna tenderar att prestera bättre än både index samt de övriga miljöfondkategorierna i samband med studie 2. Valet av miljöfond som placeraren väljer bör slutligen enligt vår mening grunda sig på en avvägning mellan miljö, risk och avkastning.},
 author    = {Jönsson, Mårten and Larsson, Per},
 keyword   = {miljöfonder,riskjusterad avkastning,Sharpe,Treynor,Jensen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenska miljöfonders utveckling - med beaktande av risk, avkastning och miljöomtanke},
 year     = {2003},
}