Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Intäktsskapande genom relationsmarknadsföring -en fallstudie av Hertz biluthyrning

Wensmo, Jessica (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Relationsmarknadsföringen betonar vikten av att vårda kundrelationer på lång sikt för att skapa intäkter och lönsamhet. Problemet som undersöks är hur ett företag inom biluthyrningsbranschen använder de relationsskapande medel som återges i teorin för att skapa intäkter. Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur relationsbyggande fungerar i praktiken i ett biluthyrningsföretag. Jag vill undersöka betydelsen av att vårda kundrelationer genom relationsmarknadsföring, samt hur intäkterna påverkas genom kundvärden och lojalitet. För att kunna besvara de frågor som satts upp i problemformuleringen har jag gjort en djupstudie av Hertz biluthyrning. Det har gjorts genom dels en kvalitativ intervju och dels en enkätintervju med... (More)
Relationsmarknadsföringen betonar vikten av att vårda kundrelationer på lång sikt för att skapa intäkter och lönsamhet. Problemet som undersöks är hur ett företag inom biluthyrningsbranschen använder de relationsskapande medel som återges i teorin för att skapa intäkter. Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur relationsbyggande fungerar i praktiken i ett biluthyrningsföretag. Jag vill undersöka betydelsen av att vårda kundrelationer genom relationsmarknadsföring, samt hur intäkterna påverkas genom kundvärden och lojalitet. För att kunna besvara de frågor som satts upp i problemformuleringen har jag gjort en djupstudie av Hertz biluthyrning. Det har gjorts genom dels en kvalitativ intervju och dels en enkätintervju med per-sonal på företaget. Det empiriska materialet har analyserats i relation till aktuell teori. Jag kan konstatera att det finns relationsskapande metoder som enligt teorier leder till ökade intäkter som inte förefaller stämma i ett biluthyrningsföretag. Vidare har jag funnit att fallföretaget skapar intäkter med kunder som enligt teorin inte bör ses som lönsamma. Det har visat sig att kunder som deltar i något lojalitetsprogram oftast är nöjda med kvaliteten hos företaget, men ingen generell slutsats kan dras om att dessa nödvändigtvis är lojala. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wensmo, Jessica
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Relationsmarknadsföring, Kundvärde, Lojalitet, Långsiktighet, Biluthyrning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342179
date added to LUP
2003-01-20 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:32:40
@misc{1342179,
 abstract   = {Relationsmarknadsföringen betonar vikten av att vårda kundrelationer på lång sikt för att skapa intäkter och lönsamhet. Problemet som undersöks är hur ett företag inom biluthyrningsbranschen använder de relationsskapande medel som återges i teorin för att skapa intäkter. Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur relationsbyggande fungerar i praktiken i ett biluthyrningsföretag. Jag vill undersöka betydelsen av att vårda kundrelationer genom relationsmarknadsföring, samt hur intäkterna påverkas genom kundvärden och lojalitet. För att kunna besvara de frågor som satts upp i problemformuleringen har jag gjort en djupstudie av Hertz biluthyrning. Det har gjorts genom dels en kvalitativ intervju och dels en enkätintervju med per-sonal på företaget. Det empiriska materialet har analyserats i relation till aktuell teori. Jag kan konstatera att det finns relationsskapande metoder som enligt teorier leder till ökade intäkter som inte förefaller stämma i ett biluthyrningsföretag. Vidare har jag funnit att fallföretaget skapar intäkter med kunder som enligt teorin inte bör ses som lönsamma. Det har visat sig att kunder som deltar i något lojalitetsprogram oftast är nöjda med kvaliteten hos företaget, men ingen generell slutsats kan dras om att dessa nödvändigtvis är lojala.},
 author    = {Wensmo, Jessica},
 keyword   = {Relationsmarknadsföring,Kundvärde,Lojalitet,Långsiktighet,Biluthyrning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intäktsskapande genom relationsmarknadsföring -en fallstudie av Hertz biluthyrning},
 year     = {2003},
}