Advanced

Stämmer verkligen resultatet? Earnings management och bolagsstyrning i svenska börsföretag

Högström, Henning; Wållgren, Victor and Wöhrman, Christoffer (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:
Att på den svenska marknaden undersöka effekten av resultatmanipulering, efter införandet av Svensk kod för bolagsstyrning. Metod:
Kvantitativ datainsamling använd's för att utföra regressioner del's för beräkning av EM, del's för identifiering av signifikanta förklaringsvariabler. Informationen hämta's bland annat från årsredovisningar, SIS Ägarservice och Datastream. Studien har en deduktiv ansat's. Teoretiska perspektiv:
Ett antal bolagsstyrningsteorier har behandlat's rörande agentprincipalförhållanden, institutionellt ägande samt separation av ägande och kontroll. Empiri:
Diskretionära accrual's har använt's för att detektera earning's management. Specifikt har Jone's cash-flow modell valt's för att modellera normala accrual's... (More)
Syfte:
Att på den svenska marknaden undersöka effekten av resultatmanipulering, efter införandet av Svensk kod för bolagsstyrning. Metod:
Kvantitativ datainsamling använd's för att utföra regressioner del's för beräkning av EM, del's för identifiering av signifikanta förklaringsvariabler. Informationen hämta's bland annat från årsredovisningar, SIS Ägarservice och Datastream. Studien har en deduktiv ansat's. Teoretiska perspektiv:
Ett antal bolagsstyrningsteorier har behandlat's rörande agentprincipalförhållanden, institutionellt ägande samt separation av ägande och kontroll. Empiri:
Diskretionära accrual's har använt's för att detektera earning's management. Specifikt har Jone's cash-flow modell valt's för att modellera normala accrual's i företag. Earming's management sätt's i relation till bolagsstyrningsvariabler som inkluderar bland annat grad av oberoende styrelse, institutionellt ägande och bonu's till VD:n. Slutsatser:
Positiva signifikanta samband påvisa's mellan EM och optionsbaserad kompensation, samt EM och antal styrelsemedlemmar. Negativt signifikant samband finne's mellan antal institutionella ägare och EM, men resultatet's trovärdighet försämra's då andelen institutionellt ägande av totalt ägande visar på motsatt samband, dock ej signifikant. Utöver detta finne's ett negativt signifikant samband mellan EM och skuldsättningsgrad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Högström, Henning; Wållgren, Victor and Wöhrman, Christoffer
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Earnings management, bolagsstyrning, svenska aktiemarknaden, discretionary accruals, incitamentsprogram, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342190
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:17:16
@misc{1342190,
 abstract   = {Syfte:
Att på den svenska marknaden undersöka effekten av resultatmanipulering, efter införandet av Svensk kod för bolagsstyrning. Metod:
Kvantitativ datainsamling använd's för att utföra regressioner del's för beräkning av EM, del's för identifiering av signifikanta förklaringsvariabler. Informationen hämta's bland annat från årsredovisningar, SIS Ägarservice och Datastream. Studien har en deduktiv ansat's. Teoretiska perspektiv:
Ett antal bolagsstyrningsteorier har behandlat's rörande agentprincipalförhållanden, institutionellt ägande samt separation av ägande och kontroll. Empiri:
Diskretionära accrual's har använt's för att detektera earning's management. Specifikt har Jone's cash-flow modell valt's för att modellera normala accrual's i företag. Earming's management sätt's i relation till bolagsstyrningsvariabler som inkluderar bland annat grad av oberoende styrelse, institutionellt ägande och bonu's till VD:n. Slutsatser:
Positiva signifikanta samband påvisa's mellan EM och optionsbaserad kompensation, samt EM och antal styrelsemedlemmar. Negativt signifikant samband finne's mellan antal institutionella ägare och EM, men resultatet's trovärdighet försämra's då andelen institutionellt ägande av totalt ägande visar på motsatt samband, dock ej signifikant. Utöver detta finne's ett negativt signifikant samband mellan EM och skuldsättningsgrad.},
 author    = {Högström, Henning and Wållgren, Victor and Wöhrman, Christoffer},
 keyword   = {Earnings management,bolagsstyrning,svenska aktiemarknaden,discretionary accruals,incitamentsprogram,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stämmer verkligen resultatet? Earnings management och bolagsstyrning i svenska börsföretag},
 year     = {2009},
}