Advanced

Problem vid införande av IAS/IFRS - studie av den kinesiska redovisningsprofessionen utifrån ett kulturellt perspektiv

Klasson, Johanna and Alexandersson, Maria (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att beskriva och analysera de problem som uppstår vid en introducering av internationella redovisningsstandarder och fokus läggs på huruvida den kinesiska kulturen inverkar på de problem som den kinesiska redovisningsprofessionen ställs inför vid en introducering i Kina. Vidare ämnar vi analysera användbarheten av Hofstedes kulturdimensioner, vilka vi baserar vår studie på. Vi har med utgångspunkt i en abduktiv ansats och ett deskriptivt angreppssätt genomfört en kvalitativ studie. Insamlingen av empiri har gjorts med hjälp av intervjuer. Vi har utgått från Hofstedes och Grays kulturteorier för att skapa det kulturella perspektiv som vårt syfte ämnar. Vår empiriska undersökning består av intervjuer med tre personer med stor... (More)
Syftet är att beskriva och analysera de problem som uppstår vid en introducering av internationella redovisningsstandarder och fokus läggs på huruvida den kinesiska kulturen inverkar på de problem som den kinesiska redovisningsprofessionen ställs inför vid en introducering i Kina. Vidare ämnar vi analysera användbarheten av Hofstedes kulturdimensioner, vilka vi baserar vår studie på. Vi har med utgångspunkt i en abduktiv ansats och ett deskriptivt angreppssätt genomfört en kvalitativ studie. Insamlingen av empiri har gjorts med hjälp av intervjuer. Vi har utgått från Hofstedes och Grays kulturteorier för att skapa det kulturella perspektiv som vårt syfte ämnar. Vår empiriska undersökning består av intervjuer med tre personer med stor kunskap om kinesisk redovisning och kultur. Studiens resultat visar att kulturen är en av många faktorer som inverkar på de problem som professionen ställs inför vid införande av internationella standarder. Resultatet visar även kulturens roll i den alltför snabba introduceringsprocess som sker idag. I vår studie har vi även säkerställt att Hofstedes kulturdimensioner är aktuella i Kina idag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klasson, Johanna and Alexandersson, Maria
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kina, Redovisning, Profession, Kultur, Redovisningsstandarder, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342218
date added to LUP
2006-02-21
date last changed
2012-04-02 15:55:32
@misc{1342218,
 abstract   = {Syftet är att beskriva och analysera de problem som uppstår vid en introducering av internationella redovisningsstandarder och fokus läggs på huruvida den kinesiska kulturen inverkar på de problem som den kinesiska redovisningsprofessionen ställs inför vid en introducering i Kina. Vidare ämnar vi analysera användbarheten av Hofstedes kulturdimensioner, vilka vi baserar vår studie på. Vi har med utgångspunkt i en abduktiv ansats och ett deskriptivt angreppssätt genomfört en kvalitativ studie. Insamlingen av empiri har gjorts med hjälp av intervjuer. Vi har utgått från Hofstedes och Grays kulturteorier för att skapa det kulturella perspektiv som vårt syfte ämnar. Vår empiriska undersökning består av intervjuer med tre personer med stor kunskap om kinesisk redovisning och kultur. Studiens resultat visar att kulturen är en av många faktorer som inverkar på de problem som professionen ställs inför vid införande av internationella standarder. Resultatet visar även kulturens roll i den alltför snabba introduceringsprocess som sker idag. I vår studie har vi även säkerställt att Hofstedes kulturdimensioner är aktuella i Kina idag.},
 author    = {Klasson, Johanna and Alexandersson, Maria},
 keyword   = {Kina,Redovisning,Profession,Kultur,Redovisningsstandarder,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Problem vid införande av IAS/IFRS - studie av den kinesiska redovisningsprofessionen utifrån ett kulturellt perspektiv},
 year     = {2006},
}