Advanced

Hur utvecklas revisionspraxis? – En studie av revisorns arbete kring anmälningsplikten.

Lorenz, Maria; Bergqvist, Gabrielle and Wahlfors, Johan (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens grundläggande syfte är att belysa revisorernas sätt att arbeta kring anmälningsplikten, samt hur denna praxis har utvecklats. För att undersöka huruvida denna utveckling skiljer sig från revisionspraxis generellt sett, jämför vi denna process med hur revisorernas granskning av lagervärdering har förändrats över tid. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning genom semistrukturerade intervjuer samt en induktiv ansats. Den teoretiska referensramen inleds med att vi behandlar revisorns roll i ett aktiebolag samt dennes brottsförebyggande funktion enligt anmälningsplikten. Vidare belyser vi begreppet praxis och de faktorer som påverkar utvecklingen av denna inom revision. En jämförelse görs av utvecklingen av praxis rörande... (More)
Uppsatsens grundläggande syfte är att belysa revisorernas sätt att arbeta kring anmälningsplikten, samt hur denna praxis har utvecklats. För att undersöka huruvida denna utveckling skiljer sig från revisionspraxis generellt sett, jämför vi denna process med hur revisorernas granskning av lagervärdering har förändrats över tid. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning genom semistrukturerade intervjuer samt en induktiv ansats. Den teoretiska referensramen inleds med att vi behandlar revisorns roll i ett aktiebolag samt dennes brottsförebyggande funktion enligt anmälningsplikten. Vidare belyser vi begreppet praxis och de faktorer som påverkar utvecklingen av denna inom revision. En jämförelse görs av utvecklingen av praxis rörande anmälningsplikten respektive revisorns uppgift att granska lagervärdering. Det empiriska materialet är en sammanställning av intervjuer med en chefsjurist, tre representanter från revisorskåren, FAR samt EBM. En av de slutsatser vi kommit fram till är att revisorernas praxis, sedan införandet av anmälningsplikten, har utvecklats inom vissa brottskategorier av den ekonomiska brottsligheten. Detta har skett på väldigt kort tid, via rekommendationer och uttalanden från branschorganisationer samt avgörande i HD. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lorenz, Maria; Bergqvist, Gabrielle and Wahlfors, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
praxis, revision, ekobrott, lagervärderingsgranskning, anmälningsplikt, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342234
date added to LUP
2006-01-18
date last changed
2012-04-02 15:53:12
@misc{1342234,
 abstract   = {Uppsatsens grundläggande syfte är att belysa revisorernas sätt att arbeta kring anmälningsplikten, samt hur denna praxis har utvecklats. För att undersöka huruvida denna utveckling skiljer sig från revisionspraxis generellt sett, jämför vi denna process med hur revisorernas granskning av lagervärdering har förändrats över tid. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning genom semistrukturerade intervjuer samt en induktiv ansats. Den teoretiska referensramen inleds med att vi behandlar revisorns roll i ett aktiebolag samt dennes brottsförebyggande funktion enligt anmälningsplikten. Vidare belyser vi begreppet praxis och de faktorer som påverkar utvecklingen av denna inom revision. En jämförelse görs av utvecklingen av praxis rörande anmälningsplikten respektive revisorns uppgift att granska lagervärdering. Det empiriska materialet är en sammanställning av intervjuer med en chefsjurist, tre representanter från revisorskåren, FAR samt EBM. En av de slutsatser vi kommit fram till är att revisorernas praxis, sedan införandet av anmälningsplikten, har utvecklats inom vissa brottskategorier av den ekonomiska brottsligheten. Detta har skett på väldigt kort tid, via rekommendationer och uttalanden från branschorganisationer samt avgörande i HD.},
 author    = {Lorenz, Maria and Bergqvist, Gabrielle and Wahlfors, Johan},
 keyword   = {praxis,revision,ekobrott,lagervärderingsgranskning,anmälningsplikt,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur utvecklas revisionspraxis? – En studie av revisorns arbete kring anmälningsplikten.},
 year     = {2006},
}