Advanced

Företagsobligationers yield spread

Briem, Patrick; Ljunggren, Martin and Briem, Patrick (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att skapa en modell som kan förklara yield spread hos företagsobligationer. För att få en modell som nära återspeglar verkligheten inkluderas både företagsspecifika och makroekonomiska faktorer. Vi utgår från en kvantitativ studie och tillämpat en multipel regression på paneldata innehållande 24 bolag för att förklara yield spread hos företagsobligationer. Den teoretiska referensramen består av forskningsartiklar från främst USA men även Europa som behandlar riskkomponenter hos yield spread. Empirin är kvartalsvis redovisnings- och handelsdata under tidsperioden 2001-2005 som samlas in från finansiella databaser och behandlas med regressioner. Våra resultat är inte entydiga vilket kan bero på mätproblem men den... (More)
Syftet med uppsatsen är att skapa en modell som kan förklara yield spread hos företagsobligationer. För att få en modell som nära återspeglar verkligheten inkluderas både företagsspecifika och makroekonomiska faktorer. Vi utgår från en kvantitativ studie och tillämpat en multipel regression på paneldata innehållande 24 bolag för att förklara yield spread hos företagsobligationer. Den teoretiska referensramen består av forskningsartiklar från främst USA men även Europa som behandlar riskkomponenter hos yield spread. Empirin är kvartalsvis redovisnings- och handelsdata under tidsperioden 2001-2005 som samlas in från finansiella databaser och behandlas med regressioner. Våra resultat är inte entydiga vilket kan bero på mätproblem men den trenden som kan urskiljas är att både företags- och makroekonomiska faktorer har en signifikant påverkan på yield spread. Men att de företagsspecifika faktorerna står för den enskilt största förklaringsgraden vilket implikerar att bolagets marknadsvärde till stor del styr de utställda obligationernas yield spread. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Briem, Patrick; Ljunggren, Martin and Briem, Patrick
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Yield spread, default, företagsobligationer, kreditbetyg, obligationsrisk, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342246
date added to LUP
2006-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:16:01
@misc{1342246,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att skapa en modell som kan förklara yield spread hos företagsobligationer. För att få en modell som nära återspeglar verkligheten inkluderas både företagsspecifika och makroekonomiska faktorer. Vi utgår från en kvantitativ studie och tillämpat en multipel regression på paneldata innehållande 24 bolag för att förklara yield spread hos företagsobligationer. Den teoretiska referensramen består av forskningsartiklar från främst USA men även Europa som behandlar riskkomponenter hos yield spread. Empirin är kvartalsvis redovisnings- och handelsdata under tidsperioden 2001-2005 som samlas in från finansiella databaser och behandlas med regressioner. Våra resultat är inte entydiga vilket kan bero på mätproblem men den trenden som kan urskiljas är att både företags- och makroekonomiska faktorer har en signifikant påverkan på yield spread. Men att de företagsspecifika faktorerna står för den enskilt största förklaringsgraden vilket implikerar att bolagets marknadsvärde till stor del styr de utställda obligationernas yield spread.},
 author    = {Briem, Patrick and Ljunggren, Martin and Briem, Patrick},
 keyword   = {Yield spread,default,företagsobligationer,kreditbetyg,obligationsrisk,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företagsobligationers yield spread},
 year     = {2006},
}