Advanced

Medial opinion och aktiekursförändringar, finns det ett samband? – En fallstudie på Swedbank under finanskrisen

Nilsson, Gustav; Dreijer, Peter; Brunnström, Anders and Andersson, Oscar (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att granska hur den mediala opinionen gentemot Swedbank förändras över tid och undersöka om dessa förändringar korrelerar med fluktuationerna i Swedbanks aktiekurs. Metod: I studien observeras Swedbanks aktiekurs under cirka elva månader och är till sin karaktär kvantitativ. Ungefär 6500 artiklar, skrivna om Swedbank under perioden, granskas genom semantisk dataanalys för att gradera opinionen på en skala. Metoden är ny och examensarbetet genomförs med en induktiv ansats. Materialet bearbetas därefter genom enkel linjär regression för att finna eventuella samband. Empiri: De data som samlas in i form av artiklar samt aktiekursnoteringar bearbetas och importeras till statistikprogrammet SPSS med vilket regressionsanalys och... (More)
Syfte: Syftet är att granska hur den mediala opinionen gentemot Swedbank förändras över tid och undersöka om dessa förändringar korrelerar med fluktuationerna i Swedbanks aktiekurs. Metod: I studien observeras Swedbanks aktiekurs under cirka elva månader och är till sin karaktär kvantitativ. Ungefär 6500 artiklar, skrivna om Swedbank under perioden, granskas genom semantisk dataanalys för att gradera opinionen på en skala. Metoden är ny och examensarbetet genomförs med en induktiv ansats. Materialet bearbetas därefter genom enkel linjär regression för att finna eventuella samband. Empiri: De data som samlas in i form av artiklar samt aktiekursnoteringar bearbetas och importeras till statistikprogrammet SPSS med vilket regressionsanalys och korrelationsanalys genomförs. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen presenterar de teorier som anses relevanta efter den empiriska undersökningen. En kortare genomgång görs av den effektiva marknadshypotesen, signaleringshypotesen samt teorin om flockbeteende. Resultat: Undersökningen har inte kunnat påvisa en signifikant korrelation mellan Swedbanks aktiekurs och opinionen i media. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Gustav; Dreijer, Peter; Brunnström, Anders and Andersson, Oscar
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Medial opinion, medial ryktesspridning, semantisk dataanalys, aktiekurs, Saplo, signalering, flockbeteende, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342277
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:21:16
@misc{1342277,
 abstract   = {Syfte:	Syftet är att granska hur den mediala opinionen gentemot Swedbank förändras över tid och undersöka om dessa förändringar korrelerar med fluktuationerna i Swedbanks aktiekurs. Metod:	I studien observeras Swedbanks aktiekurs under cirka elva månader och är till sin karaktär kvantitativ. Ungefär 6500 artiklar, skrivna om Swedbank under perioden, granskas genom semantisk dataanalys för att gradera opinionen på en skala. Metoden är ny och examensarbetet genomförs med en induktiv ansats. Materialet bearbetas därefter genom enkel linjär regression för att finna eventuella samband. Empiri: De data som samlas in i form av artiklar samt aktiekursnoteringar bearbetas och importeras till statistikprogrammet SPSS med vilket regressionsanalys och korrelationsanalys genomförs. Teoretiska perspektiv:	Den teoretiska referensramen presenterar de teorier som anses relevanta efter den empiriska undersökningen. En kortare genomgång görs av den effektiva marknadshypotesen, signaleringshypotesen samt teorin om flockbeteende. Resultat:	Undersökningen har inte kunnat påvisa en signifikant korrelation mellan Swedbanks aktiekurs och opinionen i media.},
 author    = {Nilsson, Gustav and Dreijer, Peter and Brunnström, Anders and Andersson, Oscar},
 keyword   = {Medial opinion,medial ryktesspridning,semantisk dataanalys,aktiekurs,Saplo,signalering,flockbeteende,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medial opinion och aktiekursförändringar, finns det ett samband? – En fallstudie på Swedbank under finanskrisen},
 year     = {2009},
}