Advanced

Mellan hammeren och städet - en studie i kapitalstrukturteori

Barnell, Magnus; Heiskanen, Vilho; Jensen, Brian and Andersson, David (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Seminarie-datum: Ämne/kurs: Författare: Handledare: Fem nyckelord: Syfte: Metod: Teoretiska perspektiv: Empiri: Slutsats: Mellan hammaren och städet – en studie i kapitalstruktursteori 5:e Juni 2008 FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp David Andersson, Magnus Barnell, Vilho Heiskanen, Brian Jensen Tore Eriksson Kapitalstruktur, skuldsättningsgrad, agent-kostnader, asymmetrisk information, pecking order Uppsatsens syfte är att studera kapitalstrukturteori genom att identifiera företag vars kapitalstruktur avviker från teorin om att affärsrisken minskar med ålder samt att på ett kvalitativt sätt identifiera om alternativa kapitalstruktursteorier kan förklara dessa avvikelser. Studien utgår från en deduktiv ansats där kvantitativ... (More)
Titel: Seminarie-datum: Ämne/kurs: Författare: Handledare: Fem nyckelord: Syfte: Metod: Teoretiska perspektiv: Empiri: Slutsats: Mellan hammaren och städet – en studie i kapitalstruktursteori 5:e Juni 2008 FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp David Andersson, Magnus Barnell, Vilho Heiskanen, Brian Jensen Tore Eriksson Kapitalstruktur, skuldsättningsgrad, agent-kostnader, asymmetrisk information, pecking order Uppsatsens syfte är att studera kapitalstrukturteori genom att identifiera företag vars kapitalstruktur avviker från teorin om att affärsrisken minskar med ålder samt att på ett kvalitativt sätt identifiera om alternativa kapitalstruktursteorier kan förklara dessa avvikelser. Studien utgår från en deduktiv ansats där kvantitativ metod används för att beskriva ett samband samt hitta avvikelser från detta samband som därefter studeras närmare med en kvalitativ metod. Studien utgår från allmänna teorier inom kapitalstruktur där vi har valt att ta ut åtta mer specifika teorier för närmare granskning. Det empiriska materialet grundar sig på Dagens Industris lista över svenska verkstadsföretag där en genomgång har gjorts av samtliga företag i den kvantitativa analysen och ett mindre urval har djupgranskats i den kvalitativa analysen. Vi finner att det inte finns någon ensamt förklarande faktor till företagskapitalstruktur, utan det är snarare en kombination av flera. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Barnell, Magnus; Heiskanen, Vilho; Jensen, Brian and Andersson, David
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kapitalstruktur, skuldsättningsgrad, agent-kostnader, asymmetrisk information, pecking order, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342284
date added to LUP
2008-06-05
date last changed
2012-04-02 17:01:51
@misc{1342284,
 abstract   = {Titel: Seminarie-datum: Ämne/kurs: Författare: Handledare: Fem nyckelord: Syfte: Metod: Teoretiska perspektiv: Empiri: Slutsats: Mellan hammaren och städet – en studie i kapitalstruktursteori 5:e Juni 2008 FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp David Andersson, Magnus Barnell, Vilho Heiskanen, Brian Jensen Tore Eriksson Kapitalstruktur, skuldsättningsgrad, agent-kostnader, asymmetrisk information, pecking order Uppsatsens syfte är att studera kapitalstrukturteori genom att identifiera företag vars kapitalstruktur avviker från teorin om att affärsrisken minskar med ålder samt att på ett kvalitativt sätt identifiera om alternativa kapitalstruktursteorier kan förklara dessa avvikelser. Studien utgår från en deduktiv ansats där kvantitativ metod används för att beskriva ett samband samt hitta avvikelser från detta samband som därefter studeras närmare med en kvalitativ metod. Studien utgår från allmänna teorier inom kapitalstruktur där vi har valt att ta ut åtta mer specifika teorier för närmare granskning. Det empiriska materialet grundar sig på Dagens Industris lista över svenska verkstadsföretag där en genomgång har gjorts av samtliga företag i den kvantitativa analysen och ett mindre urval har djupgranskats i den kvalitativa analysen. Vi finner att det inte finns någon ensamt förklarande faktor till företagskapitalstruktur, utan det är snarare en kombination av flera.},
 author    = {Barnell, Magnus and Heiskanen, Vilho and Jensen, Brian and Andersson, David},
 keyword   = {Kapitalstruktur,skuldsättningsgrad,agent-kostnader,asymmetrisk information,pecking order,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mellan hammeren och städet - en studie i kapitalstrukturteori},
 year     = {2008},
}