Advanced

Hur är controllerfunktionen organiserad? - om hur fyra controllers blev tio

Balke, Anna and Svensson, Tom (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva och analysera hur controllerfunktionen är fördelad inom en organisation, samt att diskutera orsakerna till detta. En kvalitativ tolkningsmetod har använts där delvis ostrukturerade intervjuer har varit största datainsamlingsmetoden. Uppsatsen har en induktiv ansats. Tre teoretiska perspektiv presenteras i uppsatsen. Först en teoretisk genomgång om vad controllerfunktionen är, därefter en genomgång av Gummessons modell för ansvarsfördelning och sist Byrne & Pierce modell för controllerns roll. Det empiriska materialet består av tio kvalitativa intervjuer från tre fallföretag. Alla respondenterna inom de tre fallföretagen utför controlleraktiviteter och utgör därför delar av den totala... (More)
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva och analysera hur controllerfunktionen är fördelad inom en organisation, samt att diskutera orsakerna till detta. En kvalitativ tolkningsmetod har använts där delvis ostrukturerade intervjuer har varit största datainsamlingsmetoden. Uppsatsen har en induktiv ansats. Tre teoretiska perspektiv presenteras i uppsatsen. Först en teoretisk genomgång om vad controllerfunktionen är, därefter en genomgång av Gummessons modell för ansvarsfördelning och sist Byrne & Pierce modell för controllerns roll. Det empiriska materialet består av tio kvalitativa intervjuer från tre fallföretag. Alla respondenterna inom de tre fallföretagen utför controlleraktiviteter och utgör därför delar av den totala controllerfunktionen inom företagen. Orsakerna till detta är dels individuella, företagsinterna och externa faktorer och dels att ansvaret för dessa uppgifter fördelas i ett dynamiskt samspel inom organisationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Balke, Anna and Svensson, Tom
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Controller, Roll, Controllerfunktion, Ekonomistyrning, Ansvarsfördelning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342434
date added to LUP
2009-02-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:20:32
@misc{1342434,
 abstract   = {Syftet med den här uppsatsen är att beskriva och analysera hur controllerfunktionen är fördelad inom en organisation, samt att diskutera orsakerna till detta. En kvalitativ tolkningsmetod har använts där delvis ostrukturerade intervjuer har varit största datainsamlingsmetoden. Uppsatsen har en induktiv ansats. Tre teoretiska perspektiv presenteras i uppsatsen. Först en teoretisk genomgång om vad controllerfunktionen är, därefter en genomgång av Gummessons modell för ansvarsfördelning och sist Byrne & Pierce modell för controllerns roll. Det empiriska materialet består av tio kvalitativa intervjuer från tre fallföretag. Alla respondenterna inom de tre fallföretagen utför controlleraktiviteter och utgör därför delar av den totala controllerfunktionen inom företagen. Orsakerna till detta är dels individuella, företagsinterna och externa faktorer och dels att ansvaret för dessa uppgifter fördelas i ett dynamiskt samspel inom organisationen.},
 author    = {Balke, Anna and Svensson, Tom},
 keyword   = {Controller,Roll,Controllerfunktion,Ekonomistyrning,Ansvarsfördelning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur är controllerfunktionen organiserad? - om hur fyra controllers blev tio},
 year     = {2009},
}