Advanced

Sunt bondförnuft eller japansk processtyrningsfilosofi? - En jämförande studie om lean i sjukvård respektive tillverkningsindustri

Enander, Pontus; Fricke, Gustav; Grahn, Rasmus and Örn Torgersson, Martin (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera lean som processtyrningsansats i de två olika kontexterna tillverkning och hälso- och sjukvård. | Metod: Vi har genomfört en jämförande undersökning av explorativ karaktär genom flerfallstudier. Vi använder oss av en metod där vi utifrån vår empiri drar slutsatser och skapar prövbara hypoteser. | Teoretiska perspektiv: Vi har använt oss av teorier utifrån Lean Thinking; Specify value, Identify the value stream, Flow, Pull och Perfection. Även Kaizen har varit betydande. | Empiriska perspektiv: Vår empiri har vi erhållit genom fyra semistrukturerade besöksintervjuer i två olika fallorganisationer, kompletterat med dokumentstudier från respektive fallorganisation. | Slutsats: Vi har i... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera lean som processtyrningsansats i de två olika kontexterna tillverkning och hälso- och sjukvård. | Metod: Vi har genomfört en jämförande undersökning av explorativ karaktär genom flerfallstudier. Vi använder oss av en metod där vi utifrån vår empiri drar slutsatser och skapar prövbara hypoteser. | Teoretiska perspektiv: Vi har använt oss av teorier utifrån Lean Thinking; Specify value, Identify the value stream, Flow, Pull och Perfection. Även Kaizen har varit betydande. | Empiriska perspektiv: Vår empiri har vi erhållit genom fyra semistrukturerade besöksintervjuer i två olika fallorganisationer, kompletterat med dokumentstudier från respektive fallorganisation. | Slutsats: Vi har i denna studie funnit likheter men också betydande skillnader i förutsättningarna mellan kontexterna tillverkningsindustri och sjukvård. Trots det har vi kommit fram till att lean fungerar i kontexten sjukvård, men att det måste situationsanpassas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Enander, Pontus; Fricke, Gustav; Grahn, Rasmus and Örn Torgersson, Martin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lean, sjukvård, tillverkningsindustri, processtyrning, spill, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342440
date added to LUP
2008-01-18
date last changed
2012-04-02 16:50:19
@misc{1342440,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera lean som processtyrningsansats i de två olika kontexterna tillverkning och hälso- och sjukvård. | Metod: Vi har genomfört en jämförande undersökning av explorativ karaktär genom flerfallstudier. Vi använder oss av en metod där vi utifrån vår empiri drar slutsatser och skapar prövbara hypoteser. | Teoretiska perspektiv: Vi har använt oss av teorier utifrån Lean Thinking; Specify value, Identify the value stream, Flow, Pull och Perfection. Även Kaizen har varit betydande. | Empiriska perspektiv: Vår empiri har vi erhållit genom fyra semistrukturerade besöksintervjuer i två olika fallorganisationer, kompletterat med dokumentstudier från respektive fallorganisation. | Slutsats: Vi har i denna studie funnit likheter men också betydande skillnader i förutsättningarna mellan kontexterna tillverkningsindustri och sjukvård. Trots det har vi kommit fram till att lean fungerar i kontexten sjukvård, men att det måste situationsanpassas.},
 author    = {Enander, Pontus and Fricke, Gustav and Grahn, Rasmus and Örn Torgersson, Martin},
 keyword   = {lean,sjukvård,tillverkningsindustri,processtyrning,spill,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sunt bondförnuft eller japansk processtyrningsfilosofi? - En jämförande studie om lean i sjukvård respektive tillverkningsindustri},
 year     = {2008},
}