Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ägarformens påverkan i venture capital-bolag – agerande och risktagande

Widerstrand, Jonas ; Klaesson, Daniel and Henriksson, David (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
>>>Problemdiskussion<<<
Kan man genom att titta på ett VC-bolags ägarstruktur förvänta sig ett visst agerande från bolaget? Kanske kan en del företeelser i VC-bolagens agerande, med avseende på branschval, riskaversion och tidshorisont, förklaras med hjälp av deras ägarstruktur. >>>Syfte<<<
Syftet med uppsatsen är att förklara ägarstrukturens påverkan på venture capital-bolags agerande vid val av investeringsfas, samt om venture capital-bolagets ägarstruktur påverkar dess val av portföljbolag. >>>Metod<<<
Vi har valt att genomföra två stycken undersökningar. Dels har vi gjort en kvantitativ undersökning av Riskkapitalföreningens hemsida, där majoriteten av Sveriges VC-bolag finns representerade, dels har vi gjort en kvalitativ undersökning... (More)
>>>Problemdiskussion<<<
Kan man genom att titta på ett VC-bolags ägarstruktur förvänta sig ett visst agerande från bolaget? Kanske kan en del företeelser i VC-bolagens agerande, med avseende på branschval, riskaversion och tidshorisont, förklaras med hjälp av deras ägarstruktur. >>>Syfte<<<
Syftet med uppsatsen är att förklara ägarstrukturens påverkan på venture capital-bolags agerande vid val av investeringsfas, samt om venture capital-bolagets ägarstruktur påverkar dess val av portföljbolag. >>>Metod<<<
Vi har valt att genomföra två stycken undersökningar. Dels har vi gjort en kvantitativ undersökning av Riskkapitalföreningens hemsida, där majoriteten av Sveriges VC-bolag finns representerade, dels har vi gjort en kvalitativ undersökning i form av telefonintervjuer. Intervjuerna har gjorts med representanter för ett antal utvalda VC-bolag. >>>Slutsatser<<<
Vi kan utifrån denna uppsats konstatera att skillnaderna, avseende ägarstyrning, mellan de olika ägarkategorierna minskat. Detta beror på att rådande marknadsklimat gör dem mer försiktiga. Vidare har vi kommit underfund med att VC-bolagens investeringsfokus generellt har förskjutits till senare faser där risken är mer hanterbar. Dock har vi sett att koncernägda med branschfokus, satsar mer i tidigare faser. Anledningen till detta är naturligtvis att de även väger in strategiska kvalitéer i besluten. Vi tror även att de genom att gå in tidigt i portföljbolagen vill vara med och påverka inriktningen i bolagen och därmed styra utvecklingsarbetet mot koncernens intresseområden. Likaså de offentligt ägda regionala bolagen som har andra preferenser än enbart maximal avkastning, tenderar till att satsa i tidiga faser. Vi tror även att anledningen till att de privata bolagen i genomsnitt har ett färre antal portföljbolag främst beror på en generellt mindre kapitalbas än de andra kategorierna. I viss mån torde dock den ökade risk de tar i och med den sämre diversifieringen, kompenseras av att det inte existerar några informationsasymmetrier mellan ägare och ledning i dessa bolag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Widerstrand, Jonas ; Klaesson, Daniel and Henriksson, David
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ägarstruktur, investeringsfas, portföljbolag, risktagande, ägarstyrning, Venture Capital, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342449
date added to LUP
2003-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:28:05
@misc{1342449,
 abstract   = {>>>Problemdiskussion<<<
Kan man genom att titta på ett VC-bolags ägarstruktur förvänta sig ett visst agerande från bolaget? Kanske kan en del företeelser i VC-bolagens agerande, med avseende på branschval, riskaversion och tidshorisont, förklaras med hjälp av deras ägarstruktur. >>>Syfte<<<
Syftet med uppsatsen är att förklara ägarstrukturens påverkan på venture capital-bolags agerande vid val av investeringsfas, samt om venture capital-bolagets ägarstruktur påverkar dess val av portföljbolag. >>>Metod<<<
Vi har valt att genomföra två stycken undersökningar. Dels har vi gjort en kvantitativ undersökning av Riskkapitalföreningens hemsida, där majoriteten av Sveriges VC-bolag finns representerade, dels har vi gjort en kvalitativ undersökning i form av telefonintervjuer. Intervjuerna har gjorts med representanter för ett antal utvalda VC-bolag. >>>Slutsatser<<<
Vi kan utifrån denna uppsats konstatera att skillnaderna, avseende ägarstyrning, mellan de olika ägarkategorierna minskat. Detta beror på att rådande marknadsklimat gör dem mer försiktiga. Vidare har vi kommit underfund med att VC-bolagens investeringsfokus generellt har förskjutits till senare faser där risken är mer hanterbar. Dock har vi sett att koncernägda med branschfokus, satsar mer i tidigare faser. Anledningen till detta är naturligtvis att de även väger in strategiska kvalitéer i besluten. Vi tror även att de genom att gå in tidigt i portföljbolagen vill vara med och påverka inriktningen i bolagen och därmed styra utvecklingsarbetet mot koncernens intresseområden. Likaså de offentligt ägda regionala bolagen som har andra preferenser än enbart maximal avkastning, tenderar till att satsa i tidiga faser. Vi tror även att anledningen till att de privata bolagen i genomsnitt har ett färre antal portföljbolag främst beror på en generellt mindre kapitalbas än de andra kategorierna. I viss mån torde dock den ökade risk de tar i och med den sämre diversifieringen, kompenseras av att det inte existerar några informationsasymmetrier mellan ägare och ledning i dessa bolag.},
 author    = {Widerstrand, Jonas and Klaesson, Daniel and Henriksson, David},
 keyword   = {ägarstruktur,investeringsfas,portföljbolag,risktagande,ägarstyrning,Venture Capital,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ägarformens påverkan i venture capital-bolag – agerande och risktagande},
 year     = {2003},
}