Advanced

VDs interna innehav och dess påverkan på utdelning - en studie av svenska börsnoterade företag.

Bengtsson, Per and Giaever, Hedda (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att analysera hur och huruvida utdelningspolitiken i ett svenskt aktiebolag påverkas av hur mycket den verkställande direktören har investerat i företaget i form av aktiekapital. Vi önskar att med statistisk säkerhet konstatera att det finns ett samband och jämföra detta med undersökningar tidigare utförda i Amerika. Undersökningen bygger på en kvantitativ analys i form av en regressionsanalys. Ett flertal förklarande variabler har tagits med för att ge ett större förklaringsvärde av undersökningen. Att VDs ägande har en positiv påverkan på utdelningen bekräftas genom vår undersökning. Andra faktorer som har signifikant påverkan på utdelning är företagets risk, storlek, tillväxt och vinst. Undersökningen har en... (More)
Syftet med uppsatsen är att analysera hur och huruvida utdelningspolitiken i ett svenskt aktiebolag påverkas av hur mycket den verkställande direktören har investerat i företaget i form av aktiekapital. Vi önskar att med statistisk säkerhet konstatera att det finns ett samband och jämföra detta med undersökningar tidigare utförda i Amerika. Undersökningen bygger på en kvantitativ analys i form av en regressionsanalys. Ett flertal förklarande variabler har tagits med för att ge ett större förklaringsvärde av undersökningen. Att VDs ägande har en positiv påverkan på utdelningen bekräftas genom vår undersökning. Andra faktorer som har signifikant påverkan på utdelning är företagets risk, storlek, tillväxt och vinst. Undersökningen har en justerad förklaringsgrad på 73 %. Vår undersökning ger stöd för att VDs ägande påverkar vinstdispositionsbesluten i företaget och att VDn i egenskap av enskild aktieägare försöker minimera skattekostnaden för sig själv genom att välja högre utdelning framför högre lön. Skatteeffekten i Sverige skulle således kunna vara en förklarande faktor till varför utdelningar är positivt korrelerade till ägande i Sverige, vilket inte är fallet i USA. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Per and Giaever, Hedda
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Agentteori, utdelning, internt ägande, skatteeffekt, regressionsanalys, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342502
date added to LUP
2006-01-13
date last changed
2012-04-02 15:50:49
@misc{1342502,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att analysera hur och huruvida utdelningspolitiken i ett svenskt aktiebolag påverkas av hur mycket den verkställande direktören har investerat i företaget i form av aktiekapital. Vi önskar att med statistisk säkerhet konstatera att det finns ett samband och jämföra detta med undersökningar tidigare utförda i Amerika. Undersökningen bygger på en kvantitativ analys i form av en regressionsanalys. Ett flertal förklarande variabler har tagits med för att ge ett större förklaringsvärde av undersökningen. Att VDs ägande har en positiv påverkan på utdelningen bekräftas genom vår undersökning. Andra faktorer som har signifikant påverkan på utdelning är företagets risk, storlek, tillväxt och vinst. Undersökningen har en justerad förklaringsgrad på 73 %. Vår undersökning ger stöd för att VDs ägande påverkar vinstdispositionsbesluten i företaget och att VDn i egenskap av enskild aktieägare försöker minimera skattekostnaden för sig själv genom att välja högre utdelning framför högre lön. Skatteeffekten i Sverige skulle således kunna vara en förklarande faktor till varför utdelningar är positivt korrelerade till ägande i Sverige, vilket inte är fallet i USA.},
 author    = {Bengtsson, Per and Giaever, Hedda},
 keyword   = {Agentteori,utdelning,internt ägande,skatteeffekt,regressionsanalys,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {VDs interna innehav och dess påverkan på utdelning - en studie av svenska börsnoterade företag.},
 year     = {2006},
}