Advanced

Outsourca rätt - en modell i tre steg

Von Unge, Martina; Berglund, Markus and Backman, Cecilia (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att genom användning utvärdera en egenhändigt sammansatt modell. Modellen är baserad på transaktionskostnadsteorin, resursbaserat synsätt och nätverksteori. Den är utformad för att ta fram underlag inför outsourcingbeslut och för utvärdering och felsökning av redan befintliga outsourcingrelationer. Att genom en fallstudie visa på hur vår modell kan användas i praktiken. Vi hoppas på så sätt dels kunna guida läsaren i hur modellen ska användas, dels kunna upptäcka och visa på vilka eventuella brister och/eller begränsningar modellen har. Metod: Skrivandet utgår ifrån ett hermeneutisk förhållningssätt. Vid skapandet av vår teoribaserade modell utgick vi från en normativ ansats. Då vi provade modellen använde vi deduktiv metod. När vi... (More)
Syfte: Att genom användning utvärdera en egenhändigt sammansatt modell. Modellen är baserad på transaktionskostnadsteorin, resursbaserat synsätt och nätverksteori. Den är utformad för att ta fram underlag inför outsourcingbeslut och för utvärdering och felsökning av redan befintliga outsourcingrelationer. Att genom en fallstudie visa på hur vår modell kan användas i praktiken. Vi hoppas på så sätt dels kunna guida läsaren i hur modellen ska användas, dels kunna upptäcka och visa på vilka eventuella brister och/eller begränsningar modellen har. Metod: Skrivandet utgår ifrån ett hermeneutisk förhållningssätt. Vid skapandet av vår teoribaserade modell utgick vi från en normativ ansats. Då vi provade modellen använde vi deduktiv metod. När vi samlade in empiriska data till vår fallstudie använde vi kvalitativ metod och halvstrukturerade intervjuer. Teoretiska perspektiv: Resursbaserat synsätt, transaktionskostnadsteorin och nätverksteori - integrerade och applicerade genom en egenhändigt skapad modell, outsourcingtrappan. Empiri: En fallstudie på en mindre reklambyrå, deras aktiviteter, resurser och en ingående undersökning av en av deras outsourcingrelationer. Slutsats: Vid analys med vår modell måste användaren själv göra vissa avvägningar mellan två av modellens steg. Vidare forskning skulle kunna syfta till att systematisera dessa avvägningar. Det finns vidare risk att användaren, på grund av otillräcklig information, drar felaktiga slutsatser vid användandet av vår modell. Fallföretagets största källa till konkurrenskraft i sin bransch ligger utanför företaget och kan därmed inte kontrolleras. Vi föreslår att fallföretaget byter till en bransch där de bättre kan exploatera och utveckla sina interna kärnkompetenser, samt bättre kontrollera sina kärnverksamheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Von Unge, Martina; Berglund, Markus and Backman, Cecilia
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
outsourcing, resursbaserat synsätt, transaktionskostnader, nätverksfördelar, partnerval, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342539
date added to LUP
2006-01-11
date last changed
2012-04-02 15:51:33
@misc{1342539,
 abstract   = {Syfte: Att genom användning utvärdera en egenhändigt sammansatt modell. Modellen är baserad på transaktionskostnadsteorin, resursbaserat synsätt och nätverksteori. Den är utformad för att ta fram underlag inför outsourcingbeslut och för utvärdering och felsökning av redan befintliga outsourcingrelationer. Att genom en fallstudie visa på hur vår modell kan användas i praktiken. Vi hoppas på så sätt dels kunna guida läsaren i hur modellen ska användas, dels kunna upptäcka och visa på vilka eventuella brister och/eller begränsningar modellen har. Metod: Skrivandet utgår ifrån ett hermeneutisk förhållningssätt. Vid skapandet av vår teoribaserade modell utgick vi från en normativ ansats. Då vi provade modellen använde vi deduktiv metod. När vi samlade in empiriska data till vår fallstudie använde vi kvalitativ metod och halvstrukturerade intervjuer. Teoretiska perspektiv: Resursbaserat synsätt, transaktionskostnadsteorin och nätverksteori - integrerade och applicerade genom en egenhändigt skapad modell, outsourcingtrappan. Empiri: En fallstudie på en mindre reklambyrå, deras aktiviteter, resurser och en ingående undersökning av en av deras outsourcingrelationer. Slutsats: Vid analys med vår modell måste användaren själv göra vissa avvägningar mellan två av modellens steg. Vidare forskning skulle kunna syfta till att systematisera dessa avvägningar. Det finns vidare risk att användaren, på grund av otillräcklig information, drar felaktiga slutsatser vid användandet av vår modell. Fallföretagets största källa till konkurrenskraft i sin bransch ligger utanför företaget och kan därmed inte kontrolleras. Vi föreslår att fallföretaget byter till en bransch där de bättre kan exploatera och utveckla sina interna kärnkompetenser, samt bättre kontrollera sina kärnverksamheter.},
 author    = {Von Unge, Martina and Berglund, Markus and Backman, Cecilia},
 keyword   = {outsourcing,resursbaserat synsätt,transaktionskostnader,nätverksfördelar,partnerval,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Outsourca rätt - en modell i tre steg},
 year     = {2006},
}