Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Junk bonds -ur ett företagsperspektiv

Karlsson, Hans and Tarras-Wahlberg, Erik (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen beskriver junk bonds ur företagets perspektiv. Den första, teoretiska delen inleds med en genomgång av obligationsupplåning i allmänhet, där viktiga begrepp beskrivs. Därefter beskrivs den i detta sammanhang viktiga kreditvärderingen, med särskild tonvikt på junk bond-relaterade förhållanden. En beskrivning av den svenska räntemarknaden följer och den i detta sammanhang växande europamarknaden poängteras. Härefter sker en teoretisk genomgång av junk bond-marknadens uppkomst och historik, dess användningsområde, dess för- och nackdelar som finansieringsmetod samt den kritik som i många stycken har riktats mot den. I den andra delen företas en undersökning som ser på ett par nystartade företags inställning och kunskap till... (More)
Uppsatsen beskriver junk bonds ur företagets perspektiv. Den första, teoretiska delen inleds med en genomgång av obligationsupplåning i allmänhet, där viktiga begrepp beskrivs. Därefter beskrivs den i detta sammanhang viktiga kreditvärderingen, med särskild tonvikt på junk bond-relaterade förhållanden. En beskrivning av den svenska räntemarknaden följer och den i detta sammanhang växande europamarknaden poängteras. Härefter sker en teoretisk genomgång av junk bond-marknadens uppkomst och historik, dess användningsområde, dess för- och nackdelar som finansieringsmetod samt den kritik som i många stycken har riktats mot den. I den andra delen företas en undersökning som ser på ett par nystartade företags inställning och kunskap till företagsobligationer i allmänhet och junk bonds i synnerhet. Undersökning ligger till grund för en diskussion som dels ser på möjligheterna för en junk bond-marknad i Sverige och dels ser på hur en sådan marknad i så fall bör skapas. Eftersom junk bonds idag inte förekommer som finansieringsform i Sverige, så undersöks även företagens inställning till den vanligaste finansieringsformen för små företag, nämligen venture capital. Undersökningen visar att företagens kunskap om både företagsobligationer och junk bonds är ringa. Vidare visar den att junk bonds, i dess bredaste betydelse, faktiskt redan existerar som kapitalanskaffningsmetod. Dessutom visar den att företagens inställning till venture capital överlag är positiv. Uppsatsens slutsatser är, enligt det teoretiska avsnittet, att möjligheterna för en junk bond-marknad är goda, eftersom obligationsmarknaden i stort är på frammarsch. Marknaden kan tänkas upprättas för både större och mindre företag beroende på vilket perspektiv som anläggs Denna bör då, enligt den undersökande delen, understödjas med omfångsrik marknadsföring. Utformningen av denna diskuteras ingående. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Hans and Tarras-Wahlberg, Erik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
junk bonds, kreditvärdering, Michael Milken, levereged buy-out, venture capital, ägarstyrning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342545
date added to LUP
2003-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:28:31
@misc{1342545,
 abstract   = {Uppsatsen beskriver junk bonds ur företagets perspektiv. Den första, teoretiska delen inleds med en genomgång av obligationsupplåning i allmänhet, där viktiga begrepp beskrivs. Därefter beskrivs den i detta sammanhang viktiga kreditvärderingen, med särskild tonvikt på junk bond-relaterade förhållanden. En beskrivning av den svenska räntemarknaden följer och den i detta sammanhang växande europamarknaden poängteras. Härefter sker en teoretisk genomgång av junk bond-marknadens uppkomst och historik, dess användningsområde, dess för- och nackdelar som finansieringsmetod samt den kritik som i många stycken har riktats mot den. I den andra delen företas en undersökning som ser på ett par nystartade företags inställning och kunskap till företagsobligationer i allmänhet och junk bonds i synnerhet. Undersökning ligger till grund för en diskussion som dels ser på möjligheterna för en junk bond-marknad i Sverige och dels ser på hur en sådan marknad i så fall bör skapas. Eftersom junk bonds idag inte förekommer som finansieringsform i Sverige, så undersöks även företagens inställning till den vanligaste finansieringsformen för små företag, nämligen venture capital. Undersökningen visar att företagens kunskap om både företagsobligationer och junk bonds är ringa. Vidare visar den att junk bonds, i dess bredaste betydelse, faktiskt redan existerar som kapitalanskaffningsmetod. Dessutom visar den att företagens inställning till venture capital överlag är positiv. Uppsatsens slutsatser är, enligt det teoretiska avsnittet, att möjligheterna för en junk bond-marknad är goda, eftersom obligationsmarknaden i stort är på frammarsch. Marknaden kan tänkas upprättas för både större och mindre företag beroende på vilket perspektiv som anläggs Denna bör då, enligt den undersökande delen, understödjas med omfångsrik marknadsföring. Utformningen av denna diskuteras ingående.},
 author    = {Karlsson, Hans and Tarras-Wahlberg, Erik},
 keyword   = {junk bonds,kreditvärdering,Michael Milken,levereged buy-out,venture capital,ägarstyrning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Junk bonds -ur ett företagsperspektiv},
 year     = {2003},
}