Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vilka faktorer påverkar kupongräntan på europeiska högriskobligationer? En studie om avkastningsskillnader.

Frost, Johan ; Oscarsson, Nils and Persson, Robert (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka variabler som påverkat avkastningsskillnaden mellan europeiska statsobligationer och högriskobligationer under de senaste fem åren. Uppsatsen syftar även till att ge en grundläggande beskrivning av instrumentet och dess utveckling på den europeiska marknaden. Metod: Vi har i uppsatsen använt oss av en kvantitativ metod, eftersom det varit det mest lämpliga med tanke på vårt problem och syfte. Vi valde också att använda oss av en regressionsanalys, den metod vi ansåg lämpade sig bäst med tanke på vår tillgängliga data. I uppsatsen har vi även valt en deduktiv ansats, ur redan existerande teorier försöker vi få fram något nytt. Resultat: Vi fann att faktorer påverkade avkastningsskillnaden... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka variabler som påverkat avkastningsskillnaden mellan europeiska statsobligationer och högriskobligationer under de senaste fem åren. Uppsatsen syftar även till att ge en grundläggande beskrivning av instrumentet och dess utveckling på den europeiska marknaden. Metod: Vi har i uppsatsen använt oss av en kvantitativ metod, eftersom det varit det mest lämpliga med tanke på vårt problem och syfte. Vi valde också att använda oss av en regressionsanalys, den metod vi ansåg lämpade sig bäst med tanke på vår tillgängliga data. I uppsatsen har vi även valt en deduktiv ansats, ur redan existerande teorier försöker vi få fram något nytt. Resultat: Vi fann att faktorer påverkade avkastningsskillnaden på 95% signifikansnivå, de tre faktorer som visade sig påverka avkastningsskillnaden var Euro stoxxindex, BNP och industriproduktionsindex. Vår förklaringsgrad är låg justerat R2 ligger inte på mer än 24,7 %, med signifikanta variabler. Resultatet skiljer från tidigare undersökningar på den amerikanska marknaden, kan eventuellt bero på en ineffektiv marknad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frost, Johan ; Oscarsson, Nils and Persson, Robert
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Avkastningsskillnad, Default, Högriskobligationer, Obligationer, Yield Spread, kupongränta, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342605
date added to LUP
2003-06-10 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:48:19
@misc{1342605,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka variabler som påverkat avkastningsskillnaden mellan europeiska statsobligationer och högriskobligationer under de senaste fem åren. Uppsatsen syftar även till att ge en grundläggande beskrivning av instrumentet och dess utveckling på den europeiska marknaden. Metod: Vi har i uppsatsen använt oss av en kvantitativ metod, eftersom det varit det mest lämpliga med tanke på vårt problem och syfte. Vi valde också att använda oss av en regressionsanalys, den metod vi ansåg lämpade sig bäst med tanke på vår tillgängliga data. I uppsatsen har vi även valt en deduktiv ansats, ur redan existerande teorier försöker vi få fram något nytt. Resultat: Vi fann att faktorer påverkade avkastningsskillnaden på 95% signifikansnivå, de tre faktorer som visade sig påverka avkastningsskillnaden var Euro stoxxindex, BNP och industriproduktionsindex. Vår förklaringsgrad är låg justerat R2 ligger inte på mer än 24,7 %, med signifikanta variabler. Resultatet skiljer från tidigare undersökningar på den amerikanska marknaden, kan eventuellt bero på en ineffektiv marknad.},
 author    = {Frost, Johan and Oscarsson, Nils and Persson, Robert},
 keyword   = {Avkastningsskillnad,Default,Högriskobligationer,Obligationer,Yield Spread,kupongränta,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vilka faktorer påverkar kupongräntan på europeiska högriskobligationer? En studie om avkastningsskillnader.},
 year     = {2003},
}