Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Immateriella tillgångar - ur en intressents perspektiv

Mårtensson, Sabina ; Lundqvist, Pia and Nystedt, Anna (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Denna studie syftar till att ge en fördjupning inom redovisning av immateriella tillgångar. Genom litteraturstudier samt intervjuer med revisorer kartläggs de problem som finns i nuvarande redovisningsregler och rekommendationer. En jämförelse med IAS 38 görs för att se om införandet av dessa regler minskat problemen. Alternativa lösningar diskuteras. Vid analys av ett företag är det viktigt att utomstående intressenter får information om de tillgångar, såväl materiella som immateriella eller finansiella, som finns i företaget. Immateriella tillgångar kan inte separeras från det företag som innehar dem och de har värde endast i kombination med övriga delar av företaget. Det är därför svårt att avgöra hur stor del av en intäkt som orsakats... (More)
Denna studie syftar till att ge en fördjupning inom redovisning av immateriella tillgångar. Genom litteraturstudier samt intervjuer med revisorer kartläggs de problem som finns i nuvarande redovisningsregler och rekommendationer. En jämförelse med IAS 38 görs för att se om införandet av dessa regler minskat problemen. Alternativa lösningar diskuteras. Vid analys av ett företag är det viktigt att utomstående intressenter får information om de tillgångar, såväl materiella som immateriella eller finansiella, som finns i företaget. Immateriella tillgångar kan inte separeras från det företag som innehar dem och de har värde endast i kombination med övriga delar av företaget. Det är därför svårt att avgöra hur stor del av en intäkt som orsakats av den immateriella tillgången respektive hur stor del som orsakats av andra tillgångar. Immateriella tillgångar utgör en resurs för företag, men även en risk. Ett företag med huvudsakligen immateriella värden är mer sårbart än ett företag vars tillgångar till största del utgörs av materiella tillgångar. Detta leder till osäkerhet vad gäller värderingen av den framtida nytta som tillgången kan tänkas ha. Betydelsen av immateriella tillgångar som värdedrivare för företag har ökat kraftigt på senare tid. Några orsaker till detta är ökad globalisering och ökad förekomst av kunskaps- och tjänsteföretag. I dessa företag utgör kunskap och kompetens hos personalen den främsta tillgången. Problemet med dagens redovisningsregler och rekommendationer är att de endast i liten utsträckning ger utrymme för aktivering av immateriella värden i balansräkningen. Många tillgångar kostnadsförs då dess framtida ekonomiska flöden inte går att uppskatta. Detta leder till att exempelvis kunskapsintensiva företag får ett bokfört värde som understiger marknadsvärdet. Vid intervjuer med revisorerna framgick att de anser att problem föreligger då många immateriella tillgångar inte balanseras, men det finns ingen enhetlig lösning på hur problemet skulle kunna minskas. En del föreslår att en modell bör tas fram för att kunna aktivera immateriella tillgångar, medan de flesta menar att de traditionella siffrorna måste kompletteras med icke-finansiella mått för att ge en rättvisande bild av företagen. Överlag anser revisorerna att IAS 38 medfört en upprensning av reglerna och borde leda till mer rättvisande bild av företaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtensson, Sabina ; Lundqvist, Pia and Nystedt, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Immateriella tillgångar, Asymmetrisk information, Intressenter, IAS 38, Intellektuellt kapital, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342611
date added to LUP
2003-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:33:37
@misc{1342611,
 abstract   = {Denna studie syftar till att ge en fördjupning inom redovisning av immateriella tillgångar. Genom litteraturstudier samt intervjuer med revisorer kartläggs de problem som finns i nuvarande redovisningsregler och rekommendationer. En jämförelse med IAS 38 görs för att se om införandet av dessa regler minskat problemen. Alternativa lösningar diskuteras. Vid analys av ett företag är det viktigt att utomstående intressenter får information om de tillgångar, såväl materiella som immateriella eller finansiella, som finns i företaget. Immateriella tillgångar kan inte separeras från det företag som innehar dem och de har värde endast i kombination med övriga delar av företaget. Det är därför svårt att avgöra hur stor del av en intäkt som orsakats av den immateriella tillgången respektive hur stor del som orsakats av andra tillgångar. Immateriella tillgångar utgör en resurs för företag, men även en risk. Ett företag med huvudsakligen immateriella värden är mer sårbart än ett företag vars tillgångar till största del utgörs av materiella tillgångar. Detta leder till osäkerhet vad gäller värderingen av den framtida nytta som tillgången kan tänkas ha. Betydelsen av immateriella tillgångar som värdedrivare för företag har ökat kraftigt på senare tid. Några orsaker till detta är ökad globalisering och ökad förekomst av kunskaps- och tjänsteföretag. I dessa företag utgör kunskap och kompetens hos personalen den främsta tillgången. Problemet med dagens redovisningsregler och rekommendationer är att de endast i liten utsträckning ger utrymme för aktivering av immateriella värden i balansräkningen. Många tillgångar kostnadsförs då dess framtida ekonomiska flöden inte går att uppskatta. Detta leder till att exempelvis kunskapsintensiva företag får ett bokfört värde som understiger marknadsvärdet. Vid intervjuer med revisorerna framgick att de anser att problem föreligger då många immateriella tillgångar inte balanseras, men det finns ingen enhetlig lösning på hur problemet skulle kunna minskas. En del föreslår att en modell bör tas fram för att kunna aktivera immateriella tillgångar, medan de flesta menar att de traditionella siffrorna måste kompletteras med icke-finansiella mått för att ge en rättvisande bild av företagen. Överlag anser revisorerna att IAS 38 medfört en upprensning av reglerna och borde leda till mer rättvisande bild av företaget.},
 author    = {Mårtensson, Sabina and Lundqvist, Pia and Nystedt, Anna},
 keyword   = {Immateriella tillgångar,Asymmetrisk information,Intressenter,IAS 38,Intellektuellt kapital,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Immateriella tillgångar - ur en intressents perspektiv},
 year     = {2003},
}