Advanced

AssiDomäns affärsstrategier för vidare etablering i Lettland

Nilsson, Jon; Grönhagen, Gustaf and Ponnert, Charlotta (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING Uppsatsens syfte är att analysera AssiDomäns affärsstrategier för att säkra framtida massavedtillgång genom en utvidgad etablering i Lettland. Undersökningen har genomförts genom semistandardiserade intervjuer i kombination med litteraturstudier och insamlande av relevant empiri. Författarna har efter genomförd studie och analys funnit att AssiDomän har goda förutsättningar för att lyckas säkra en framtida tillgång på massaved i Lettland. Den strategi vi funnit vara den mest gynnsamma är ett framtida samarbete med det statligt ägda företaget LVM. För att lyckas är det av stor vikt att AssiDomän ser på strategin i ett långsiktig perspektiv. Ett samarbete med LVM medför många positiva synergieffekter för AssiDomän som genom... (More)
SAMMANFATTNING Uppsatsens syfte är att analysera AssiDomäns affärsstrategier för att säkra framtida massavedtillgång genom en utvidgad etablering i Lettland. Undersökningen har genomförts genom semistandardiserade intervjuer i kombination med litteraturstudier och insamlande av relevant empiri. Författarna har efter genomförd studie och analys funnit att AssiDomän har goda förutsättningar för att lyckas säkra en framtida tillgång på massaved i Lettland. Den strategi vi funnit vara den mest gynnsamma är ett framtida samarbete med det statligt ägda företaget LVM. För att lyckas är det av stor vikt att AssiDomän ser på strategin i ett långsiktig perspektiv. Ett samarbete med LVM medför många positiva synergieffekter för AssiDomän som genom samarbetet undkommer många av de risker andra affärsstrategier skulle medföra. Vidare ser vi att det finns goda möjligheter att utveckla dessa affärsstrategier till utgöra ett led i företagets framtida internationaliserinsprocess. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Jon; Grönhagen, Gustaf and Ponnert, Charlotta
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
affärsstrategier, utlandsetablering, massaved, skogsindustri, lettland, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342628
date added to LUP
2001-06-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:08:05
@misc{1342628,
 abstract   = {SAMMANFATTNING Uppsatsens syfte är att analysera AssiDomäns affärsstrategier för att säkra framtida massavedtillgång genom en utvidgad etablering i Lettland. Undersökningen har genomförts genom semistandardiserade intervjuer i kombination med litteraturstudier och insamlande av relevant empiri. Författarna har efter genomförd studie och analys funnit att AssiDomän har goda förutsättningar för att lyckas säkra en framtida tillgång på massaved i Lettland. Den strategi vi funnit vara den mest gynnsamma är ett framtida samarbete med det statligt ägda företaget LVM. För att lyckas är det av stor vikt att AssiDomän ser på strategin i ett långsiktig perspektiv. Ett samarbete med LVM medför många positiva synergieffekter för AssiDomän som genom samarbetet undkommer många av de risker andra affärsstrategier skulle medföra. Vidare ser vi att det finns goda möjligheter att utveckla dessa affärsstrategier till utgöra ett led i företagets framtida internationaliserinsprocess.},
 author    = {Nilsson, Jon and Grönhagen, Gustaf and Ponnert, Charlotta},
 keyword   = {affärsstrategier,utlandsetablering,massaved,skogsindustri,lettland,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {AssiDomäns affärsstrategier för vidare etablering i Lettland},
 year     = {2001},
}