Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tillväxt i start-up företag

Sjövall, Tobias ; Larsson, Martin and Ek, Pontus (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Tillväxt i start-up företag - en kvantitativ studie på forskningsbyn Ideon Författare: Pontus Ek, Martin Larsson och Tobias Sjövall Handledare: Hans Landström Nivå: Magisteruppsats Nyckelord: Start-up, tillväxt, resurser, motivation, kvantitativ studie Problemformulering: Finns det ett samband mellan initiala resurser, entreprenörens motivation till tillväxt och framtida tillväxt i start-up företag? Syfte: Syftet med denna uppsats är att slå fast om det finns ett samband mellan initiala förutsättningar för ett start-up företag och framtida tillväxt. Med dessa initiala förutsättningar avses företagets initiala resurser, entreprenörens initiala resurser och entreprenörens initiala motivation. Detta för att ytterligare... (More)
Sammanfattning Titel: Tillväxt i start-up företag - en kvantitativ studie på forskningsbyn Ideon Författare: Pontus Ek, Martin Larsson och Tobias Sjövall Handledare: Hans Landström Nivå: Magisteruppsats Nyckelord: Start-up, tillväxt, resurser, motivation, kvantitativ studie Problemformulering: Finns det ett samband mellan initiala resurser, entreprenörens motivation till tillväxt och framtida tillväxt i start-up företag? Syfte: Syftet med denna uppsats är att slå fast om det finns ett samband mellan initiala förutsättningar för ett start-up företag och framtida tillväxt. Med dessa initiala förutsättningar avses företagets initiala resurser, entreprenörens initiala resurser och entreprenörens initiala motivation. Detta för att ytterligare skapa förståelse för tillväxt inom start-up företag samt relatera vårt resultat till tidigare studier av ämnet. Vi önskar även se tillväxten inom start-up ur ett mera samhällsekonomiskt perspektiv och försöka finna kunskap som kan gagna politiska beslutsfattare. Metod: En kvantitativ metod har använts för att besvara forskningsfrågan. Uppsatsen baseras på en enkätundersökning utförd på forskarbyn Ideon, Lund. I den statistiska analysen av materialet har korstabulering använts för att förkasta eller anta fem hypoteser som tagits fram för att besvara forskningsfrågan. Urvalet bestod av 94 företag som startats mellan åren 1988-1999. Slutsats: Initialt är en positiv motivation för tillväxt sammantaget viktigare för en hög tillväxt än de undersökta resurserna. Av resurserna, uppdelade på entreprenören och företaget, fanns dock ett visst samband till hög tillväxt hos ledarerfarenhet samt erfarenhet från ett snabbväxande företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjövall, Tobias ; Larsson, Martin and Ek, Pontus
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
start-up, tillväxt, resurser, motivation, kvantitativ studie, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342645
date added to LUP
2003-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:28:41
@misc{1342645,
 abstract   = {Sammanfattning Titel: Tillväxt i start-up företag - en kvantitativ studie på forskningsbyn Ideon Författare: Pontus Ek, Martin Larsson och Tobias Sjövall Handledare: Hans Landström Nivå: Magisteruppsats Nyckelord: Start-up, tillväxt, resurser, motivation, kvantitativ studie Problemformulering: Finns det ett samband mellan initiala resurser, entreprenörens motivation till tillväxt och framtida tillväxt i start-up företag? Syfte: Syftet med denna uppsats är att slå fast om det finns ett samband mellan initiala förutsättningar för ett start-up företag och framtida tillväxt. Med dessa initiala förutsättningar avses företagets initiala resurser, entreprenörens initiala resurser och entreprenörens initiala motivation. Detta för att ytterligare skapa förståelse för tillväxt inom start-up företag samt relatera vårt resultat till tidigare studier av ämnet. Vi önskar även se tillväxten inom start-up ur ett mera samhällsekonomiskt perspektiv och försöka finna kunskap som kan gagna politiska beslutsfattare. Metod:	En kvantitativ metod har använts för att besvara forskningsfrågan. Uppsatsen baseras på en enkätundersökning utförd på forskarbyn Ideon, Lund. I den statistiska analysen av materialet har korstabulering använts för att förkasta eller anta fem hypoteser som tagits fram för att besvara forskningsfrågan. Urvalet bestod av 94 företag som startats mellan åren 1988-1999. Slutsats:	Initialt är en positiv motivation för tillväxt sammantaget viktigare för en hög tillväxt än de undersökta resurserna. Av resurserna, uppdelade på entreprenören och företaget, fanns dock ett visst samband till hög tillväxt hos ledarerfarenhet samt erfarenhet från ett snabbväxande företag.},
 author    = {Sjövall, Tobias and Larsson, Martin and Ek, Pontus},
 keyword   = {start-up,tillväxt,resurser,motivation,kvantitativ studie,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillväxt i start-up företag},
 year     = {2003},
}