Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utdelningsförändringar - Leder utdelningsförändringar till onormal avkastning?

Nilsson, Stefan ; Nilsson, Magnus and Andersson, Maria (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att undersöka om det finns en påvisbar onormal avkastning omkring det datum då företagsledningen annonserar om utdelningsförändring. Studien syftar även till att analysera om det kan finnas någon skillnad i onormal avkastning mellan de fall Affärsvärldens utdelningsprognoser stämmer överens med de faktiska utdelningarna, och de fall de inte gör det. För att undersöka om det fanns någon onormal avkastning har en eventstudie genomförts. Händelsefönstret i eventstudien består av dagen för offentliggörandet samt tre dagar innan och efter. För att testa om eventuella onormala avkastningar är signifikanta har vi använt oss av hypotesprövning och t-test. Resultatet av dessa blev att det inte gick att statistiskt påvisa någon... (More)
Uppsatsen syftar till att undersöka om det finns en påvisbar onormal avkastning omkring det datum då företagsledningen annonserar om utdelningsförändring. Studien syftar även till att analysera om det kan finnas någon skillnad i onormal avkastning mellan de fall Affärsvärldens utdelningsprognoser stämmer överens med de faktiska utdelningarna, och de fall de inte gör det. För att undersöka om det fanns någon onormal avkastning har en eventstudie genomförts. Händelsefönstret i eventstudien består av dagen för offentliggörandet samt tre dagar innan och efter. För att testa om eventuella onormala avkastningar är signifikanta har vi använt oss av hypotesprövning och t-test. Resultatet av dessa blev att det inte gick att statistiskt påvisa någon onormal avkastning vid en aviserad utdelningsförändring. Marknaden reagerade inte heller annorlunda om utdelningen är avvikande från prognoserna eller om utdelningen stämmer överens med prognoserna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Stefan ; Nilsson, Magnus and Andersson, Maria
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
utdelningsförändring, prognos, eventstudie, p-värde, onormal avkastning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342730
date added to LUP
2003-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:27:42
@misc{1342730,
 abstract   = {Uppsatsen syftar till att undersöka om det finns en påvisbar onormal avkastning omkring det datum då företagsledningen annonserar om utdelningsförändring. Studien syftar även till att analysera om det kan finnas någon skillnad i onormal avkastning mellan de fall Affärsvärldens utdelningsprognoser stämmer överens med de faktiska utdelningarna, och de fall de inte gör det. För att undersöka om det fanns någon onormal avkastning har en eventstudie genomförts. Händelsefönstret i eventstudien består av dagen för offentliggörandet samt tre dagar innan och efter. För att testa om eventuella onormala avkastningar är signifikanta har vi använt oss av hypotesprövning och t-test. Resultatet av dessa blev att det inte gick att statistiskt påvisa någon onormal avkastning vid en aviserad utdelningsförändring. Marknaden reagerade inte heller annorlunda om utdelningen är avvikande från prognoserna eller om utdelningen stämmer överens med prognoserna.},
 author    = {Nilsson, Stefan and Nilsson, Magnus and Andersson, Maria},
 keyword   = {utdelningsförändring,prognos,eventstudie,p-värde,onormal avkastning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utdelningsförändringar - Leder utdelningsförändringar till onormal avkastning?},
 year     = {2003},
}