Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Redovisning av förvaltningsfastigheter

Andersen, Aleksandr and Gnosspelius, Karolina (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med denna uppsats är att visa vilka värderingsmetoder fastighetsbranschen använder idag för att fastställa marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter och visa hur väl dessa stämmer överens med värderingsmetoderna i RR 24/IAS 40. Vidare har vi analyserat hur dessa värderingsmetoder förhåller sig till redovisningens krav på tillförlitlighet och relevans. Metodmässigt bygger vårt arbete på framförallt studier av värderingsteorier inom redovisning, normer angående värderingsregler för förvaltningsfastigheter samt teorier om redovisningens kvalitativa egenskaper. Dessutom har vi tagit del av tre noterade fastighetsbolags årsredovisningar och intervjuat två experter på området. Vår slutsats är att de värderingsmetoder som... (More)
Vårt syfte med denna uppsats är att visa vilka värderingsmetoder fastighetsbranschen använder idag för att fastställa marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter och visa hur väl dessa stämmer överens med värderingsmetoderna i RR 24/IAS 40. Vidare har vi analyserat hur dessa värderingsmetoder förhåller sig till redovisningens krav på tillförlitlighet och relevans. Metodmässigt bygger vårt arbete på framförallt studier av värderingsteorier inom redovisning, normer angående värderingsregler för förvaltningsfastigheter samt teorier om redovisningens kvalitativa egenskaper. Dessutom har vi tagit del av tre noterade fastighetsbolags årsredovisningar och intervjuat två experter på området. Vår slutsats är att de värderingsmetoder som fastighetsbranschen använder idag stämmer väl överens med de metoder som finns angivna i RR 24/IAS 40. Vi har också funnit att relevansen i informationen ökar i och med att fastigheternas verkliga värde presenteras i årsredovisningarna. Det bästa sättet att säkerställa informationens tillförlitlighet är att använda sig av externa, oberoende värderingsmän. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersen, Aleksandr and Gnosspelius, Karolina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förvaltningsfastighet, relevans, tillförlitlighet, värderingsmetoder, RR 24, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342754
date added to LUP
2003-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:30:02
@misc{1342754,
 abstract   = {Vårt syfte med denna uppsats är att visa vilka värderingsmetoder fastighetsbranschen använder idag för att fastställa marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter och visa hur väl dessa stämmer överens med värderingsmetoderna i RR 24/IAS 40. Vidare har vi analyserat hur dessa värderingsmetoder förhåller sig till redovisningens krav på tillförlitlighet och relevans. Metodmässigt bygger vårt arbete på framförallt studier av värderingsteorier inom redovisning, normer angående värderingsregler för förvaltningsfastigheter samt teorier om redovisningens kvalitativa egenskaper. Dessutom har vi tagit del av tre noterade fastighetsbolags årsredovisningar och intervjuat två experter på området. Vår slutsats är att de värderingsmetoder som fastighetsbranschen använder idag stämmer väl överens med de metoder som finns angivna i RR 24/IAS 40. Vi har också funnit att relevansen i informationen ökar i och med att fastigheternas verkliga värde presenteras i årsredovisningarna. Det bästa sättet att säkerställa informationens tillförlitlighet är att använda sig av externa, oberoende värderingsmän.},
 author    = {Andersen, Aleksandr and Gnosspelius, Karolina},
 keyword   = {förvaltningsfastighet,relevans,tillförlitlighet,värderingsmetoder,RR 24,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Redovisning av förvaltningsfastigheter},
 year     = {2003},
}