Advanced

Förtroendevald revisor - ett betydelsefullt uppdrag i skymundan

Karlén, Cecilia and Jendholm, Katarina (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilken roll de förtroendevalda revisorerna fyller i den kommunala revisionen. Metod: Studien baseras på sex kvalitativa fallstudier genomförda i ett urval skånska kommuner, vilka kompletteras med tre expertintervjuer. Studiens empiriska material består av primärdata som insamlats genom personliga intervjuer med respondenter med stor erfarenhet av kommunal revision och speciellt förtroendevalda revisorers arbete. Respondenterna består av dels förtroendevalda revisorer och dels experter inom området. Under studiens gång har sex större områden framkommit, vilka används för att strukturera upp studiens empiriska material. Slutsatser: Studien har resulterat i en klarläggning av huruvida vilken... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilken roll de förtroendevalda revisorerna fyller i den kommunala revisionen. Metod: Studien baseras på sex kvalitativa fallstudier genomförda i ett urval skånska kommuner, vilka kompletteras med tre expertintervjuer. Studiens empiriska material består av primärdata som insamlats genom personliga intervjuer med respondenter med stor erfarenhet av kommunal revision och speciellt förtroendevalda revisorers arbete. Respondenterna består av dels förtroendevalda revisorer och dels experter inom området. Under studiens gång har sex större områden framkommit, vilka används för att strukturera upp studiens empiriska material. Slutsatser: Studien har resulterat i en klarläggning av huruvida vilken roll de förtroendevalda revisorerna fyller i den kommunala revisionen. Avslutningsvis sammanställs de sex viktigaste perspektiven på vilken roll de förtroendevalda revisorerna fyller. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlén, Cecilia and Jendholm, Katarina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kommunal revision, Förtroendevalda revisorer, Demokrati, Legitimitet, Betydelsefullt uppdrag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342783
date added to LUP
2006-01-18
date last changed
2012-04-02 15:46:05
@misc{1342783,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilken roll de förtroendevalda revisorerna fyller i den kommunala revisionen. Metod: Studien baseras på sex kvalitativa fallstudier genomförda i ett urval skånska kommuner, vilka kompletteras med tre expertintervjuer. Studiens empiriska material består av primärdata som insamlats genom personliga intervjuer med respondenter med stor erfarenhet av kommunal revision och speciellt förtroendevalda revisorers arbete. Respondenterna består av dels förtroendevalda revisorer och dels experter inom området. Under studiens gång har sex större områden framkommit, vilka används för att strukturera upp studiens empiriska material. Slutsatser: Studien har resulterat i en klarläggning av huruvida vilken roll de förtroendevalda revisorerna fyller i den kommunala revisionen. Avslutningsvis sammanställs de sex viktigaste perspektiven på vilken roll de förtroendevalda revisorerna fyller.},
 author    = {Karlén, Cecilia and Jendholm, Katarina},
 keyword   = {Kommunal revision,Förtroendevalda revisorer,Demokrati,Legitimitet,Betydelsefullt uppdrag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förtroendevald revisor - ett betydelsefullt uppdrag i skymundan},
 year     = {2006},
}