Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Reklam till fyrtiotalister - En studie som ger förslag på hur marknadsförare kan utforma reklambudskap till fyrtiotalister.

Buregård, Peter ; Eriksson, Dan and Trönsdal, Magnus (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Dagens reklam visar ofta unga människor. Man ser personer som är smala, aktiva, har attityd och hela livet framför sig. Samtidigt håller det på att ske en förändring i Sveriges befolkningsstruktur. Vi får allt fler äldre personer och det är framförallt gruppen som som är födda under 40-talet som kan vara intressant för flera företag att vända sig till. Detta beror på att de är många, har mycket tid samt pengar som skall spenderas nu när de börjar närma sig pensionsåldern. Under arbetets gång har vi märkt att det finns ett stort intresse inom området men väldigt lite skrivit. Det finns litteratur, artiklar och uppsatser som är skrivna om hur marknadsförare skall utforma reklam. Vidare finns det litteratur och undersökningar som behandlar... (More)
Dagens reklam visar ofta unga människor. Man ser personer som är smala, aktiva, har attityd och hela livet framför sig. Samtidigt håller det på att ske en förändring i Sveriges befolkningsstruktur. Vi får allt fler äldre personer och det är framförallt gruppen som som är födda under 40-talet som kan vara intressant för flera företag att vända sig till. Detta beror på att de är många, har mycket tid samt pengar som skall spenderas nu när de börjar närma sig pensionsåldern. Under arbetets gång har vi märkt att det finns ett stort intresse inom området men väldigt lite skrivit. Det finns litteratur, artiklar och uppsatser som är skrivna om hur marknadsförare skall utforma reklam. Vidare finns det litteratur och undersökningar som behandlar fyrtiotalister som en grupp men vi har däremot inte funnit någon litteratur som kopplar ihop dessa två ämnena. Problemformuleringen är: Vad kan det finnas för faktorer vid reklambudskap till fyrtiotalister som marknadsförare kan använda sig av? Syftet med uppsatsen är att med hjälp av sekundärdata och en fokusgruppsundersökning ge förslag på hur marknadsförare kan utforma TV-reklambudskap till fyrtiotalister i Sverige. I arbetet valde vi att studera fyrtiotalisterna värderingar och livsstil. Då markandsförare anpassar reklamen efter konsumentens värderingar och livsstil resulterar det i en trovärdig reklam och en ökad dragningskraft till produkten. Uppsatsen tar även upp vad som händer när människan åldras. Vidare så har en fokusgruppsundersökning utförts för att ta reda på om sekundärdatan stämde överens med verkligheten samt att få fyrtiotalisternas syn på reklam.Uppsatsen mynnar ut i åtta förslag på vad man kan tänka på när man skall utforma reklambudskap till fyrtiotalister. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Buregård, Peter ; Eriksson, Dan and Trönsdal, Magnus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
fyrtiotalister, värderingar, livsstil, ålder och reklam, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342789
date added to LUP
2003-06-06 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:42:45
@misc{1342789,
 abstract   = {Dagens reklam visar ofta unga människor. Man ser personer som är smala, aktiva, har attityd och hela livet framför sig. Samtidigt håller det på att ske en förändring i Sveriges befolkningsstruktur. Vi får allt fler äldre personer och det är framförallt gruppen som som är födda under 40-talet som kan vara intressant för flera företag att vända sig till. Detta beror på att de är många, har mycket tid samt pengar som skall spenderas nu när de börjar närma sig pensionsåldern. Under arbetets gång har vi märkt att det finns ett stort intresse inom området men väldigt lite skrivit. Det finns litteratur, artiklar och uppsatser som är skrivna om hur marknadsförare skall utforma reklam. Vidare finns det litteratur och undersökningar som behandlar fyrtiotalister som en grupp men vi har däremot inte funnit någon litteratur som kopplar ihop dessa två ämnena. Problemformuleringen är: Vad kan det finnas för faktorer vid reklambudskap till fyrtiotalister som marknadsförare kan använda sig av? Syftet med uppsatsen är att med hjälp av sekundärdata och en fokusgruppsundersökning ge förslag på hur marknadsförare kan utforma TV-reklambudskap till fyrtiotalister i Sverige. I arbetet valde vi att studera fyrtiotalisterna värderingar och livsstil. Då markandsförare anpassar reklamen efter konsumentens värderingar och livsstil resulterar det i en trovärdig reklam och en ökad dragningskraft till produkten. Uppsatsen tar även upp vad som händer när människan åldras. Vidare så har en fokusgruppsundersökning utförts för att ta reda på om sekundärdatan stämde överens med verkligheten samt att få fyrtiotalisternas syn på reklam.Uppsatsen mynnar ut i åtta förslag på vad man kan tänka på när man skall utforma reklambudskap till fyrtiotalister.},
 author    = {Buregård, Peter and Eriksson, Dan and Trönsdal, Magnus},
 keyword   = {fyrtiotalister,värderingar,livsstil,ålder och reklam,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reklam till fyrtiotalister - En studie som ger förslag på hur marknadsförare kan utforma reklambudskap till fyrtiotalister.},
 year     = {2003},
}