Advanced

De noterade företagens konvertering till IAS/IFRS

Andersson, Malin; Lawitz, Hanna; Olsson, Rickard and Svensson, Jenny (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att redogöra för hur långt de noterade företagen har kommit med sitt arbete att konvertera till IAS/IFRS och att identifiera de standarder samt de affärsmässiga konsekvenser som skapar störst omställningsproblem i konverteringsarbetet. Metod: Induktivt tillvägagångssätt med deskriptivt syfte. Kvalitativa intervjuer, kvantitativ enkätundersökning och kvantitativ innehållsanalys. Teoretiska perspektiv: De noterade företagen befinner sig i en ständig förändringsprocess då redovisningen harmoniseras inom EU. Den 1 januari 2005 ska företagen ha anpassat sig till IAS/IFRS. Empiri: Den empiriska delen består av intervjuer samt en enkätundersökning på de svenska börserna. I en innehållsanalys granskas vad de mest omsatta företagen... (More)
Syfte: Syftet är att redogöra för hur långt de noterade företagen har kommit med sitt arbete att konvertera till IAS/IFRS och att identifiera de standarder samt de affärsmässiga konsekvenser som skapar störst omställningsproblem i konverteringsarbetet. Metod: Induktivt tillvägagångssätt med deskriptivt syfte. Kvalitativa intervjuer, kvantitativ enkätundersökning och kvantitativ innehållsanalys. Teoretiska perspektiv: De noterade företagen befinner sig i en ständig förändringsprocess då redovisningen harmoniseras inom EU. Den 1 januari 2005 ska företagen ha anpassat sig till IAS/IFRS. Empiri: Den empiriska delen består av intervjuer samt en enkätundersökning på de svenska börserna. I en innehållsanalys granskas vad de mest omsatta företagen (på Stockholmsbörsens A-lista) skrivit om konverteringen i sina koncernredovisningar för räkenskapsåret 2003. Slutsatser: Många företag har mycket kvar att arbeta med, inga varningsflaggor hängs dock i dagsläget upp för att företagen inte skulle ha kommit tillräckligt långt. Det största problemet för företagen vid konverterings-arbetet är osäkerheten kring vilka standarder som ska implementeras samt vilket utseende dessa kommer att anta. De individuella standarder som bedöms medföra störst omställningsproblem är IAS 39, IAS 19/RR 29 och IAS 22/IFRS 3. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Malin; Lawitz, Hanna; Olsson, Rickard and Svensson, Jenny
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IAS, IFRS, konvertering, problem, noterade företag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342853
date added to LUP
2004-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:12:20
@misc{1342853,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att redogöra för hur långt de noterade företagen har kommit med sitt arbete att konvertera till IAS/IFRS och att identifiera de standarder samt de affärsmässiga konsekvenser som skapar störst omställningsproblem i konverteringsarbetet. Metod: Induktivt tillvägagångssätt med deskriptivt syfte. Kvalitativa intervjuer, kvantitativ enkätundersökning och kvantitativ innehållsanalys. Teoretiska perspektiv: De noterade företagen befinner sig i en ständig förändringsprocess då redovisningen harmoniseras inom EU. Den 1 januari 2005 ska företagen ha anpassat sig till IAS/IFRS. Empiri: Den empiriska delen består av intervjuer samt en enkätundersökning på de svenska börserna. I en innehållsanalys granskas vad de mest omsatta företagen (på Stockholmsbörsens A-lista) skrivit om konverteringen i sina koncernredovisningar för räkenskapsåret 2003. Slutsatser: Många företag har mycket kvar att arbeta med, inga varningsflaggor hängs dock i dagsläget upp för att företagen inte skulle ha kommit tillräckligt långt. Det största problemet för företagen vid konverterings-arbetet är osäkerheten kring vilka standarder som ska implementeras samt vilket utseende dessa kommer att anta. De individuella standarder som bedöms medföra störst omställningsproblem är IAS 39, IAS 19/RR 29 och IAS 22/IFRS 3.},
 author    = {Andersson, Malin and Lawitz, Hanna and Olsson, Rickard and Svensson, Jenny},
 keyword   = {IAS,IFRS,konvertering,problem,noterade företag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De noterade företagens konvertering till IAS/IFRS},
 year     = {2004},
}