Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att skilja sig från mängden genom att anpassa sig till omgivningen – en studie av FöreningsSparbankens mångfaldsprojekt på Rosengård

Hero, Christoffer ; Nilsson, Martin ; Petersson, Lisa and Wiklund, Peter (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att visa för andra tjänsteföretag hur vårt fallföretag FöreningsSparbanken med hjälp av att arbeta i projektform skapat ett mångfaldskontor och på så sätt fått en mer komplett och lönsam organisation. Metod: Genom tillämpning av kvalitativ metod, abduktion och hermeneutik har vi velat göra en så djupgående studie som möjligt av vårt fallföretag. Datainsamlingen har skett med hjälp av sekundärdata, i form av litteratur inom de tre teoriområden och primärdata, i form av personliga intervjuer. Slutsatser: Under vårt uppsatsarbete har vi fått uppfattningen att projektformen är den vanligaste och det främsta arbetssättet att arbeta med en mångfaldssatsning. Vi upplever dock att det finns en risk vid... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att visa för andra tjänsteföretag hur vårt fallföretag FöreningsSparbanken med hjälp av att arbeta i projektform skapat ett mångfaldskontor och på så sätt fått en mer komplett och lönsam organisation. Metod: Genom tillämpning av kvalitativ metod, abduktion och hermeneutik har vi velat göra en så djupgående studie som möjligt av vårt fallföretag. Datainsamlingen har skett med hjälp av sekundärdata, i form av litteratur inom de tre teoriområden och primärdata, i form av personliga intervjuer. Slutsatser: Under vårt uppsatsarbete har vi fått uppfattningen att projektformen är den vanligaste och det främsta arbetssättet att arbeta med en mångfaldssatsning. Vi upplever dock att det finns en risk vid användandet av den sedvanliga projektformen. När projektet ses som genomfört och projektgruppen upplöses är det en risk att mångfaldstänkandet med tiden sakta försvinner istället för att bli en naturlig del av företagets verksamhet. För att kringgå detta problem menar vi att företag bör använda sig av utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekt lämpar sig väl eftersom det ingår inom ett utvecklingsprojekts ramar att projektämnet, i detta fall mångfald, blir en del av rutinverksamheten. Det optimala målet för ett mångfaldsprojekt anser vi uppnås då ett företags kultur samt inneboende värderingar influeras av mångfaldstänkandet. Om man inte lyckas med att förändra kulturen och de grundläggande värderingarna tror vi aldrig att mångfaldstänkandet inom en organisation kan bli bestående. Genom att förändra ett företags mest centrala del, företagskulturen, har man möjlighet att utifrån denna kunna nå ut till samtliga delar av ett företag. Med stöd av en mångfaldskultur kan företaget utveckla och göra de övriga delarna i Service management systemet mer komplett. Ett mer komplett Service management system leder till ett mer lönsamt tjänsteföretag, som har lättare att anpassa sig och sin verksamhet till sin omvärld. De tre teorierna, mångfald, projekt och Service management systemet, är var för sig på intet sätt nyskapande. Sammankopplingen dem emellan anser vi däremot vara ett nytt angreppssätt. Vi menar därigenom att vi funnit ett nytt sätt att se på hur ett mångfaldsprojekt kan påverka ett tjänsteföretag. Genom detta angreppssätt hoppas vi kunna väcka ett intresse för mångfald även hos andra tjänsteföretag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hero, Christoffer ; Nilsson, Martin ; Petersson, Lisa and Wiklund, Peter
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
FöreningsSparbanken, Mångfald, Projekt, Service management system, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342860
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:57:29
@misc{1342860,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att visa för andra tjänsteföretag hur vårt fallföretag FöreningsSparbanken med hjälp av att arbeta i projektform skapat ett mångfaldskontor och på så sätt fått en mer komplett och lönsam organisation. Metod: Genom tillämpning av kvalitativ metod, abduktion och hermeneutik har vi velat göra en så djupgående studie som möjligt av vårt fallföretag. Datainsamlingen har skett med hjälp av sekundärdata, i form av litteratur inom de tre teoriområden och primärdata, i form av personliga intervjuer. Slutsatser: Under vårt uppsatsarbete har vi fått uppfattningen att projektformen är den vanligaste och det främsta arbetssättet att arbeta med en mångfaldssatsning. Vi upplever dock att det finns en risk vid användandet av den sedvanliga projektformen. När projektet ses som genomfört och projektgruppen upplöses är det en risk att mångfaldstänkandet med tiden sakta försvinner istället för att bli en naturlig del av företagets verksamhet. För att kringgå detta problem menar vi att företag bör använda sig av utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekt lämpar sig väl eftersom det ingår inom ett utvecklingsprojekts ramar att projektämnet, i detta fall mångfald, blir en del av rutinverksamheten. Det optimala målet för ett mångfaldsprojekt anser vi uppnås då ett företags kultur samt inneboende värderingar influeras av mångfaldstänkandet. Om man inte lyckas med att förändra kulturen och de grundläggande värderingarna tror vi aldrig att mångfaldstänkandet inom en organisation kan bli bestående. Genom att förändra ett företags mest centrala del, företagskulturen, har man möjlighet att utifrån denna kunna nå ut till samtliga delar av ett företag. Med stöd av en mångfaldskultur kan företaget utveckla och göra de övriga delarna i Service management systemet mer komplett. Ett mer komplett Service management system leder till ett mer lönsamt tjänsteföretag, som har lättare att anpassa sig och sin verksamhet till sin omvärld. De tre teorierna, mångfald, projekt och Service management systemet, är var för sig på intet sätt nyskapande. Sammankopplingen dem emellan anser vi däremot vara ett nytt angreppssätt. Vi menar därigenom att vi funnit ett nytt sätt att se på hur ett mångfaldsprojekt kan påverka ett tjänsteföretag. Genom detta angreppssätt hoppas vi kunna väcka ett intresse för mångfald även hos andra tjänsteföretag.},
 author    = {Hero, Christoffer and Nilsson, Martin and Petersson, Lisa and Wiklund, Peter},
 keyword   = {FöreningsSparbanken,Mångfald,Projekt,Service management system,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att skilja sig från mängden genom att anpassa sig till omgivningen – en studie av FöreningsSparbankens mångfaldsprojekt på Rosengård},
 year     = {2004},
}