Advanced

Färgens betydelse för logotyper

Lurell, Christina; Lundmark, Eric and Söderstjerna, Fredrik (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med vår forskning är att undersöka huruvida människors uppfattning av en logotyp är beroende av dess färgsättningen. Vi har använt oss av en kvalitativ ansats med ett induktivt förhållningssätt. Empirin vi har använt oss av har vi samlat in genom tjugoåtta intervjuer, vilka har legat till grund för vårt fortsatta arbete. De teorier vi valt att använda oss av behandlar färg i kombination med känslor, logotypers utformning, omedvetna och medvetna färgupplevelser samt samspelet mellan färg och form. Dessa teorier har använts för att analysera våra intervjuer och för att sedan dra slutsatser. De tjugoåtta intervjuer vi genomfört, angående färg och logotyp, har analyserats med hjälp av valda teorier. Vi kan se klara skillnader i... (More)
Syftet med vår forskning är att undersöka huruvida människors uppfattning av en logotyp är beroende av dess färgsättningen. Vi har använt oss av en kvalitativ ansats med ett induktivt förhållningssätt. Empirin vi har använt oss av har vi samlat in genom tjugoåtta intervjuer, vilka har legat till grund för vårt fortsatta arbete. De teorier vi valt att använda oss av behandlar färg i kombination med känslor, logotypers utformning, omedvetna och medvetna färgupplevelser samt samspelet mellan färg och form. Dessa teorier har använts för att analysera våra intervjuer och för att sedan dra slutsatser. De tjugoåtta intervjuer vi genomfört, angående färg och logotyp, har analyserats med hjälp av valda teorier. Vi kan se klara skillnader i reaktionerna på olika färger. Färgen spelar därmed en viktig roll. Formen har dock en stor inverkan på respondenternas svar. Även om vi kunde påvisa färgens relevans vid logotyputformning, kunde vi inte hitta några tydliga relationer mellan enskilda färger och de känslor färgerna frambringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lurell, Christina; Lundmark, Eric and Söderstjerna, Fredrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Logotyp, Färg, Perception, Färglära, Känslor, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342878
date added to LUP
2006-01-10
date last changed
2012-04-02 15:53:06
@misc{1342878,
 abstract   = {Syftet med vår forskning är att undersöka huruvida människors uppfattning av en logotyp är beroende av dess färgsättningen. Vi har använt oss av en kvalitativ ansats med ett induktivt förhållningssätt. Empirin vi har använt oss av har vi samlat in genom tjugoåtta intervjuer, vilka har legat till grund för vårt fortsatta arbete. De teorier vi valt att använda oss av behandlar färg i kombination med känslor, logotypers utformning, omedvetna och medvetna färgupplevelser samt samspelet mellan färg och form. Dessa teorier har använts för att analysera våra intervjuer och för att sedan dra slutsatser. De tjugoåtta intervjuer vi genomfört, angående färg och logotyp, har analyserats med hjälp av valda teorier. Vi kan se klara skillnader i reaktionerna på olika färger. Färgen spelar därmed en viktig roll. Formen har dock en stor inverkan på respondenternas svar. Även om vi kunde påvisa färgens relevans vid logotyputformning, kunde vi inte hitta några tydliga relationer mellan enskilda färger och de känslor färgerna frambringar.},
 author    = {Lurell, Christina and Lundmark, Eric and Söderstjerna, Fredrik},
 keyword   = {Logotyp,Färg,Perception,Färglära,Känslor,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Färgens betydelse för logotyper},
 year     = {2006},
}