Advanced

Det intellektuella kapitalet - humankapital från teori till verklighet

Ljunggren, Fredrik; Bendeck Berrios, Lourdes; Elving, Sofie and Carlsson, Jonas (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vi avser att med denna uppsats beskriva ett antal faktorer i samband med intellektuellt kapital, med fokus på humankapital, i sex företag. Vidare ämnar vi diskutera eventuella skillnader mellan varuproducerande och kunskapsföretags syn på humankapital. Metod: Vi har använt oss av ett induktivt arbetssätt med en deskriptiv ansats. För att samla in information har vi använt personliga intervjuer och litteratursökningar. Teoretiska perspektiv: Definition av intellektuellt kapital, humankapital, strukturkapital, kundkapital och tyst kunskap. Empiri: Empirin har insamlats från sex intervjuer varav fyra med varuproducerande företag och två med kunskapsföretag. De varuproducerande är Dr Persfood AB, Elektriska AB Delta, Saint-Gobain... (More)
Syfte: Vi avser att med denna uppsats beskriva ett antal faktorer i samband med intellektuellt kapital, med fokus på humankapital, i sex företag. Vidare ämnar vi diskutera eventuella skillnader mellan varuproducerande och kunskapsföretags syn på humankapital. Metod: Vi har använt oss av ett induktivt arbetssätt med en deskriptiv ansats. För att samla in information har vi använt personliga intervjuer och litteratursökningar. Teoretiska perspektiv: Definition av intellektuellt kapital, humankapital, strukturkapital, kundkapital och tyst kunskap. Empiri: Empirin har insamlats från sex intervjuer varav fyra med varuproducerande företag och två med kunskapsföretag. De varuproducerande är Dr Persfood AB, Elektriska AB Delta, Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB och Företag V (ville vara anonymt). Kunskapsföretagen är Luvit AB och Företag K (ville vara anonymt). Resultat: Både de varuproducerande och kunskapsföretagen ser det intellektuella kapitalet som en viktig resurs, trots att de inte redovisar det. Humankapital definierar de som den kunskap, individuell eller kollektiv, som de anställda besitter. Vi fann fler likheter än skillnader mellan de olika branscherna, vilket vi tyckte var konstigt då kunskapsföretagen lever på sin personal och deras kompetens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljunggren, Fredrik; Bendeck Berrios, Lourdes; Elving, Sofie and Carlsson, Jonas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Intellektuellt kapital, humankapital, kundkapital, strukturkapital, tyst kunskap, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342896
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:12:24
@misc{1342896,
 abstract   = {Syfte: Vi avser att med denna uppsats beskriva ett antal faktorer i samband med intellektuellt kapital, med fokus på humankapital, i sex företag. Vidare ämnar vi diskutera eventuella skillnader mellan varuproducerande och kunskapsföretags syn på humankapital. Metod: Vi har använt oss av ett induktivt arbetssätt med en deskriptiv ansats. För att samla in information har vi använt personliga intervjuer och litteratursökningar. Teoretiska perspektiv: Definition av intellektuellt kapital, humankapital, strukturkapital, kundkapital och tyst kunskap. Empiri: Empirin har insamlats från sex intervjuer varav fyra med varuproducerande företag och två med kunskapsföretag. De varuproducerande är Dr Persfood AB, Elektriska AB Delta, Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB och Företag V (ville vara anonymt). Kunskapsföretagen är Luvit AB och Företag K (ville vara anonymt). Resultat: Både de varuproducerande och kunskapsföretagen ser det intellektuella kapitalet som en viktig resurs, trots att de inte redovisar det. Humankapital definierar de som den kunskap, individuell eller kollektiv, som de anställda besitter. Vi fann fler likheter än skillnader mellan de olika branscherna, vilket vi tyckte var konstigt då kunskapsföretagen lever på sin personal och deras kompetens.},
 author    = {Ljunggren, Fredrik and Bendeck Berrios, Lourdes and Elving, Sofie and Carlsson, Jonas},
 keyword   = {Intellektuellt kapital,humankapital,kundkapital,strukturkapital,tyst kunskap,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det intellektuella kapitalet - humankapital från teori till verklighet},
 year     = {2006},
}