Advanced

Faktorer som påverkar kapitalstrukturen – En studie utifrån den svenska industribranschen

Garcia Sanchez, Aracelly and Lilja, Sanna (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:
Huvudsyftet med vår uppsats var att testa om ett antal utvalda oberoende variabler påverkar skuldsättningsgraden i svenska börsnoterade industriföretag från 2003 till 2007. Detta utförde vi med hjälp av ett antal utvalda teorier och modeller. Vidare använde vi oss av respektive företags årsredovisningar. Metod:
Variablerna undersöktes i två olika steg. Först genomfördes en enkel regression för respektive variabel, detta för att undersöka om ett samband mellan varje förklarande variabel och den beroende variabeln skuldsättningsgraden kunde säkerställas statistiskt. Därefter genomfördes en multipel regression där intentionen var att med hjälp av hypotesprövning testa om den framtagna modellen med de sammanvägda variablerna har... (More)
Syfte:
Huvudsyftet med vår uppsats var att testa om ett antal utvalda oberoende variabler påverkar skuldsättningsgraden i svenska börsnoterade industriföretag från 2003 till 2007. Detta utförde vi med hjälp av ett antal utvalda teorier och modeller. Vidare använde vi oss av respektive företags årsredovisningar. Metod:
Variablerna undersöktes i två olika steg. Först genomfördes en enkel regression för respektive variabel, detta för att undersöka om ett samband mellan varje förklarande variabel och den beroende variabeln skuldsättningsgraden kunde säkerställas statistiskt. Därefter genomfördes en multipel regression där intentionen var att med hjälp av hypotesprövning testa om den framtagna modellen med de sammanvägda variablerna har inverkan på kapitalstrukturen inom den svenska industribranschen. Slutsats:
Utifrån resultatet för de enkla regressionerna har vi kunnat dra slutsatsen att endast två av våra fyra variabler har inverkan på skuldsättningsgraden. Vidare har vi utifrån den multipla regressionen kunnat konstatera att endast en av variablerna har inverkan på kapitalstrukturen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1342927,
 abstract   = {Syfte:
Huvudsyftet med vår uppsats var att testa om ett antal utvalda oberoende variabler påverkar skuldsättningsgraden i svenska börsnoterade industriföretag från 2003 till 2007. Detta utförde vi med hjälp av ett antal utvalda teorier och modeller. Vidare använde vi oss av respektive företags årsredovisningar. Metod:
Variablerna undersöktes i två olika steg. Först genomfördes en enkel regression för respektive variabel, detta för att undersöka om ett samband mellan varje förklarande variabel och den beroende variabeln skuldsättningsgraden kunde säkerställas statistiskt. Därefter genomfördes en multipel regression där intentionen var att med hjälp av hypotesprövning testa om den framtagna modellen med de sammanvägda variablerna har inverkan på kapitalstrukturen inom den svenska industribranschen. Slutsats:
Utifrån resultatet för de enkla regressionerna har vi kunnat dra slutsatsen att endast två av våra fyra variabler har inverkan på skuldsättningsgraden. Vidare har vi utifrån den multipla regressionen kunnat konstatera att endast en av variablerna har inverkan på kapitalstrukturen.},
 author    = {Garcia Sanchez, Aracelly and Lilja, Sanna},
 keyword   = {Kapitalstruktur,skuldsättningsgrad,skuldsättningsnivå,konkurskostnader,Pecking Order teorin,Financial Distress kostnader.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Faktorer som påverkar kapitalstrukturen – En studie utifrån den svenska industribranschen},
 year     = {2008},
}