Advanced

Ekonomistyrning av FoU-verksamhet: Med fokus på styrning av utvecklingsprocess

Fagerlund, Frank; Puusaari, Joakim; Rubin, Fredrik and Danefors, Oscar (2007)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Ekonomistyrning av FoU-verksamhet, med fokus på styrning av utvecklingsprocessen Seminariedatum: 2007-01-18 Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, 10 poäng Författare: Oscar Danefors, Frank Fagerlund, Joakim Puusaari, Fredrik Rubin Handledare: Per-Magnus Andersson, Peter Jönsson Fem nyckelord: Produktutveckling, FoU, stage-gate-system, styrning, management style Syfte: Syftet med uppsatsen är att gå djupare i utvecklingsdelen av FoU-verksamheten genom att beskriva samt analysera styrningen av utvecklingsprocessen. Metod: I uppsatsen används ett hermeneutiskt perspektiv och en kvalitativ forskningsstrategi som med en jämförande design leder till att en multipel fallstudie används för att uppnå syftet. Teoretiska perspektiv:... (More)
Uppsatsens titel: Ekonomistyrning av FoU-verksamhet, med fokus på styrning av utvecklingsprocessen Seminariedatum: 2007-01-18 Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, 10 poäng Författare: Oscar Danefors, Frank Fagerlund, Joakim Puusaari, Fredrik Rubin Handledare: Per-Magnus Andersson, Peter Jönsson Fem nyckelord: Produktutveckling, FoU, stage-gate-system, styrning, management style Syfte: Syftet med uppsatsen är att gå djupare i utvecklingsdelen av FoU-verksamheten genom att beskriva samt analysera styrningen av utvecklingsprocessen. Metod: I uppsatsen används ett hermeneutiskt perspektiv och en kvalitativ forskningsstrategi som med en jämförande design leder till att en multipel fallstudie används för att uppnå syftet. Teoretiska perspektiv: Management style, projekt styrning, stage-gate-system, resultat styrning Empiri: Studien baseras på intervjuer med ansvariga inom FoU på följande fem företag: Akzo Nobel Decorative Coatings Europe, Alfa Laval, Ericsson Mobile Platforms, Procordia Food och Tetra Pak. Resultat: Följande har funnits i uppsatsen: • Funnit att stage-gate-system är har en stark koppling till centraliserade organisationer.
• Att det finns andra system än stage-gate-system som fungerar i en decentraliserad organisation
• Att risken i våra fallföretags utvecklingsprocess inte skiljer sig åt mellan olika branscher.
• Att det finns ett generellt mönster i våra fallföretags stage-gate-systems produktutvecklingsprocess.
• Att det kan finnas ett samband mellan bransch, utvärderingsenhet och utvecklingsprocess. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fagerlund, Frank; Puusaari, Joakim; Rubin, Fredrik and Danefors, Oscar
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Produktutveckling, FoU, stage-gate-system, styrning, management style, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342940
date added to LUP
2007-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:22:22
@misc{1342940,
 abstract   = {Uppsatsens titel:	Ekonomistyrning av FoU-verksamhet, med fokus på styrning av utvecklingsprocessen Seminariedatum:	2007-01-18 Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, 10 poäng Författare: Oscar Danefors, Frank Fagerlund, Joakim Puusaari, Fredrik Rubin Handledare: Per-Magnus Andersson, Peter Jönsson Fem nyckelord: Produktutveckling, FoU, stage-gate-system, styrning, management style Syfte: Syftet med uppsatsen är att gå djupare i utvecklingsdelen av FoU-verksamheten genom att beskriva samt analysera styrningen av utvecklingsprocessen. Metod: I uppsatsen används ett hermeneutiskt perspektiv och en kvalitativ forskningsstrategi som med en jämförande design leder till att en multipel fallstudie används för att uppnå syftet. Teoretiska perspektiv:	Management style, projekt styrning, stage-gate-system, resultat styrning Empiri: Studien baseras på intervjuer med ansvariga inom FoU på följande fem företag: Akzo Nobel Decorative Coatings Europe, Alfa Laval, Ericsson Mobile Platforms, Procordia Food och Tetra Pak. Resultat: Följande har funnits i uppsatsen: • Funnit att stage-gate-system är har en stark koppling till centraliserade organisationer.
• Att det finns andra system än stage-gate-system som fungerar i en decentraliserad organisation
• Att risken i våra fallföretags utvecklingsprocess inte skiljer sig åt mellan olika branscher.
• Att det finns ett generellt mönster i våra fallföretags stage-gate-systems produktutvecklingsprocess.
• Att det kan finnas ett samband mellan bransch, utvärderingsenhet och utvecklingsprocess.},
 author    = {Fagerlund, Frank and Puusaari, Joakim and Rubin, Fredrik and Danefors, Oscar},
 keyword   = {Produktutveckling,FoU,stage-gate-system,styrning,management style,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ekonomistyrning av FoU-verksamhet: Med fokus på styrning av utvecklingsprocess},
 year     = {2007},
}