Advanced

Samband mellan Egentillverkning och Innovation, en undersökning kring ett outsourcingbeslut.

Gunnarsson, Sofia and Sundström, Olof (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det föreligger ett samband mellan graden av egentillverkning (ET) och innovation samt hur detta samband i så fall ser ut. Metoden är en kombination av litteraturstudier och telefonintervjuer med företrädare för 24 olika företag i Europa som tillverkar packningar. De flesta av dessa företag ingår i Trelleborgskoncernens Sealing Solutions Division men även externa, liknande, företag har ingått i undersökningen. Intervjuerna har varit semistrukturerade och syftat till att få reda på de olika företagens innovations- och outsourcingsituation. Informationen som erhållits från intervjuerna har analyserats både kvantitativt och kvalitativt för att finna ett samband mellan graden av ET och innovation. En... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det föreligger ett samband mellan graden av egentillverkning (ET) och innovation samt hur detta samband i så fall ser ut. Metoden är en kombination av litteraturstudier och telefonintervjuer med företrädare för 24 olika företag i Europa som tillverkar packningar. De flesta av dessa företag ingår i Trelleborgskoncernens Sealing Solutions Division men även externa, liknande, företag har ingått i undersökningen. Intervjuerna har varit semistrukturerade och syftat till att få reda på de olika företagens innovations- och outsourcingsituation. Informationen som erhållits från intervjuerna har analyserats både kvantitativt och kvalitativt för att finna ett samband mellan graden av ET och innovation. En egen definition på innovation som utvecklingsförmåga har använts. Teorin behandlar innovation och outsourcing, hur begreppen definieras, varför de är viktiga och hur de hänger samman. En egen ny teori har därefter utvecklats. Empirin innefattar en beskrivning av företaget och den problematik företaget står inför huruvida de ska tillverka o-ringar inom koncernen eller köpa dessa utifrån. Resultat: Vi finner ett samband mellan graden av ET och innovation så som definierad av författarna i de undersökta företagen. Detta samband är positivt, innovationen ökar med ökande grad av ET. Sambandet antar förenklat formen av en linjär kurva med lutningen 0,1 med x-variabeln ”ET i procent” och y-variablen ”viktad innovation per 100mkr omsättning”. Sambandet har regressionskoefficienten 0,58 och bedöms därför vara starkt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gunnarsson, Sofia and Sundström, Olof
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Outsourcing, Innovation, Patent, Egentillverkning (ET), F&U, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342969
date added to LUP
2006-01-16
date last changed
2012-04-02 15:50:00
@misc{1342969,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka om det föreligger ett samband mellan graden av egentillverkning (ET) och innovation samt hur detta samband i så fall ser ut. Metoden är en kombination av litteraturstudier och telefonintervjuer med företrädare för 24 olika företag i Europa som tillverkar packningar. De flesta av dessa företag ingår i Trelleborgskoncernens Sealing Solutions Division men även externa, liknande, företag har ingått i undersökningen. Intervjuerna har varit semistrukturerade och syftat till att få reda på de olika företagens innovations- och outsourcingsituation. Informationen som erhållits från intervjuerna har analyserats både kvantitativt och kvalitativt för att finna ett samband mellan graden av ET och innovation. En egen definition på innovation som utvecklingsförmåga har använts. Teorin behandlar innovation och outsourcing, hur begreppen definieras, varför de är viktiga och hur de hänger samman. En egen ny teori har därefter utvecklats. Empirin innefattar en beskrivning av företaget och den problematik företaget står inför huruvida de ska tillverka o-ringar inom koncernen eller köpa dessa utifrån. Resultat: Vi finner ett samband mellan graden av ET och innovation så som definierad av författarna i de undersökta företagen. Detta samband är positivt, innovationen ökar med ökande grad av ET. Sambandet antar förenklat formen av en linjär kurva med lutningen 0,1 med x-variabeln ”ET i procent” och y-variablen ”viktad innovation per 100mkr omsättning”. Sambandet har regressionskoefficienten 0,58 och bedöms därför vara starkt.},
 author    = {Gunnarsson, Sofia and Sundström, Olof},
 keyword   = {Outsourcing,Innovation,Patent,Egentillverkning (ET),F&U,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samband mellan Egentillverkning och Innovation, en undersökning kring ett outsourcingbeslut.},
 year     = {2006},
}