Advanced

PEUGEOT- en studie av de svenska återförsäljarnas handlingsutrymme vad gäller marknadsföring

Andersson, Karin; Westerman, Charlotta and Enochsson, Marcus (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Spanish)
Sammanfattning Uppsatsen ställer frågan om hur stort handlingsutrymme Peugeots återförsäljare har att anpassa sin marknadsföring. Vi beskriver utförligt Peugeots organisation och position inom bilbranschen för att ge läsaren en god bakgrundsförståelse för de förutsättningar under vilka återförsäljarna verkar i Sverige. Därefter redovisas resultatet av den empiriska undersökningen vi genomfört, baserad på kvalitativa intervjuer med sex svenska Peugeotåterförsäljare. Empirianalysen och tillhörande relevant teori delas upp i fyra temakapitel. Därefter följer de slutsatser som vi kunnat dra av den samlade informationen. Vi har genom vår undersökning påvisat att Peugeots återförsäljare har relativt stort handlingsutrymme när det gäller... (More)
Sammanfattning Uppsatsen ställer frågan om hur stort handlingsutrymme Peugeots återförsäljare har att anpassa sin marknadsföring. Vi beskriver utförligt Peugeots organisation och position inom bilbranschen för att ge läsaren en god bakgrundsförståelse för de förutsättningar under vilka återförsäljarna verkar i Sverige. Därefter redovisas resultatet av den empiriska undersökningen vi genomfört, baserad på kvalitativa intervjuer med sex svenska Peugeotåterförsäljare. Empirianalysen och tillhörande relevant teori delas upp i fyra temakapitel. Därefter följer de slutsatser som vi kunnat dra av den samlade informationen. Vi har genom vår undersökning påvisat att Peugeots återförsäljare har relativt stort handlingsutrymme när det gäller marknadsföringsaktiviteter, men att de överlag inte utnyttjar det fullt ut. När det gäller de viktigaste faktorerna för varför de har relativt stort handlingsutrymme, är några av de viktigaste just att de är privatägda och självständiga, att de har haft framgång de senaste åren, vilket generellt medfört att inkomsterna ökat och de arbetar närmast kunden och får på så sätt ständigt uppdaterade kunskaper om dem. När det däremot gäller varför återförsäljarna inte utnyttjar denna möjlighet fullt ut är några av de viktigaste faktorerna att samverkan med generalagenten gör att de i högre grad kan koncentrera sig på försäljningen, att resursbrist hindrar dem och att återförsäljarna har otillräckliga arbetsrutiner för uppföljning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1343005,
 abstract   = {Sammanfattning Uppsatsen ställer frågan om hur stort handlingsutrymme Peugeots återförsäljare har att anpassa sin marknadsföring. Vi beskriver utförligt Peugeots organisation och position inom bilbranschen för att ge läsaren en god bakgrundsförståelse för de förutsättningar under vilka återförsäljarna verkar i Sverige. Därefter redovisas resultatet av den empiriska undersökningen vi genomfört, baserad på kvalitativa intervjuer med sex svenska Peugeotåterförsäljare. Empirianalysen och tillhörande relevant teori delas upp i fyra temakapitel. Därefter följer de slutsatser som vi kunnat dra av den samlade informationen. Vi har genom vår undersökning påvisat att Peugeots återförsäljare har relativt stort handlingsutrymme när det gäller marknadsföringsaktiviteter, men att de överlag inte utnyttjar det fullt ut. När det gäller de viktigaste faktorerna för varför de har relativt stort handlingsutrymme, är några av de viktigaste just att de är privatägda och självständiga, att de har haft framgång de senaste åren, vilket generellt medfört att inkomsterna ökat och de arbetar närmast kunden och får på så sätt ständigt uppdaterade kunskaper om dem. När det däremot gäller varför återförsäljarna inte utnyttjar denna möjlighet fullt ut är några av de viktigaste faktorerna att samverkan med generalagenten gör att de i högre grad kan koncentrera sig på försäljningen, att resursbrist hindrar dem och att återförsäljarna har otillräckliga arbetsrutiner för uppföljning.},
 author    = {Andersson, Karin and Westerman, Charlotta and Enochsson, Marcus},
 keyword   = {Peugeot,Sverige,svenska,återförsäljare,marknadsföring,organisation,bilar,bilbranschen,kvalitativ,empiri,intervjuer,handlingsutrymme,anpassning,teori,position,importör,organisationsshema,generalagent,resurser,arbetsrutiner,resursbrist,samordning,samarbete,distribution,industriprodukt,industrivara,Frankrike,fransk,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {PEUGEOT- en studie av de svenska återförsäljarnas handlingsutrymme vad gäller marknadsföring},
 year     = {2001},
}