Advanced

Veckodagseffekten på Stockholmsbörsen

Einarsson, Torbjörn Lennart and Andersson, Iwona (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om det förekommer en veckodagseffekt på Stockholmsbörsen och hur denna ser ut. Vidare är det intressant att undersöka om den har förändrat över tiden, samt om olika månader påvisar olika effekter. Om marknaden påvisar en veckodagseffekt kommer vi att undersöka huruvida det är möjligt att generera överavkastning i framtiden genom att utnyttja den historiska effekten. Metod: Uppsatsen utgår ifrån den deduktiva ansatsen. Denna ansats innebär en arbetsgång som börjar med teori och hypotesformulering samt avslutas med en slutsats och eventuellt omformulering av den ursprungliga teorin. De teorier vi utgår ifrån är bland annat effektiva marknads hypotesen och anomalier, vi tittar även på tidigare... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om det förekommer en veckodagseffekt på Stockholmsbörsen och hur denna ser ut. Vidare är det intressant att undersöka om den har förändrat över tiden, samt om olika månader påvisar olika effekter. Om marknaden påvisar en veckodagseffekt kommer vi att undersöka huruvida det är möjligt att generera överavkastning i framtiden genom att utnyttja den historiska effekten. Metod: Uppsatsen utgår ifrån den deduktiva ansatsen. Denna ansats innebär en arbetsgång som börjar med teori och hypotesformulering samt avslutas med en slutsats och eventuellt omformulering av den ursprungliga teorin. De teorier vi utgår ifrån är bland annat effektiva marknads hypotesen och anomalier, vi tittar även på tidigare studier som har gjorts inom vårt arbetsområde. Analysen kommer att baseras på kvantitativ och historisk data av utvecklingen av SAX över åren 1996-2003. Vi testar, med hjälp av medelvärdesanalys, för veckodagseffekten för perioderna 1996-2003. Därefter delar vi upp perioden för att undersöka om någon förändring av veckodagseffekten har skett. Slutligen undersöker vi veckodagseffekten för de olika månader.
Överavkastningar undersöks genom att vi konstruerar en portfölj och handlar med den enligt strategier som följer veckodagseffekten i den föregående undersökningen. Slutsatser: I denna undersökning konstaterar vi att det existerar en veckodagseffekt i SAX-index på Stockholmsbörsen. Onsdagen uppvisar den mest negativa avkastningen och torsdagen den mest positiva. Detta avkastningsmönster är dock varken tillräckligt starkt för att kunna utnyttja det för att göra överavkastningar eller för att kunna ifrågasätta den effektiva marknadshypotesen. Vi konstaterar även att mönstret i veckodagseffekten har varierat över tiden samt att olika månader tycks uppvisa olika avkastningsmönster. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Einarsson, Torbjörn Lennart and Andersson, Iwona
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Veckodagseffekt, Effektiva marknads hypotesen, Anomalier, Avkastning, Stockholmsbörsen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343074
date added to LUP
2004-01-13 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:50:52
@misc{1343074,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om det förekommer en veckodagseffekt på Stockholmsbörsen och hur denna ser ut. Vidare är det intressant att undersöka om den har förändrat över tiden, samt om olika månader påvisar olika effekter. Om marknaden påvisar en veckodagseffekt kommer vi att undersöka huruvida det är möjligt att generera överavkastning i framtiden genom att utnyttja den historiska effekten. Metod: Uppsatsen utgår ifrån den deduktiva ansatsen. Denna ansats innebär en arbetsgång som börjar med teori och hypotesformulering samt avslutas med en slutsats och eventuellt omformulering av den ursprungliga teorin. De teorier vi utgår ifrån är bland annat effektiva marknads hypotesen och anomalier, vi tittar även på tidigare studier som har gjorts inom vårt arbetsområde. Analysen kommer att baseras på kvantitativ och historisk data av utvecklingen av SAX över åren 1996-2003. Vi testar, med hjälp av medelvärdesanalys, för veckodagseffekten för perioderna 1996-2003. Därefter delar vi upp perioden för att undersöka om någon förändring av veckodagseffekten har skett. Slutligen undersöker vi veckodagseffekten för de olika månader.
Överavkastningar undersöks genom att vi konstruerar en portfölj och handlar med den enligt strategier som följer veckodagseffekten i den föregående undersökningen. Slutsatser: I denna undersökning konstaterar vi att det existerar en veckodagseffekt i SAX-index på Stockholmsbörsen. Onsdagen uppvisar den mest negativa avkastningen och torsdagen den mest positiva. Detta avkastningsmönster är dock varken tillräckligt starkt för att kunna utnyttja det för att göra överavkastningar eller för att kunna ifrågasätta den effektiva marknadshypotesen. Vi konstaterar även att mönstret i veckodagseffekten har varierat över tiden samt att olika månader tycks uppvisa olika avkastningsmönster.},
 author    = {Einarsson, Torbjörn Lennart and Andersson, Iwona},
 keyword   = {Veckodagseffekt,Effektiva marknads hypotesen,Anomalier,Avkastning,Stockholmsbörsen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Veckodagseffekten på Stockholmsbörsen},
 year     = {2004},
}