Advanced

Avskaffandet av revisionsplikt – möjliga konsekvenser för revisionsbyråer, redovisningsbyråer och små aktiebolag

Aldenhov, Catrin; Hansson, Boel and Rosenlöw, Weronica (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
I uppsatsen redogör vi för tre aktörers uppfattning om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag och vi identifierar också ett antal möjliga konsekvenser av ett avskaffande. Vi tillämpar en abduktiv forskningsansats, en intensiv utformning och en kvalitativ metod med semi-strukturerade individuella intervjuer. Vår referensram består av gällande lagstiftning, normer och pågående debatt i ämnet. Vi har intervjuat 12 respondenter från våra olika aktörsgrupper. Efter genomförandet av vår undersökning har vi bland annat kommit fram till följande: Majoriteten av respondenterna är emot ett avskaffande av revisionsplikten och en övervägande del av dem upplever att revisionen tillför aktiebolagen ett värde. De små aktiebolag som har... (More)
I uppsatsen redogör vi för tre aktörers uppfattning om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag och vi identifierar också ett antal möjliga konsekvenser av ett avskaffande. Vi tillämpar en abduktiv forskningsansats, en intensiv utformning och en kvalitativ metod med semi-strukturerade individuella intervjuer. Vår referensram består av gällande lagstiftning, normer och pågående debatt i ämnet. Vi har intervjuat 12 respondenter från våra olika aktörsgrupper. Efter genomförandet av vår undersökning har vi bland annat kommit fram till följande: Majoriteten av respondenterna är emot ett avskaffande av revisionsplikten och en övervägande del av dem upplever att revisionen tillför aktiebolagen ett värde. De små aktiebolag som har företagsledare som är ekonomiskt utbildade kommer att fortsätta att efterfråga revision. Om revisionsplikten avskaffas kommer byråjävsproblematiken sannolikt att försvinna och revisionsbyråerna kommer då att kunna utveckla sitt tjänsteutbud och satsa mer på redovisningsuppdrag. Ett avskaffande av revisionsplikten ger upphov till efterfrågestyrd revision. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aldenhov, Catrin; Hansson, Boel and Rosenlöw, Weronica
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Revisionsplikt, små aktiebolag, revision, redovisning, konsekvenser, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343142
date added to LUP
2006-01-18
date last changed
2012-04-02 15:52:17
@misc{1343142,
 abstract   = {I uppsatsen redogör vi för tre aktörers uppfattning om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag och vi identifierar också ett antal möjliga konsekvenser av ett avskaffande. Vi tillämpar en abduktiv forskningsansats, en intensiv utformning och en kvalitativ metod med semi-strukturerade individuella intervjuer. Vår referensram består av gällande lagstiftning, normer och pågående debatt i ämnet. Vi har intervjuat 12 respondenter från våra olika aktörsgrupper. Efter genomförandet av vår undersökning har vi bland annat kommit fram till följande: Majoriteten av respondenterna är emot ett avskaffande av revisionsplikten och en övervägande del av dem upplever att revisionen tillför aktiebolagen ett värde. De små aktiebolag som har företagsledare som är ekonomiskt utbildade kommer att fortsätta att efterfråga revision. Om revisionsplikten avskaffas kommer byråjävsproblematiken sannolikt att försvinna och revisionsbyråerna kommer då att kunna utveckla sitt tjänsteutbud och satsa mer på redovisningsuppdrag. Ett avskaffande av revisionsplikten ger upphov till efterfrågestyrd revision.},
 author    = {Aldenhov, Catrin and Hansson, Boel and Rosenlöw, Weronica},
 keyword   = {Revisionsplikt,små aktiebolag,revision,redovisning,konsekvenser,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avskaffandet av revisionsplikt – möjliga konsekvenser för revisionsbyråer, redovisningsbyråer och små aktiebolag},
 year     = {2006},
}