Advanced

Lagstifandet mot räntesnurror - försämrade förutsättningar för internationella koncerner?

Olsson, Stefan; Andgren, Johan and Richter, Carl (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte Hur kommer företag i Sverige, som använder sig av skatteupplägget med räntesnurror, att påverkas för det fall att lagförslaget Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag, proposition 2008/09:65 träder i kraft, i termer av företagets finansiering och företagets värdeförändring? Metod Studien utgår från en deduktiv ansats där en kvalitativ metod använts för att finna svaret på vår frågeställning. Undersökningsdesignen som nyttjats är en fallstudie där vi dels tagit del av lagförslag, remissvar samt rättsfall men även intervjuat företag, institutioner, samt myndigheter via telefon. Teoretiskt perspektiv Studien är baserad på teorier såsom pecking-order- hypotesen, trade-offeorin samt agent-principalteorin. Empiri... (More)
Syfte Hur kommer företag i Sverige, som använder sig av skatteupplägget med räntesnurror, att påverkas för det fall att lagförslaget Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag, proposition 2008/09:65 träder i kraft, i termer av företagets finansiering och företagets värdeförändring? Metod Studien utgår från en deduktiv ansats där en kvalitativ metod använts för att finna svaret på vår frågeställning. Undersökningsdesignen som nyttjats är en fallstudie där vi dels tagit del av lagförslag, remissvar samt rättsfall men även intervjuat företag, institutioner, samt myndigheter via telefon. Teoretiskt perspektiv Studien är baserad på teorier såsom pecking-order- hypotesen, trade-offeorin samt agent-principalteorin. Empiri Uppsatsen har utgått från lagförslaget Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag, proposition 2008/09:65, samt aktuella rättsfall. Slutsats Företag som kommer påverkas av lagens ikraftträdande är företag med internbanker eller liknande koncerner där beskattningen är belagd i ett skatteparadis med skattesats under 10%. Effekten lagen får är att skattesköldens effekt helt försvinner för de interna lån man har inom koncernen. Dessa kostnader är ej tillräckligt stora för att företagen skall flytta utomlands. Sett ur det finansiella perspektivet finns det två alternativa vägar för företaget. Antingen måste företaget finansiera verksamheten med externa lån för att behålla nuvarande verksamhetsnivå, eller måste de minska investeringarna eller utdelningar till aktieägare. Oavsett vilket alternativ företag väljer kommer företagsvärdet drabbas negativt, i det första fallet beroende av ökade agentkostnader och i det andra fallet beroende på signalerna till marknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Stefan; Andgren, Johan and Richter, Carl
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Trade-offteorin, agent-principalteorin, pecking-orderhypotesen, kapitalstruktur, räntesnurror, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343175
date added to LUP
2008-12-18
date last changed
2012-04-02 17:13:50
@misc{1343175,
 abstract   = {Syfte Hur kommer företag i Sverige, som använder sig av skatteupplägget med räntesnurror, att påverkas för det fall att lagförslaget Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag, proposition 2008/09:65 träder i kraft, i termer av företagets finansiering och företagets värdeförändring? Metod Studien utgår från en deduktiv ansats där en kvalitativ metod använts för att finna svaret på vår frågeställning. Undersökningsdesignen som nyttjats är en fallstudie där vi dels tagit del av lagförslag, remissvar samt rättsfall men även intervjuat företag, institutioner, samt myndigheter via telefon. Teoretiskt perspektiv Studien är baserad på teorier såsom pecking-order- hypotesen, trade-offeorin samt agent-principalteorin. Empiri Uppsatsen har utgått från lagförslaget Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag, proposition 2008/09:65, samt aktuella rättsfall. Slutsats Företag som kommer påverkas av lagens ikraftträdande är företag med internbanker eller liknande koncerner där beskattningen är belagd i ett skatteparadis med skattesats under 10%. Effekten lagen får är att skattesköldens effekt helt försvinner för de interna lån man har inom koncernen. Dessa kostnader är ej tillräckligt stora för att företagen skall flytta utomlands. Sett ur det finansiella perspektivet finns det två alternativa vägar för företaget. Antingen måste företaget finansiera verksamheten med externa lån för att behålla nuvarande verksamhetsnivå, eller måste de minska investeringarna eller utdelningar till aktieägare. Oavsett vilket alternativ företag väljer kommer företagsvärdet drabbas negativt, i det första fallet beroende av ökade agentkostnader och i det andra fallet beroende på signalerna till marknaden.},
 author    = {Olsson, Stefan and Andgren, Johan and Richter, Carl},
 keyword   = {Trade-offteorin,agent-principalteorin,pecking-orderhypotesen,kapitalstruktur,räntesnurror,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lagstifandet mot räntesnurror - försämrade förutsättningar för internationella koncerner?},
 year     = {2008},
}