Advanced

Integration genom event - America´s Cup:s förankring i Malmö

Leifland, Maria; Lilja, Ann and Kopp, Lisa (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Integration genom event – America’s Cup:s förankring i Malmö Seminariedatum: 13 januari, 2006 Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatseminarium, 10 poäng Författare: Lisa Kopp, Maria Leifland, Ann Lilja Handledare: Erling Green, Christer Kedström Fem nyckelord: America’s Cup, event, integration, Malmö, stadsmarknadsföring Syfte: Syftet med uppsatsen är att presentera en ansats till en ny metodik för att marknads¬föra Malmö stad där event utnyttjas för att öka integrationen: ”event med samhällssyfte”. Vi använder eventet America’s Cup som fallstudie för att identifiera hur event bedrivs idag och vilka behov vår modell bör tillfredställa. Metod: Vi har använt oss av både en kvalitativ metod bestående av djupintervjuer med eventets... (More)
Uppsatsens titel: Integration genom event – America’s Cup:s förankring i Malmö Seminariedatum: 13 januari, 2006 Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatseminarium, 10 poäng Författare: Lisa Kopp, Maria Leifland, Ann Lilja Handledare: Erling Green, Christer Kedström Fem nyckelord: America’s Cup, event, integration, Malmö, stadsmarknadsföring Syfte: Syftet med uppsatsen är att presentera en ansats till en ny metodik för att marknads¬föra Malmö stad där event utnyttjas för att öka integrationen: ”event med samhällssyfte”. Vi använder eventet America’s Cup som fallstudie för att identifiera hur event bedrivs idag och vilka behov vår modell bör tillfredställa. Metod: Vi har använt oss av både en kvalitativ metod bestående av djupintervjuer med eventets nyckelpersoner och en kvantitativ metod som utgörs av en enkätundersökning bland befolkningen i två stadsdelar. Vår ansats är abduktiv, eftersom vi tar avstamp i etablerade teorier och avslutningsvis konstrueras en egen teoretisk modell byggd på våra erfarenheter från undersökningen. Teoretiska perspektiv: Teorierna som används är sorterade under tre övergripande teman som benämns Stadsmarknadsföring och organisation, Integration och Marknadskom¬munikation. Med utgångspunkt i dessa undersöker vi hur event och integration bäst kan kom¬bineras. Empiri: Aktörer som var inblandade i America’s Cup insåg inte att event och integration går att kombinera. Resultatet från de kvantitativa intervjuerna visar att medvetenheten om eventet var mycket högre i Limhamn än Rosengård. Resultat: För att marknadsföringen av en stad ska få en stark genomslagskraft bör kom¬mun, näringsliv, befolkning och professionella marknadsförare vara representerade i en orga¬nisation som marknadsför Malmö. Det är av vikt att anpassa marknadskommunikationen efter befolkningens komplexitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Leifland, Maria; Lilja, Ann and Kopp, Lisa
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
America´s Cup, Event, Integration, Malmö, Stadsmarknadsföring, Marknadsföring, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343189
date added to LUP
2006-01-13
date last changed
2012-04-02 15:55:46
@misc{1343189,
 abstract   = {Uppsatsens titel: Integration genom event – America’s Cup:s förankring i Malmö Seminariedatum: 13 januari, 2006 Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatseminarium, 10 poäng Författare: Lisa Kopp, Maria Leifland, Ann Lilja Handledare: Erling Green, Christer Kedström Fem nyckelord: America’s Cup, event, integration, Malmö, stadsmarknadsföring Syfte: Syftet med uppsatsen är att presentera en ansats till en ny metodik för att marknads¬föra Malmö stad där event utnyttjas för att öka integrationen: ”event med samhällssyfte”. Vi använder eventet America’s Cup som fallstudie för att identifiera hur event bedrivs idag och vilka behov vår modell bör tillfredställa. Metod: Vi har använt oss av både en kvalitativ metod bestående av djupintervjuer med eventets nyckelpersoner och en kvantitativ metod som utgörs av en enkätundersökning bland befolkningen i två stadsdelar. Vår ansats är abduktiv, eftersom vi tar avstamp i etablerade teorier och avslutningsvis konstrueras en egen teoretisk modell byggd på våra erfarenheter från undersökningen. Teoretiska perspektiv: Teorierna som används är sorterade under tre övergripande teman som benämns Stadsmarknadsföring och organisation, Integration och Marknadskom¬munikation. Med utgångspunkt i dessa undersöker vi hur event och integration bäst kan kom¬bineras. Empiri: Aktörer som var inblandade i America’s Cup insåg inte att event och integration går att kombinera. Resultatet från de kvantitativa intervjuerna visar att medvetenheten om eventet var mycket högre i Limhamn än Rosengård. Resultat: För att marknadsföringen av en stad ska få en stark genomslagskraft bör kom¬mun, näringsliv, befolkning och professionella marknadsförare vara representerade i en orga¬nisation som marknadsför Malmö. Det är av vikt att anpassa marknadskommunikationen efter befolkningens komplexitet.},
 author    = {Leifland, Maria and Lilja, Ann and Kopp, Lisa},
 keyword   = {America´s Cup,Event,Integration,Malmö,Stadsmarknadsföring,Marknadsföring,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Integration genom event - America´s Cup:s förankring i Malmö},
 year     = {2006},
}