Advanced

Forskning och utvecklings påverkan på aktieavkastning – en studie av den svenska hälsovårdsbranschen

Sonesson, Anders; Lilja, Magnus and Lundberg, Christian (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar ett företags satsning på forskning och utveckling och dess samband med aktieavkastningen. En tidigare studie visar på att ett sådant samband existerar. I vår studie undersöks den svenska hälsovårdsbranschen mellan 1997 och 2003. Först analyserades urvalet; karaktäristiken hos företagen indikerade på ett negativt samband mellan forskning och utveckling och aktieavkastning. Företag inom hälsovårdsbranschen med stor satsning på forskning och utveckling har sämre aktieavkastning än företag med låg satsning. Därefter genomfördes en omfattande regressionsanalys för att pröva hypotesen att satsningen på forskning och utveckling har samband med aktieavkastningen. Signifikansnivåerna i regressionerna är dock för låga för att... (More)
Uppsatsen behandlar ett företags satsning på forskning och utveckling och dess samband med aktieavkastningen. En tidigare studie visar på att ett sådant samband existerar. I vår studie undersöks den svenska hälsovårdsbranschen mellan 1997 och 2003. Först analyserades urvalet; karaktäristiken hos företagen indikerade på ett negativt samband mellan forskning och utveckling och aktieavkastning. Företag inom hälsovårdsbranschen med stor satsning på forskning och utveckling har sämre aktieavkastning än företag med låg satsning. Därefter genomfördes en omfattande regressionsanalys för att pröva hypotesen att satsningen på forskning och utveckling har samband med aktieavkastningen. Signifikansnivåerna i regressionerna är dock för låga för att kunna fastställa något samband. Således är slutsatsen att det inte finns något samband mellan satsningar på forskning och utveckling och aktieavkastning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sonesson, Anders; Lilja, Magnus and Lundberg, Christian
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Forskning och utveckling, aktieavkastning, hälsovårdsbranschen, tvärsnittsregression, ”pooled” regression., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343249
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:50:31
@misc{1343249,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar ett företags satsning på forskning och utveckling och dess samband med aktieavkastningen. En tidigare studie visar på att ett sådant samband existerar. I vår studie undersöks den svenska hälsovårdsbranschen mellan 1997 och 2003. Först analyserades urvalet; karaktäristiken hos företagen indikerade på ett negativt samband mellan forskning och utveckling och aktieavkastning. Företag inom hälsovårdsbranschen med stor satsning på forskning och utveckling har sämre aktieavkastning än företag med låg satsning. Därefter genomfördes en omfattande regressionsanalys för att pröva hypotesen att satsningen på forskning och utveckling har samband med aktieavkastningen. Signifikansnivåerna i regressionerna är dock för låga för att kunna fastställa något samband. Således är slutsatsen att det inte finns något samband mellan satsningar på forskning och utveckling och aktieavkastning.},
 author    = {Sonesson, Anders and Lilja, Magnus and Lundberg, Christian},
 keyword   = {Forskning och utveckling,aktieavkastning,hälsovårdsbranschen,tvärsnittsregression,”pooled” regression.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Forskning och utvecklings påverkan på aktieavkastning – en studie av den svenska hälsovårdsbranschen},
 year     = {2004},
}