Advanced

Förändringar vid samgåenden, sett ur företagsledningens perspektiv. En fallstudie på Cloetta Fazer, Deloitte och Föreningssparbanken

Lif, Anna; Smolak, Elizabeth and Hallberg, Josefine (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte-Öka kunskaperna om och belysa eventuella likheter och mönster i företagsledningens agerande vid förändring av organisationsstrukturen och det formella styrsystemet vid ett företagssamgående. Metod-Vi har valt att genomföra en explorativ undersökning och då använt oss av den induktiva metoden. Vi började således med att samla in så mycket information som möjligt för att kunna få en ökad förståelse inom ett specifikt område och valde att lägga utgångspunkten i empirin för att sedan i slutsatsen utforma hypoteser. Slutsats-Efter genomförd analys har vi genererat följande hypoteser
H1.Vid samgåenden finns det en tendens till att kravet på den formella styrningen ökar, vilket innebär ett större ansvar för företagsledningen.
H2.Vid... (More)
Syfte-Öka kunskaperna om och belysa eventuella likheter och mönster i företagsledningens agerande vid förändring av organisationsstrukturen och det formella styrsystemet vid ett företagssamgående. Metod-Vi har valt att genomföra en explorativ undersökning och då använt oss av den induktiva metoden. Vi började således med att samla in så mycket information som möjligt för att kunna få en ökad förståelse inom ett specifikt område och valde att lägga utgångspunkten i empirin för att sedan i slutsatsen utforma hypoteser. Slutsats-Efter genomförd analys har vi genererat följande hypoteser
H1.Vid samgåenden finns det en tendens till att kravet på den formella styrningen ökar, vilket innebär ett större ansvar för företagsledningen.
H2.Vid samgåenden finns det en tendens till att företagsledningen relativt kort efter det faktiska samgåendet delegerar ut ansvaret för integrations-och förändringsarbetet i organisationen.
H3.Vid samgåenden finns det en tendens till att företagsledningen beslutar om användandet av uppbyggnadsmetoden vid upprättandet av budget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lif, Anna; Smolak, Elizabeth and Hallberg, Josefine
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Företagssamgående, organisationsförändring, företagsledning, organisationsstruktur, formellt styrsystem, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343283
date added to LUP
2004-12-20 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:16:20
@misc{1343283,
 abstract   = {Syfte-Öka kunskaperna om och belysa eventuella likheter och mönster i företagsledningens agerande vid förändring av organisationsstrukturen och det formella styrsystemet vid ett företagssamgående. Metod-Vi har valt att genomföra en explorativ undersökning och då använt oss av den induktiva metoden. Vi började således med att samla in så mycket information som möjligt för att kunna få en ökad förståelse inom ett specifikt område och valde att lägga utgångspunkten i empirin för att sedan i slutsatsen utforma hypoteser. Slutsats-Efter genomförd analys har vi genererat följande hypoteser
H1.Vid samgåenden finns det en tendens till att kravet på den formella styrningen ökar, vilket innebär ett större ansvar för företagsledningen.
H2.Vid samgåenden finns det en tendens till att företagsledningen relativt kort efter det faktiska samgåendet delegerar ut ansvaret för integrations-och förändringsarbetet i organisationen.
H3.Vid samgåenden finns det en tendens till att företagsledningen beslutar om användandet av uppbyggnadsmetoden vid upprättandet av budget.},
 author    = {Lif, Anna and Smolak, Elizabeth and Hallberg, Josefine},
 keyword   = {Företagssamgående,organisationsförändring,företagsledning,organisationsstruktur,formellt styrsystem,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändringar vid samgåenden, sett ur företagsledningens perspektiv. En fallstudie på Cloetta Fazer, Deloitte och Föreningssparbanken},
 year     = {2004},
}