Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Born Global -En fallstudie av Decuma

Andersson, Maria and Eklund, Anna (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE: Syftet med denna uppsats är att med Decuma som utgångspunkt kartlägga de möjligheter och svårigheter, som är specifika för ett born globalföretags förmåga att skapa en konkurrenskraftig position. METOD: Uppsatsen bygger på en fallstudie av Decuma för att få djupare insikt i problematiken kring born globals och hur de kan uppnå konkurrensfördelar genom strategiska relationer. Vi presenterar en bred fallstudie som sedan analyseras med utgångspunkt från vår teoretiska referensram som berör internationaliseringsprocessen för små hig-tech företag med behov av samarbeten och relationer. SLUTSATSER: För att ett born globalföretag ska kunna skapa möjligheter på en global marknad är det viktigt att de har förmåga att bibehålla sin... (More)
SYFTE: Syftet med denna uppsats är att med Decuma som utgångspunkt kartlägga de möjligheter och svårigheter, som är specifika för ett born globalföretags förmåga att skapa en konkurrenskraftig position. METOD: Uppsatsen bygger på en fallstudie av Decuma för att få djupare insikt i problematiken kring born globals och hur de kan uppnå konkurrensfördelar genom strategiska relationer. Vi presenterar en bred fallstudie som sedan analyseras med utgångspunkt från vår teoretiska referensram som berör internationaliseringsprocessen för små hig-tech företag med behov av samarbeten och relationer. SLUTSATSER: För att ett born globalföretag ska kunna skapa möjligheter på en global marknad är det viktigt att de har förmåga att bibehålla sin flexibilitet trots att de får större krav från marknaden i takt med att de växer. Det är även viktigt att företaget kan erbjuda en specialiserad och kundanpassad produkt. Ett born globalföretag står inför många svårigheter som är starkt förknippade med finansiella begränsningar, konkurrenssituationen, kulturella olikheter och organisationsstrukturen. För att överbrygga dessa svårigheter är samarbeten och djupa relationer viktigt. Decumas strategi utgörs i första hand av att knyta en stor kund till sig för att skapa signaleffekter till andra potentiella kunder. Genom denna strategi är förhoppningen att överbrygga Decumas största svårighet, den finansiella begränsningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Maria and Eklund, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Internationalisering, born global, high-tech, samarbeten, konkurrenskraftig position, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343296
date added to LUP
2003-06-06 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:40:45
@misc{1343296,
 abstract   = {SYFTE: Syftet med denna uppsats är att med Decuma som utgångspunkt kartlägga de möjligheter och svårigheter, som är specifika för ett born globalföretags förmåga att skapa en konkurrenskraftig position. METOD:	Uppsatsen bygger på en fallstudie av Decuma för att få djupare insikt i problematiken kring born globals och hur de kan uppnå konkurrensfördelar genom strategiska relationer. Vi presenterar en bred fallstudie som sedan analyseras med utgångspunkt från vår teoretiska referensram som berör internationaliseringsprocessen för små hig-tech företag med behov av samarbeten och relationer. SLUTSATSER: För att ett born globalföretag ska kunna skapa möjligheter på en global marknad är det viktigt att de har förmåga att bibehålla sin flexibilitet trots att de får större krav från marknaden i takt med att de växer. Det är även viktigt att företaget kan erbjuda en specialiserad och kundanpassad produkt. Ett born globalföretag står inför många svårigheter som är starkt förknippade med finansiella begränsningar, konkurrenssituationen, kulturella olikheter och organisationsstrukturen. För att överbrygga dessa svårigheter är samarbeten och djupa relationer viktigt. Decumas strategi utgörs i första hand av att knyta en stor kund till sig för att skapa signaleffekter till andra potentiella kunder. Genom denna strategi är förhoppningen att överbrygga Decumas största svårighet, den finansiella begränsningen.},
 author    = {Andersson, Maria and Eklund, Anna},
 keyword   = {Internationalisering,born global,high-tech,samarbeten,konkurrenskraftig position,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Born Global -En fallstudie av Decuma},
 year     = {2003},
}