Advanced

Vad innebär ett idealt belöningssystem? – En studie om anställdas upplevelser avseende belöningssystem

Schultz, Aimée and Rothman, Kerstin (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är undersöka och analysera hur offentligt anställda upplever belöningssystem samt att identifiera vad de anser vara ett idealt belöningssystem. Vidare är vårt syfte att komma med förslag till förbättringar på rådande belöningssystem. Metod: Vi har använt oss av en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod då vi har använt oss av både besöks- och mailintervjuer samt en enkätundersökning. Vi använder oss av en deduktiv ansats. Vår studie kan också beskrivas som en fallstudie då vi inriktar oss på en organisation, nämligen Folktandvården i Falkenberg. Teori: Vi har valt ut ett antal motivationsteorier. För att komplettera dessa har vi även valt ut teorier om ett idealt belöningssystem för att på så sätt kunna ge... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är undersöka och analysera hur offentligt anställda upplever belöningssystem samt att identifiera vad de anser vara ett idealt belöningssystem. Vidare är vårt syfte att komma med förslag till förbättringar på rådande belöningssystem. Metod: Vi har använt oss av en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod då vi har använt oss av både besöks- och mailintervjuer samt en enkätundersökning. Vi använder oss av en deduktiv ansats. Vår studie kan också beskrivas som en fallstudie då vi inriktar oss på en organisation, nämligen Folktandvården i Falkenberg. Teori: Vi har valt ut ett antal motivationsteorier. För att komplettera dessa har vi även valt ut teorier om ett idealt belöningssystem för att på så sätt kunna ge förslag till förbättringar på rådande system. Empiri: Vårt empiriska material består av två besöksintervjuer och en mailintervju med anställda inom Folktandvården och landstinget. Utöver det utfördes en enkätundersökning med samtliga anställda på Folktandvården i Falkenberg. Slutsatser: Vi har kommit fram till att det rådande belöningssystemet inom Folktandvården i dagsläget innehåller brister och är föremål för missnöje bland de anställda. Mer icke-monetära belöningar, mer feedback och högre lön är några exempel på åtgärder som enligt oss skulle höja både motivationen och arbetsglädjen bland de anställda. Även tydligare mål samt ett belöningssystem framtaget specifikt för Folktandvården anser vi vara två viktiga faktorer som skulle leda till ökad motivation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schultz, Aimée and Rothman, Kerstin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
belöningssystem, offentlig verksamhet, Folktandvården, motivation, upplevelser, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343302
date added to LUP
2006-06-15
date last changed
2012-04-02 16:08:41
@misc{1343302,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte är undersöka och analysera hur offentligt anställda upplever belöningssystem samt att identifiera vad de anser vara ett idealt belöningssystem. Vidare är vårt syfte att komma med förslag till förbättringar på rådande belöningssystem. Metod: Vi har använt oss av en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod då vi har använt oss av både besöks- och mailintervjuer samt en enkätundersökning. Vi använder oss av en deduktiv ansats. Vår studie kan också beskrivas som en fallstudie då vi inriktar oss på en organisation, nämligen Folktandvården i Falkenberg. Teori: Vi har valt ut ett antal motivationsteorier. För att komplettera dessa har vi även valt ut teorier om ett idealt belöningssystem för att på så sätt kunna ge förslag till förbättringar på rådande system. Empiri: Vårt empiriska material består av två besöksintervjuer och en mailintervju med anställda inom Folktandvården och landstinget. Utöver det utfördes en enkätundersökning med samtliga anställda på Folktandvården i Falkenberg. Slutsatser: Vi har kommit fram till att det rådande belöningssystemet inom Folktandvården i dagsläget innehåller brister och är föremål för missnöje bland de anställda. Mer icke-monetära belöningar, mer feedback och högre lön är några exempel på åtgärder som enligt oss skulle höja både motivationen och arbetsglädjen bland de anställda. Även tydligare mål samt ett belöningssystem framtaget specifikt för Folktandvården anser vi vara två viktiga faktorer som skulle leda till ökad motivation.},
 author    = {Schultz, Aimée and Rothman, Kerstin},
 keyword   = {belöningssystem,offentlig verksamhet,Folktandvården,motivation,upplevelser,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad innebär ett idealt belöningssystem? – En studie om anställdas upplevelser avseende belöningssystem},
 year     = {2006},
}