Advanced

Revisionsbyråers, lärosätets respektive studenters attityder till ekonomutbildningen

Johansson, Stefan; Henningsson, Peter and Mancevska, Sofia (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen var att undersöka och analysera revisionsbyråer, lärosätets respektive studenters attityder till ekonomutbildningen samt ange tänkbara förslag till förbättringar.
Vi har genomfört fallstudier på revisionsbyråer, lärosätet och studenter. Med denna fördelning av respondenter har vår uppgift varit att undersöka respektive attityder till ekonomutbildningen. Därmed har vi studerat ett fenomen för vilken den kvalitativa metoden ger empirisk närhet och är ett verktyg för djupare förståelse. Dessa förutsättningar stämmer väl överens med Glaser & Strauss metod ”Grundad Teori”.
Med utgångspunkt i olika vetenskapliga artiklar har vi kommit fram till respektive respondents attityd till ekonomutbildningen.
Den empiriska bidraget i... (More)
Syftet med uppsatsen var att undersöka och analysera revisionsbyråer, lärosätets respektive studenters attityder till ekonomutbildningen samt ange tänkbara förslag till förbättringar.
Vi har genomfört fallstudier på revisionsbyråer, lärosätet och studenter. Med denna fördelning av respondenter har vår uppgift varit att undersöka respektive attityder till ekonomutbildningen. Därmed har vi studerat ett fenomen för vilken den kvalitativa metoden ger empirisk närhet och är ett verktyg för djupare förståelse. Dessa förutsättningar stämmer väl överens med Glaser & Strauss metod ”Grundad Teori”.
Med utgångspunkt i olika vetenskapliga artiklar har vi kommit fram till respektive respondents attityd till ekonomutbildningen.
Den empiriska bidraget i uppsatsen består av primärdata från de intervjuer som genomförts med revisionsbyråer, lärosätet och studenter samt övriga nyckelpersoner med koppling till ekonomutbildningen. Vi har även använt oss av sekundärdata i form av tidigare publicerat material.
Respondenternas attityder till ekonomutbildningen är överlag positiva, men attityderna skiljer sig angående utbildningens brister. För att möjliggöra förbättringar av dessa brister behövs både resurser och innovationer för att möta de framtida kraven på utbildningen som ställs av näringslivet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Stefan; Henningsson, Peter and Mancevska, Sofia
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
attityder, revisionsbyråer, lärosäte, studenter, ekonomutbildning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343337
date added to LUP
2008-06-05
date last changed
2012-04-02 17:02:43
@misc{1343337,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen var att undersöka och analysera revisionsbyråer, lärosätets respektive studenters attityder till ekonomutbildningen samt ange tänkbara förslag till förbättringar.
Vi har genomfört fallstudier på revisionsbyråer, lärosätet och studenter. Med denna fördelning av respondenter har vår uppgift varit att undersöka respektive attityder till ekonomutbildningen. Därmed har vi studerat ett fenomen för vilken den kvalitativa metoden ger empirisk närhet och är ett verktyg för djupare förståelse. Dessa förutsättningar stämmer väl överens med Glaser & Strauss metod ”Grundad Teori”.
Med utgångspunkt i olika vetenskapliga artiklar har vi kommit fram till respektive respondents attityd till ekonomutbildningen.
Den empiriska bidraget i uppsatsen består av primärdata från de intervjuer som genomförts med revisionsbyråer, lärosätet och studenter samt övriga nyckelpersoner med koppling till ekonomutbildningen. Vi har även använt oss av sekundärdata i form av tidigare publicerat material.
Respondenternas attityder till ekonomutbildningen är överlag positiva, men attityderna skiljer sig angående utbildningens brister. För att möjliggöra förbättringar av dessa brister behövs både resurser och innovationer för att möta de framtida kraven på utbildningen som ställs av näringslivet.},
 author    = {Johansson, Stefan and Henningsson, Peter and Mancevska, Sofia},
 keyword   = {attityder,revisionsbyråer,lärosäte,studenter,ekonomutbildning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisionsbyråers, lärosätets respektive studenters attityder till ekonomutbildningen},
 year     = {2008},
}