Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sverigefonder - varför skiljer sig en del från marknaden?

Andersson, Rebecca ; Olsson, Stefan and Fällgren, Anna (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att undersöka om Sverigefonder under en nio- sju- respektive femårsperiod genererar riskjusterad över- respektive underavkastning. Målet är därefter att härleda avkastningen till en fondförvaltares förmåga att framkalla en skev fond, alternativt till dennes eventuella selektivitets- respektive timingförmåga. Detta med hjälp av Jensens Alfa, Treynor & Mazuys modell samt Asymmetric Response Model. Ett första delsyfte är att utreda i vilken utsträckning avkastningen kan knytas till det fondbolag som förvaltar fonden respektive fondens förvaltare, antal förvaltarbyten, storlek samt omsättningshastighet. Målet är även att koppla egenskaperna till skevhet, selektivitets- samt timingförmåga. Ett andra delsyfte är att utröna huruvida... (More)
Syftet är att undersöka om Sverigefonder under en nio- sju- respektive femårsperiod genererar riskjusterad över- respektive underavkastning. Målet är därefter att härleda avkastningen till en fondförvaltares förmåga att framkalla en skev fond, alternativt till dennes eventuella selektivitets- respektive timingförmåga. Detta med hjälp av Jensens Alfa, Treynor & Mazuys modell samt Asymmetric Response Model. Ett första delsyfte är att utreda i vilken utsträckning avkastningen kan knytas till det fondbolag som förvaltar fonden respektive fondens förvaltare, antal förvaltarbyten, storlek samt omsättningshastighet. Målet är även att koppla egenskaperna till skevhet, selektivitets- samt timingförmåga. Ett andra delsyfte är att utröna huruvida Asymmetric Response fungerar på normalfördelade fonder i jämförelse med Treynor & Mazuys modell. Samt hur väl dessa mått mäter selektivitetsförmågan jämfört med Jensens Alfa. De flesta fonder har uppvisat normalfördelning i undersökningen. Det kan därmed inte påvisas att svenska fondförvaltare har en förmåga att finna skeva aktier och därmed generera riskjusterad överavkastning. Resultatet från undersökningen vad gäller en fondförvaltares selektivitets- respektive timingfömåga har skiljt sig mellan Jensens Alfa, Treynor & Mazuys modell samt Asymmetric Response Model. Det har visat sig att fondförvaltare främst har selektivitetsförmåga under en kortare tidsperiod. Vad gäller timingförmåga var resultaten oförklarliga. Vi ställer oss därmed kritiska till Treynor & Mazuys modell vid mätning av timingförmåga. Vi ifrågasätter även Asymmetric Response Model. Detta då resultaten var ologiska och skiljde sig avsevärt jämfört med Jensens Alfa och Treynor & Mazuys modell. Ur undersökningen var det svårt att finna mönster mellan fondernas egenskaper, dess avkastning, skevhet samt selektivitets- respektive timingförmåga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Rebecca ; Olsson, Stefan and Fällgren, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sverigefonder, Fondförvaltare, Skevhet, Selektivitetsförmåga, Timingförmåga, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343350
date added to LUP
2003-01-22 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:35:40
@misc{1343350,
 abstract   = {Syftet är att undersöka om Sverigefonder under en nio- sju- respektive femårsperiod genererar riskjusterad över- respektive underavkastning. Målet är därefter att härleda avkastningen till en fondförvaltares förmåga att framkalla en skev fond, alternativt till dennes eventuella selektivitets- respektive timingförmåga. Detta med hjälp av Jensens Alfa, Treynor & Mazuys modell samt Asymmetric Response Model. Ett första delsyfte är att utreda i vilken utsträckning avkastningen kan knytas till det fondbolag som förvaltar fonden respektive fondens förvaltare, antal förvaltarbyten, storlek samt omsättningshastighet. Målet är även att koppla egenskaperna till skevhet, selektivitets- samt timingförmåga. Ett andra delsyfte är att utröna huruvida Asymmetric Response fungerar på normalfördelade fonder i jämförelse med Treynor & Mazuys modell. Samt hur väl dessa mått mäter selektivitetsförmågan jämfört med Jensens Alfa. De flesta fonder har uppvisat normalfördelning i undersökningen. Det kan därmed inte påvisas att svenska fondförvaltare har en förmåga att finna skeva aktier och därmed generera riskjusterad överavkastning. Resultatet från undersökningen vad gäller en fondförvaltares selektivitets- respektive timingfömåga har skiljt sig mellan Jensens Alfa, Treynor & Mazuys modell samt Asymmetric Response Model. Det har visat sig att fondförvaltare främst har selektivitetsförmåga under en kortare tidsperiod. Vad gäller timingförmåga var resultaten oförklarliga. Vi ställer oss därmed kritiska till Treynor & Mazuys modell vid mätning av timingförmåga. Vi ifrågasätter även Asymmetric Response Model. Detta då resultaten var ologiska och skiljde sig avsevärt jämfört med Jensens Alfa och Treynor & Mazuys modell. Ur undersökningen var det svårt att finna mönster mellan fondernas egenskaper, dess avkastning, skevhet samt selektivitets- respektive timingförmåga.},
 author    = {Andersson, Rebecca and Olsson, Stefan and Fällgren, Anna},
 keyword   = {Sverigefonder,Fondförvaltare,Skevhet,Selektivitetsförmåga,Timingförmåga,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sverigefonder - varför skiljer sig en del från marknaden?},
 year     = {2003},
}