Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Segmentredovisning enligt RR 25 - En fallstudie av PartnerTech

Johansson, Marlene ; Johansson, Mary and Månsson, Anna (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att undersöka vad redovisning enligt RR 25 innebär för PartnerTech, i egenskap av ett mindre börsnoterat företag. Detta med avseende på problematiken kring indelning av verksamheten, exponeringen av känslig information, samt hur dessa två faktorer samverkar och påverkar informationens kvalitet. Metod: Arbetet innefattar en fallstudie som präglas av en kvalitativ metod, vilket innebär en djupare förståelse av det vi studerar och där vi inte prövar informationens generella giltighet. Två intervjuer med PartnerTechs redovisningschef kännetecknas av närhet till informationskällan samt en ringa grad av formalisering. Uppsatsen kan vidare betecknas som induktiv då vi tar vår utgångspunkt i empirin och har till syfte att bygga... (More)
Syfte: Syftet är att undersöka vad redovisning enligt RR 25 innebär för PartnerTech, i egenskap av ett mindre börsnoterat företag. Detta med avseende på problematiken kring indelning av verksamheten, exponeringen av känslig information, samt hur dessa två faktorer samverkar och påverkar informationens kvalitet. Metod: Arbetet innefattar en fallstudie som präglas av en kvalitativ metod, vilket innebär en djupare förståelse av det vi studerar och där vi inte prövar informationens generella giltighet. Två intervjuer med PartnerTechs redovisningschef kännetecknas av närhet till informationskällan samt en ringa grad av formalisering. Uppsatsen kan vidare betecknas som induktiv då vi tar vår utgångspunkt i empirin och har till syfte att bygga upp ny kunskap. Slutsatser: Tillämpningen av RR 25 medför vissa problem för PartnerTech, vilka leder till godtyckliga uppskattningar. Rekommendationen medger ett visst tolkningsutrymme, vilket ger företaget möjlighet att anpassa redovisningen efter sina förutsättningar. Hur de väljer att redovisa beror främst på vad som är mest fördelaktigt avseende exponering av känslig information. Graden av exponering bestäms av företagets storlek och struktur gentemot dess konkurrenter. PartnerTech påverkas negativt främst av dess ringa storlek. Att redovisningen präglas av subjektivitet medför att dess tillförlitlighet och jämförbarhet försämras. Då segmentredovisningens omfattning ökar och speglar företagets inre struktur, medför RR 25 emellertid också mer relevant information för en utomståendes bedömning av företaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Marlene ; Johansson, Mary and Månsson, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Segmentredovisning, RR 25, informationsexponering, kvalitativa egenskaper, PartnerTech, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343414
date added to LUP
2004-01-23 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:53:26
@misc{1343414,
 abstract   = {{Syfte: Syftet är att undersöka vad redovisning enligt RR 25 innebär för PartnerTech, i egenskap av ett mindre börsnoterat företag. Detta med avseende på problematiken kring indelning av verksamheten, exponeringen av känslig information, samt hur dessa två faktorer samverkar och påverkar informationens kvalitet. Metod: Arbetet innefattar en fallstudie som präglas av en kvalitativ metod, vilket innebär en djupare förståelse av det vi studerar och där vi inte prövar informationens generella giltighet. Två intervjuer med PartnerTechs redovisningschef kännetecknas av närhet till informationskällan samt en ringa grad av formalisering. Uppsatsen kan vidare betecknas som induktiv då vi tar vår utgångspunkt i empirin och har till syfte att bygga upp ny kunskap. Slutsatser: Tillämpningen av RR 25 medför vissa problem för PartnerTech, vilka leder till godtyckliga uppskattningar. Rekommendationen medger ett visst tolkningsutrymme, vilket ger företaget möjlighet att anpassa redovisningen efter sina förutsättningar. Hur de väljer att redovisa beror främst på vad som är mest fördelaktigt avseende exponering av känslig information. Graden av exponering bestäms av företagets storlek och struktur gentemot dess konkurrenter. PartnerTech påverkas negativt främst av dess ringa storlek. Att redovisningen präglas av subjektivitet medför att dess tillförlitlighet och jämförbarhet försämras. Då segmentredovisningens omfattning ökar och speglar företagets inre struktur, medför RR 25 emellertid också mer relevant information för en utomståendes bedömning av företaget.}},
 author    = {{Johansson, Marlene and Johansson, Mary and Månsson, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Segmentredovisning enligt RR 25 - En fallstudie av PartnerTech}},
 year     = {{2004}},
}