Advanced

Resurser i nätverk– det organiserade respektive spontana nätverkets roll för småföretag med en innovation

Wallin, Rasmus; Arwidi, Katja and Åkesson, Jenny (2005)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel Resurser i nätverk – organiserade respektive spontana nätverks roll för småföretag med en innovation Seminariedatum Fredagen den 10 juni 2005 Ämne/kurs Magisteruppsats i marknadsföring, FEK 591, 10 poäng Författare Katja Arwidi, Rasmus Wallin och Jenny Åkesson Handledare Lars Carlman Nyckelord Småföretag, innovationer, lansering, nätverk, resurser Syfte Syftet med uppsatsen är att belysa och jämföra hur småföretag upplever att deras externa resursbehov uppfylls av ett organiserat respektive ett spontant nätverk vid lanseringen av en innovation. Metod Då uppsatsens syfte är av beskrivande och förklarande karaktär, är forskningsansatsen induktiv och metodansatsen kvalitativ. Intervjuer med fem företag och en informant... (More)
Uppsatsens titel Resurser i nätverk – organiserade respektive spontana nätverks roll för småföretag med en innovation Seminariedatum Fredagen den 10 juni 2005 Ämne/kurs Magisteruppsats i marknadsföring, FEK 591, 10 poäng Författare Katja Arwidi, Rasmus Wallin och Jenny Åkesson Handledare Lars Carlman Nyckelord Småföretag, innovationer, lansering, nätverk, resurser Syfte Syftet med uppsatsen är att belysa och jämföra hur småföretag upplever att deras externa resursbehov uppfylls av ett organiserat respektive ett spontant nätverk vid lanseringen av en innovation. Metod Då uppsatsens syfte är av beskrivande och förklarande karaktär, är forskningsansatsen induktiv och metodansatsen kvalitativ. Intervjuer med fem företag och en informant utfördes i huvudsak genom personliga djupintervjuer. Teoretiska perspektiv Teorin behandlar innovationer, lansering och nätverk. Fokus ligger på nätverk och resurser Empiri Empirin består av två delar. I den första delen ges en presentation av det organiserade nätverket och en sammanfattning av intervjun med informanten - en representant för det organiserade nätverket. I den andra delen redogörs för den information som framkom ur företagsintervjuerna. Slutsatser Småföretagens resursbehov uppfylls i huvudsak av det spontana nätverket. Den främsta anledningen till det är att det från företagens sida finns en önskan om att uppfylla sina resursbehov med hjälp av aktörer de har ett samarbete med. I det organiserade nätverket förekommer inget samarbete mellan aktörerna varför företagen inte gärna uppfyller sitt resursbehov den vägen. Undantaget är kapital. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallin, Rasmus; Arwidi, Katja and Åkesson, Jenny
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Småföretag, innovationer, lansering, nätverk, resurser, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343457
date added to LUP
2005-06-10 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:34:35
@misc{1343457,
 abstract   = {Uppsatsens titel Resurser i nätverk – organiserade respektive spontana nätverks roll för småföretag med en innovation Seminariedatum Fredagen den 10 juni 2005 Ämne/kurs Magisteruppsats i marknadsföring, FEK 591, 10 poäng Författare Katja Arwidi, Rasmus Wallin och Jenny Åkesson Handledare Lars Carlman Nyckelord Småföretag, innovationer, lansering, nätverk, resurser Syfte Syftet med uppsatsen är att belysa och jämföra hur småföretag upplever att deras externa resursbehov uppfylls av ett organiserat respektive ett spontant nätverk vid lanseringen av en innovation. Metod Då uppsatsens syfte är av beskrivande och förklarande karaktär, är forskningsansatsen induktiv och metodansatsen kvalitativ. Intervjuer med fem företag och en informant utfördes i huvudsak genom personliga djupintervjuer. Teoretiska perspektiv Teorin behandlar innovationer, lansering och nätverk. Fokus ligger på nätverk och resurser Empiri Empirin består av två delar. I den första delen ges en presentation av det organiserade nätverket och en sammanfattning av intervjun med informanten - en representant för det organiserade nätverket. I den andra delen redogörs för den information som framkom ur företagsintervjuerna. Slutsatser Småföretagens resursbehov uppfylls i huvudsak av det spontana nätverket. Den främsta anledningen till det är att det från företagens sida finns en önskan om att uppfylla sina resursbehov med hjälp av aktörer de har ett samarbete med. I det organiserade nätverket förekommer inget samarbete mellan aktörerna varför företagen inte gärna uppfyller sitt resursbehov den vägen. Undantaget är kapital.},
 author    = {Wallin, Rasmus and Arwidi, Katja and Åkesson, Jenny},
 keyword   = {Småföretag,innovationer,lansering,nätverk,resurser,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Resurser i nätverk– det organiserade respektive spontana nätverkets roll för småföretag med en innovation},
 year     = {2005},
}