Advanced

Kundorienterad produktutveckling i industriell verksamhet - en fallstudie inom Trelleborg Building Systems

Winnert, Niklas; Borgström, Martin and Hallerby, Henrik (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Kundorienterad produktutveckling i industriell verksamhet – En fallstudie inom Trelleborg Building Systems Seminariedatum: 2004-06-04 Ämne/kurs: Magisteruppsats i Strategic Management, FEK523,10 poäng Författare: Martin Borgström, Henrik Hallerby & Niklas Winnert Handledare: Lars Bengtsson Nyckelord: Strategisk planering, produktutveckling, kundbehovsanalys, industriell marknad, organisk tillväxt, total kravbild Syfte: Vårt syfte är att studera vilka förutsättningar som fallföretaget Industrial Profiles Nordic har för att kunna organisera och utveckla sin produktutvecklingsprocess mot den totala kravbild som har inverkan på denna process. Utifrån dessa analysresultat avser vi delge ett antal åtgärdsförslag till... (More)
Sammanfattning Titel: Kundorienterad produktutveckling i industriell verksamhet – En fallstudie inom Trelleborg Building Systems Seminariedatum: 2004-06-04 Ämne/kurs: Magisteruppsats i Strategic Management, FEK523,10 poäng Författare: Martin Borgström, Henrik Hallerby & Niklas Winnert Handledare: Lars Bengtsson Nyckelord: Strategisk planering, produktutveckling, kundbehovsanalys, industriell marknad, organisk tillväxt, total kravbild Syfte: Vårt syfte är att studera vilka förutsättningar som fallföretaget Industrial Profiles Nordic har för att kunna organisera och utveckla sin produktutvecklingsprocess mot den totala kravbild som har inverkan på denna process. Utifrån dessa analysresultat avser vi delge ett antal åtgärdsförslag till ledningen för hur detta utvecklingsarbete kan genomföras och organiseras. Metod: En kvalitativ metod med en abduktiv ansats har använts, där vi jämfört olika avdelningar inom divisionen Industrial Profiles Nordic med avseende på kundbehovsanalys, produktutveckling samt strategisk planering. Intervjuer har genomförts inom ledningen för affärsområdet Trelleborg Buildings Systems samt divisionen Industrial Profiles Nordic. Ytterliggare intervjuer har genomförts med representanter för enheterna design, marknad samt en beredningsgrupp i fabriken i Värnamo. Resultat: Vi har i våra resultat kommit fram till fyra förslag för hur fallföretaget IP Nordic bättre kan samordna sina produktutvecklingsstrategier, eftersom de både är marknads- och teknologidrivna. Avsaknaden av systematisk insamling och bearbetning av kundinformation skapar ett incitament att försöka samordna strategisk planering och kundbehovsanalys genom att skapa och utveckla ett tvärfunktionellt team för att kunna sammanställa den totala kravbilden mot kort- såväl som långsiktiga mål. Dessa olika tidshorisonter måste inkludera alla typer av kunder, inte enbart marknadsledande nyckelkunder. Strategierna måste kritiskt kunna utvärderas av både ledning och den operativa nivån. Vi vill lägga till två saker i modellen (Kärkkäinen at al 2000) för samordning av strategisk planering, kundbehovsanalys samt produktutveckling, närmare bestämt hantering av befintlig kompetens och kravhanteringen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Winnert, Niklas; Borgström, Martin and Hallerby, Henrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Strategisk planering, produktutveckling, kundbehovsanalys, industriell marknad, organisk tillväxt, total krav bild, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343521
date added to LUP
2004-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:11:37
@misc{1343521,
 abstract   = {Sammanfattning Titel: Kundorienterad produktutveckling i industriell verksamhet – En fallstudie inom Trelleborg Building Systems Seminariedatum:	2004-06-04 Ämne/kurs: Magisteruppsats i Strategic Management, FEK523,10 poäng Författare: Martin Borgström, Henrik Hallerby & Niklas Winnert Handledare:	Lars Bengtsson Nyckelord:	Strategisk planering, produktutveckling, kundbehovsanalys, industriell marknad, organisk tillväxt, total kravbild Syfte: Vårt syfte är att studera vilka förutsättningar som fallföretaget Industrial Profiles Nordic har för att kunna organisera och utveckla sin produktutvecklingsprocess mot den totala kravbild som har inverkan på denna process. Utifrån dessa analysresultat avser vi delge ett antal åtgärdsförslag till ledningen för hur detta utvecklingsarbete kan genomföras och organiseras. Metod:	En kvalitativ metod med en abduktiv ansats har använts, där vi jämfört olika avdelningar inom divisionen Industrial Profiles Nordic med avseende på kundbehovsanalys, produktutveckling samt strategisk planering. Intervjuer har genomförts inom ledningen för affärsområdet Trelleborg Buildings Systems samt divisionen Industrial Profiles Nordic. Ytterliggare intervjuer har genomförts med representanter för enheterna design, marknad samt en beredningsgrupp i fabriken i Värnamo. Resultat:	Vi har i våra resultat kommit fram till fyra förslag för hur fallföretaget IP Nordic bättre kan samordna sina produktutvecklingsstrategier, eftersom de både är marknads- och teknologidrivna. Avsaknaden av systematisk insamling och bearbetning av kundinformation skapar ett incitament att försöka samordna strategisk planering och kundbehovsanalys genom att skapa och utveckla ett tvärfunktionellt team för att kunna sammanställa den totala kravbilden mot kort- såväl som långsiktiga mål. Dessa olika tidshorisonter måste inkludera alla typer av kunder, inte enbart marknadsledande nyckelkunder. Strategierna måste kritiskt kunna utvärderas av både ledning och den operativa nivån. Vi vill lägga till två saker i modellen (Kärkkäinen at al 2000) för samordning av strategisk planering, kundbehovsanalys samt produktutveckling, närmare bestämt hantering av befintlig kompetens och kravhanteringen.},
 author    = {Winnert, Niklas and Borgström, Martin and Hallerby, Henrik},
 keyword   = {Strategisk planering,produktutveckling,kundbehovsanalys,industriell marknad,organisk tillväxt,total krav bild,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kundorienterad produktutveckling i industriell verksamhet - en fallstudie inom Trelleborg Building Systems},
 year     = {2004},
}