Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Verksamhetssystemet - Processkartläggning och strategiimplentering i mindre till medelstora företag

Bredberg, Carl-Fredrik ; Hansson, Christina and Daun Wester, Anna (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Verksamhetssystemet - Processkartläggning och strategiimplemente-ring i mindre till medelstora företag Författare: Carl-Fredrik Bredberg Anna Daun Wester Christina Hansson Handledare: Everth Larsson, Institutionen för Teknisk Logistik Carl-Henric Nilsson, Företagsekonomiska Institutionen Problemformulering: Problemformuleringen är uppdelad i tre fokusområden som löper genom hela examensarbetet. Fokusområde 1 – Utveckling av Verksamhetssystemet. För att säker-ställa att alla i företaget arbetar på ett samordnat sätt och levererar med samma höga kvalitet, även om företaget expanderar ytterligare, vill fö-retaget införa en ny form av struktur och styrning. Fallföretaget vill skapa ett interaktivt, webbaserat verktyg som baseras på... (More)
Titel: Verksamhetssystemet - Processkartläggning och strategiimplemente-ring i mindre till medelstora företag Författare: Carl-Fredrik Bredberg Anna Daun Wester Christina Hansson Handledare: Everth Larsson, Institutionen för Teknisk Logistik Carl-Henric Nilsson, Företagsekonomiska Institutionen Problemformulering: Problemformuleringen är uppdelad i tre fokusområden som löper genom hela examensarbetet. Fokusområde 1 – Utveckling av Verksamhetssystemet. För att säker-ställa att alla i företaget arbetar på ett samordnat sätt och levererar med samma höga kvalitet, även om företaget expanderar ytterligare, vill fö-retaget införa en ny form av struktur och styrning. Fallföretaget vill skapa ett interaktivt, webbaserat verktyg som baseras på företagets processer. Hur ska systemet byggas upp och utformas utifrån företa-gets processer? Fokusområde 2 – Strategiimplementering med hjälp av Verksamhets-systemet. Kan kopplingarna mellan ledningsprocessen och övriga pro-cesser lyftas fram och underlätta implementering av strategi på en ope-rativ nivå? Fokusområde 3 – Effekter av Verksamhetssystemet. Vad kan effekter-na bli av att utveckla och implementera Verksamhetssystemet? Kan Verksamhetssystemet underlätta Fallföretagets expansion? Syfte: Huvudsyftet är att medverka i utvecklingen av Verksamhetssystemet baserat på Fallföretagets processer. Det första delsyftet innefattar att analysera och peka på hur Verksamhetssystemet bör byggas upp och utformas utifrån Fallföretagets processer. Vidare kommer hanteringen av utvecklingen och implementeringen av Verksamhetssystemet att diskuteras. Det andra delsyftet består av att visa hur Verksamhetssy-stemet kan underlätta implementering av strategi på operativ nivå med hjälp av kopplingar mellan ledningsprocessen och övriga processer. Det sista delsyftet är att utreda vilka effekter utvecklingen och imple-menteringen av Verksamhetssystemet genererar. Metod: Examensarbetet tar sin utgångspunkt i systemsynsättet. Empiriskt ma-terial är till största del inhämtat med kvalitativa intervjuer och genom observationer. Det teoretiska ramverket grundas främst på strategi, struktur och styrning. Slutsatser: Vi har tillsammans med Fallföretaget utvecklat Verksamhetssystemet som kan integrera strategi, struktur, styrning och kontroll, se figur ned-an. Genom att sammanföra och anpassa dessa områden till varandra kan ett antal effekter på kvalitet, samordning, trygghet, effektivitet och enkelhet uppkomma. Samtidigt kan expansion, implementering av stra-tegi, ökat kundfokus och möjlighet att få en helhetssyn underlättas. Även under utvecklingen genereras effekter; problemområden upp-täcks och kunskap sprids mellan medarbetarna och lyfts in i systemet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bredberg, Carl-Fredrik ; Hansson, Christina and Daun Wester, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Verksamhetssystem, Styrning, Struktur, Strategiimplementering, Processer, Mätsystem, Kund, Kvalitet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343550
date added to LUP
2004-11-09 00:00:00
date last changed
2014-11-14 10:00:59
@misc{1343550,
 abstract   = {{Titel:	Verksamhetssystemet - Processkartläggning och strategiimplemente-ring i mindre till medelstora företag Författare:	Carl-Fredrik Bredberg Anna Daun Wester Christina Hansson Handledare:	Everth Larsson, Institutionen för Teknisk Logistik Carl-Henric Nilsson, Företagsekonomiska Institutionen Problemformulering: Problemformuleringen är uppdelad i tre fokusområden som löper genom hela examensarbetet. Fokusområde 1 – Utveckling av Verksamhetssystemet. För att säker-ställa att alla i företaget arbetar på ett samordnat sätt och levererar med samma höga kvalitet, även om företaget expanderar ytterligare, vill fö-retaget införa en ny form av struktur och styrning. Fallföretaget vill skapa ett interaktivt, webbaserat verktyg som baseras på företagets processer. Hur ska systemet byggas upp och utformas utifrån företa-gets processer? Fokusområde 2 – Strategiimplementering med hjälp av Verksamhets-systemet. Kan kopplingarna mellan ledningsprocessen och övriga pro-cesser lyftas fram och underlätta implementering av strategi på en ope-rativ nivå? Fokusområde 3 – Effekter av Verksamhetssystemet. Vad kan effekter-na bli av att utveckla och implementera Verksamhetssystemet? Kan Verksamhetssystemet underlätta Fallföretagets expansion? Syfte:	Huvudsyftet är att medverka i utvecklingen av Verksamhetssystemet baserat på Fallföretagets processer. Det första delsyftet innefattar att analysera och peka på hur Verksamhetssystemet bör byggas upp och utformas utifrån Fallföretagets processer. Vidare kommer hanteringen av utvecklingen och implementeringen av Verksamhetssystemet att diskuteras. Det andra delsyftet består av att visa hur Verksamhetssy-stemet kan underlätta implementering av strategi på operativ nivå med hjälp av kopplingar mellan ledningsprocessen och övriga processer. Det sista delsyftet är att utreda vilka effekter utvecklingen och imple-menteringen av Verksamhetssystemet genererar. Metod:	Examensarbetet tar sin utgångspunkt i systemsynsättet. Empiriskt ma-terial är till största del inhämtat med kvalitativa intervjuer och genom observationer. Det teoretiska ramverket grundas främst på strategi, struktur och styrning. Slutsatser:	Vi har tillsammans med Fallföretaget utvecklat Verksamhetssystemet som kan integrera strategi, struktur, styrning och kontroll, se figur ned-an. Genom att sammanföra och anpassa dessa områden till varandra kan ett antal effekter på kvalitet, samordning, trygghet, effektivitet och enkelhet uppkomma. Samtidigt kan expansion, implementering av stra-tegi, ökat kundfokus och möjlighet att få en helhetssyn underlättas. Även under utvecklingen genereras effekter; problemområden upp-täcks och kunskap sprids mellan medarbetarna och lyfts in i systemet.}},
 author    = {{Bredberg, Carl-Fredrik and Hansson, Christina and Daun Wester, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Verksamhetssystemet - Processkartläggning och strategiimplentering i mindre till medelstora företag}},
 year     = {{2004}},
}