Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Verksamhetsstyrning på LFV - Sturup med ABC och BSC

Antonius, Charlotte ; Szurpita, Joanna ; Allisson, Ann-Charlotte and Jannesson, Carina (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Den traditionella ekonomistyrningen har kritiserats för att ge ett bristfälligt beslutsunderlag med schablonmässiga kostnadsfördelningar. ”Activity Based Costing” - ABC har lösningen som åtgärdar bristerna med en alltför aggregerad information. Stark kritik har även riktats mot de finansiella nyckeltalens särställning och alltfler företag har därför börjat komplettera den finansiella redovisningen med nyckeltal som grundas på andra än rent ekonomiska värden. De immateriella tillgångarnas betydelse har i allt större grad accepterats. För att lösa den traditionella ekonomistyrningens brister och lyfta fram de immateriella tillgångarnas värden har Balanced Scorecard - BSC presenterats. BSC är ett verktyg som används för att styra och... (More)
Den traditionella ekonomistyrningen har kritiserats för att ge ett bristfälligt beslutsunderlag med schablonmässiga kostnadsfördelningar. ”Activity Based Costing” - ABC har lösningen som åtgärdar bristerna med en alltför aggregerad information. Stark kritik har även riktats mot de finansiella nyckeltalens särställning och alltfler företag har därför börjat komplettera den finansiella redovisningen med nyckeltal som grundas på andra än rent ekonomiska värden. De immateriella tillgångarnas betydelse har i allt större grad accepterats. För att lösa den traditionella ekonomistyrningens brister och lyfta fram de immateriella tillgångarnas värden har Balanced Scorecard - BSC presenterats. BSC är ett verktyg som används för att styra och utvärdera verksamheten utifrån olika perspektiv. Ett företag som har valt att implementera både ett ABC-system och ett BSC är Luftfartsverket – Sturup. Vårt syfte är att beskriva och analysera användningen och tillämpningen av ABC och BSC på LFV - Sturup. För att uppfylla detta syfte har vi baserat vår uppsats på intervjuer och interna dokument från vårt fallföretag. Sturups ABC-kalkyl är framtagen speciellt för en flygplats och styrkortet är konstruerat efter visionen ”Sturup - mer än en flygplats”. Utifrån denna vision har de utvecklat fem perspektiv. Styrkortet används främst till uppföljning av respektive avdelning och ABC är främst ett verktyg för lönsamhetsanalys. På LFV - Sturup betraktas ABC och BSC inte som självständiga styrverktyg utan som komplement till det traditionella ekonomisystemet. Under de bistra tider som råder nu är det dessutom främst den traditionella ekonomistyrningen som hamnar i fokus pga. de finansiella måttens särställning. Ett företag som står inför valet att införa ett av dessa system måste göra en tydlig avvägning mellan för- och nackdelar, samt vara beredd på att det är tids- och resurskrävande system (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Antonius, Charlotte ; Szurpita, Joanna ; Allisson, Ann-Charlotte and Jannesson, Carina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ABC, BSC, LFV, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343556
date added to LUP
2003-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:38:37
@misc{1343556,
 abstract   = {Den traditionella ekonomistyrningen har kritiserats för att ge ett bristfälligt beslutsunderlag med schablonmässiga kostnadsfördelningar. ”Activity Based Costing” - ABC har lösningen som åtgärdar bristerna med en alltför aggregerad information. Stark kritik har även riktats mot de finansiella nyckeltalens särställning och alltfler företag har därför börjat komplettera den finansiella redovisningen med nyckeltal som grundas på andra än rent ekonomiska värden. De immateriella tillgångarnas betydelse har i allt större grad accepterats. För att lösa den traditionella ekonomistyrningens brister och lyfta fram de immateriella tillgångarnas värden har Balanced Scorecard - BSC presenterats. BSC är ett verktyg som används för att styra och utvärdera verksamheten utifrån olika perspektiv. Ett företag som har valt att implementera både ett ABC-system och ett BSC är Luftfartsverket – Sturup. Vårt syfte är att beskriva och analysera användningen och tillämpningen av ABC och BSC på LFV - Sturup. För att uppfylla detta syfte har vi baserat vår uppsats på intervjuer och interna dokument från vårt fallföretag. Sturups ABC-kalkyl är framtagen speciellt för en flygplats och styrkortet är konstruerat efter visionen ”Sturup - mer än en flygplats”. Utifrån denna vision har de utvecklat fem perspektiv. Styrkortet används främst till uppföljning av respektive avdelning och ABC är främst ett verktyg för lönsamhetsanalys. På LFV - Sturup betraktas ABC och BSC inte som självständiga styrverktyg utan som komplement till det traditionella ekonomisystemet. Under de bistra tider som råder nu är det dessutom främst den traditionella ekonomistyrningen som hamnar i fokus pga. de finansiella måttens särställning. Ett företag som står inför valet att införa ett av dessa system måste göra en tydlig avvägning mellan för- och nackdelar, samt vara beredd på att det är tids- och resurskrävande system},
 author    = {Antonius, Charlotte and Szurpita, Joanna and Allisson, Ann-Charlotte and Jannesson, Carina},
 keyword   = {ABC,BSC,LFV,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Verksamhetsstyrning på LFV - Sturup med ABC och BSC},
 year     = {2003},
}