Advanced

Från mål till resultat - en studie av målinriktad styrning i biståndsverksamhet

Sörhammar, Anna-Karin; Ström, Nina and Hoel Petersson, Helene (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen var att studera om Sidas mål och riktlinjer genomsyrar de undre leden i organisationshierarkin. Det visade sig att eftersom Sidas mål är såpass övergripande passar underorganisationernas egna mål in utan någon egentlig anpassning. Vad gäller riktlinjerna finner vi dock att en viss anpassning har varit nödvändig, framför allt från paraplyorganisationernas sida. Någon fullständig genomsyrning kan vi emellertid inte se. Vidare ville vi i uppsatsen granska om organisationerna är målstyrda och om deras styrsystem möjliggör redovisning av måluppfyllelse uppåt från utföraren till finansiären. Vi anser inte, efter avslutad studie, att organisationerna kan sägas vara målstyrda fullt ut i nuläget, även om de har klara ambitioner... (More)
Syftet med uppsatsen var att studera om Sidas mål och riktlinjer genomsyrar de undre leden i organisationshierarkin. Det visade sig att eftersom Sidas mål är såpass övergripande passar underorganisationernas egna mål in utan någon egentlig anpassning. Vad gäller riktlinjerna finner vi dock att en viss anpassning har varit nödvändig, framför allt från paraplyorganisationernas sida. Någon fullständig genomsyrning kan vi emellertid inte se. Vidare ville vi i uppsatsen granska om organisationerna är målstyrda och om deras styrsystem möjliggör redovisning av måluppfyllelse uppåt från utföraren till finansiären. Vi anser inte, efter avslutad studie, att organisationerna kan sägas vara målstyrda fullt ut i nuläget, även om de har klara ambitioner att bli det. Det styrsystem som används idag är väl lämpat för att mäta och förmedla det resultat som uppkommer under ett projekts gång och i anslutning till avslutet. Organsiationerna brister dock i den långsiktiga uppföljningen. I och med att långsiktig, bestående outcome aldrig rapporteras är det resultat som förmedlas från lägsta nivå till den högsta inte fulländat och därför kan heller inte den fullständiga måluppfyllelsen redovisas. Då det övergripande målet är långsiktigt krävs också långsiktig uppföljning och rapportering för att måluppfyllelsen skall vara fulländad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sörhammar, Anna-Karin; Ström, Nina and Hoel Petersson, Helene
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
icke-vinstdrivande, Sida, bistånd, målstyrning, outcome, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1343593
date added to LUP
2004-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:52:40
@misc{1343593,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen var att studera om Sidas mål och riktlinjer genomsyrar de undre leden i organisationshierarkin. Det visade sig att eftersom Sidas mål är såpass övergripande passar underorganisationernas egna mål in utan någon egentlig anpassning. Vad gäller riktlinjerna finner vi dock att en viss anpassning har varit nödvändig, framför allt från paraplyorganisationernas sida. Någon fullständig genomsyrning kan vi emellertid inte se. Vidare ville vi i uppsatsen granska om organisationerna är målstyrda och om deras styrsystem möjliggör redovisning av måluppfyllelse uppåt från utföraren till finansiären. Vi anser inte, efter avslutad studie, att organisationerna kan sägas vara målstyrda fullt ut i nuläget, även om de har klara ambitioner att bli det. Det styrsystem som används idag är väl lämpat för att mäta och förmedla det resultat som uppkommer under ett projekts gång och i anslutning till avslutet. Organsiationerna brister dock i den långsiktiga uppföljningen. I och med att långsiktig, bestående outcome aldrig rapporteras är det resultat som förmedlas från lägsta nivå till den högsta inte fulländat och därför kan heller inte den fullständiga måluppfyllelsen redovisas. Då det övergripande målet är långsiktigt krävs också långsiktig uppföljning och rapportering för att måluppfyllelsen skall vara fulländad.},
 author    = {Sörhammar, Anna-Karin and Ström, Nina and Hoel Petersson, Helene},
 keyword   = {icke-vinstdrivande,Sida,bistånd,målstyrning,outcome,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från mål till resultat - en studie av målinriktad styrning i biståndsverksamhet},
 year     = {2004},
}