Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Borta med vinden – en eventstudie av hur oljepriset påverkas av orkaner i Mexikanska Golfen

Engelbrekts, Markus ; Frost, Rikard and Fust, Johannes (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte
Uppsatsens syfte är att identifiera abnormala prisrörelser på petroleummarknaden i anslutning till orkaner. Om sådana kan identifieras undersöker vi statistiskt i vilken mån de kan förklaras av National Hurricane Centers rapporter om orkanernas egenskaper. Teoretiskt perspektiv
Det teoretiska huvudperspektivet utgörs av den effektiva marknadshypotesen och dess grundantagande om att priset på en tillgång är en återspegling av all, för marknaden, tillgänglig information. Metod
Genom att genomföra en eventstudie där olje- och petroleumindexet DJ-AIGP studeras under orkanperioder undersöker vi om det under dessa perioder existerar abnormala avkastningar. Eventuella abnormala avkastningar söker vi statistiskt förklara med de... (More)
Syfte
Uppsatsens syfte är att identifiera abnormala prisrörelser på petroleummarknaden i anslutning till orkaner. Om sådana kan identifieras undersöker vi statistiskt i vilken mån de kan förklaras av National Hurricane Centers rapporter om orkanernas egenskaper. Teoretiskt perspektiv
Det teoretiska huvudperspektivet utgörs av den effektiva marknadshypotesen och dess grundantagande om att priset på en tillgång är en återspegling av all, för marknaden, tillgänglig information. Metod
Genom att genomföra en eventstudie där olje- och petroleumindexet DJ-AIGP studeras under orkanperioder undersöker vi om det under dessa perioder existerar abnormala avkastningar. Eventuella abnormala avkastningar söker vi statistiskt förklara med de stormvariabler som rapporteras av NHC. Resultat
Undersökningen fann att orkaner leder till abnormala överavkastningar på oljepriset, många av dessa har dock visat sig svåra att statistiskt säkerställa. Efter ytterligare statistiska analyser visade undersökningen att variationen dessa abnormala avkastningar till 23% kan förklaras av stormvariablerna maximal vind under det senaste handelsdygnet samt avståndet till oljehamnen LOOP i Mexikanska Golfen. Slutsatser
En av de viktigaste slutsatserna vi kan dra från vår undersökning är att en daglig aggregering av alla tidigare orkandagars abnormala avkastning (DAAR) verkar vara det mest rättvisande värdet på marknadens riskbedöming när händelsen sträcker sig över flera dagar. Vi kan också konstatera att ytterligare forskning inom detta outforskade område är nödvändig för att förfina metoden för att skatta normal avkastning vid eventstudier på olja och petroleum. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1343611,
 abstract   = {{Syfte
Uppsatsens syfte är att identifiera abnormala prisrörelser på petroleummarknaden i anslutning till orkaner. Om sådana kan identifieras undersöker vi statistiskt i vilken mån de kan förklaras av National Hurricane Centers rapporter om orkanernas egenskaper. Teoretiskt perspektiv
Det teoretiska huvudperspektivet utgörs av den effektiva marknadshypotesen och dess grundantagande om att priset på en tillgång är en återspegling av all, för marknaden, tillgänglig information. Metod
Genom att genomföra en eventstudie där olje- och petroleumindexet DJ-AIGP studeras under orkanperioder undersöker vi om det under dessa perioder existerar abnormala avkastningar. Eventuella abnormala avkastningar söker vi statistiskt förklara med de stormvariabler som rapporteras av NHC. Resultat
Undersökningen fann att orkaner leder till abnormala överavkastningar på oljepriset, många av dessa har dock visat sig svåra att statistiskt säkerställa. Efter ytterligare statistiska analyser visade undersökningen att variationen dessa abnormala avkastningar till 23% kan förklaras av stormvariablerna maximal vind under det senaste handelsdygnet samt avståndet till oljehamnen LOOP i Mexikanska Golfen. Slutsatser
En av de viktigaste slutsatserna vi kan dra från vår undersökning är att en daglig aggregering av alla tidigare orkandagars abnormala avkastning (DAAR) verkar vara det mest rättvisande värdet på marknadens riskbedöming när händelsen sträcker sig över flera dagar. Vi kan också konstatera att ytterligare forskning inom detta outforskade område är nödvändig för att förfina metoden för att skatta normal avkastning vid eventstudier på olja och petroleum.}},
 author    = {{Engelbrekts, Markus and Frost, Rikard and Fust, Johannes}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Borta med vinden – en eventstudie av hur oljepriset påverkas av orkaner i Mexikanska Golfen}},
 year     = {{2006}},
}